11 chủ đề khuyến nghị cải thiện hệ thống nhập cư Canada

Nghiên cứu đã đưa ra 38 khuyến nghị về việc cải thiện hệ thống nhập cư Canada đã được chúng tôi chia làm 11 nội dung chính cô đọng nhất.

Ủy ban quốc hội về nhập cư đã công bố kết quả nghiên cứu của họ về việc đại dịch đã ảnh hưởng thế nào đến nhập cư Canada.

Salma Zahid, chủ tịch ủy ban, đã trình bảy báo cáo tại Hạ Viện vào ngày 13 tháng 5. Đề cập những vấn đề liên quan đến ba tầng lớp nhập cư Canada, là: kinh tế, gia đình và tị nạn.

Báo cáo là kết quả nghiên cứu của Ủy ban Thường vụ về Quốc tịch và Nhập cư, sau khi nghe lời khai của những người nhập cư, các nhóm lợi ích, luật sư, và những bên liên quan khác.

Uỷ ban bao gồm các thành viên quốc hội Canada, những người chính thức được bầu cử. Mỗi chính đảng lớn sẽ có ít nhất 1 thành viên tham gia vào ủy ban. Nhiệm vụ của họ là giám sát chính sách liên bang liên quan đến nhập cư và đa văn hóa, cũng như giám sát các sở nhập cư và hội đồng tị nạn.

Một số các chủ đề được đề cập bao gồm việc tồn đọng đơn đăng ký, những rào cản cản trở việc đoàn tụ gia đình, các hạn chế đi lại ảnh hưởng những người giữ COPR, cùng những vấn đề khác. Chính phủ, do đảng Tự Do nắm quyền, có 120 ngày để hồi đáp.

Mặc dù chính phủ không có nghĩa vụ phải thay đổi chính sách, nhưng một vài khuyến nghị trong số 38 khuyến nghị cải thiện hệ thống nhập cư Canada này đã được thực hiện ở một mức độ nào đó, hoặc đang trong quá trình thực thi.

Dưới đây là tổng quan về các khuyến nghị, đã được chúng tôi phân loại thành 11 chủ đề sau:

 • Hiện đại hóa hệ thống nhập cư
 • Tính minh bạch, thông tin, và trách nhiệm
 • Sinh viên quốc tế
 • Lộ trình PR cho những người lao động thiết yếu
 • Các khu vực cần được ưu tiên hơn
 • Các biện pháp tạm thời đối với giấy tờ nhập cư
 • Bảo lãnh diện gia đình
 • Chương trình Cha mẹ và Ông bà
 • Giấy phép lao động
 • Cho phép người xin tị nạn nhập cảnh
 • Cư dân Hồng Kông

1. Hiện đại hóa hệ thống nhập cư

Sáu trong số các khuyến nghị đã đề cập đến việc số hóa hệ thống nhập cư Canada.

Đầu tiên, ủy ban đề xuất số toàn bộ hệ thống nhập cư và tị nạn, trong khi vẫn giữ lại quyền nộp đơn đăng ký giấy. Các ứng viên có thể gửi giấy tờ và kí trực tuyến, và các quan chức nhập cư cũng có thể thực hiện các cuộc phỏng vấn trực tuyến và cấp thị thực điện tử. Thị thực thường trú (PR visa) cũng sẽ được cấp theo dạng mã vạch thay vì dán vào hộ chiếu như trước đó.

Ý tưởng này đã được thực hiện, đặc biệt là sau khi Canada thực hiện lockdown vào năm 2020. Bộ trưởng bộ nhập cư Marco Mendicino đã từng cho biết tầm nhìn của ông về việc số hóa hệ thống nhập cư Canada trên diện rộng. Ngoài ra, đất nước này trước đó cũng đã công bố về số tiền tài trợ $430 triệu đô la nhằm hiện đại hóa hệ thống nhập cư.

Hơn nữa, ủy ban cũng đã khuyến nghị rằng IRCC nên tăng cường tài trợ cho các dịch vụ định cư để phổ biến về kiến thức cũng như các công cụ kĩ thuật số.

2. Tính minh bạch, thông tin, và trách nhiệm

Có sáu khuyến nghị kêu gọi sự minh bạch và trách nhiệm trong việc cải thiện hệ thống nhập cư Canada.

Uỷ ban khuyến nghị IRCC công bố các dữ liệu ẩn danh về quá trình xử lý và đơn đăng ký cho tất cả các nhánh nhập cư, phân tách theo chủng tộc, tôn giáo, giới tính, độ tuổi, quốc tịch và tình trạng của các ứng viên.

Họ cũng kêu gọi một dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại cho các sinh viên quốc tế, với các quan chức đã được đào tạo thích hợp. Giúp theo dõi các đơn đăng ký theo thời gian thực và cung cấp thông tin về thời gian xử lý thực tế cho các ứng viên cá nhân. Các hình thức giao tiếp cũng cần được củng cố và các quan chức nên thông báo cho ứng viên về tất cả các nguyên nhân dẫn đến việc đơn đăng ký của họ bị từ chối.

Cuối cùng, ủy ban khuyến nghị tạo một thanh tra viên nhập cư để giám sát IRCC và tiếp nhận các khiếu nại.

 

3. Sinh viên quốc tế

IRCC đã mở cửa cho các sinh viên quốc tế vào mùa thu năm 2020, sau khi tạm ngưng việc tiếp nhận vào thời điểm đầu đại dịch. Uỷ ban khuyến nghị việc tiếp tục cho phép các sinh viên quốc tế nhập cảnh Canada để học tập.

Bên cạnh đó, ủy ban muốn thấy IRCC tạo điều kiện cho các sinh viên quốc tế, những cá nhân muốn thực tập toàn thời gian như một phần của chương trình đào tạo. Thay vì các sinh viên quốc tế phải xin giấy phép lao động, thì việc thực tập nên được bao gồm trong các điều kiện của giấy phép học tập.

Ủy ban cũng kêu gọi IRCC làm việc với các tỉnh bang và vùng lãnh thổ để mở rộng tính đủ điều kiện để nhận hỗ trợ định cư cấp liên bang cho các cư dân tạm trú hiện đang có giấy phép học tập hoặc làm việc. Cuối cùng, họ yêu cầu IRCC kiểm tra tỷ lệ chấp nhận đối với các sinh viên quốc tế, có đơn đăng ký đang được xử lý đến từ các quốc gia Châu Phi.

khuyến nghị cải thiện hệ thống nhập cư liên quan đến sinh viên quốc tế

4. Lộ trình PR cho những người lao động thiết yếu

IRCC đã thực hiện một trong các khuyến nghị của ủy ban, tạo ra một lộ trình thường trú mới cho các lao động thiết yếu. Trong khi nhánh sinh viên quốc tế thuộc chương trình mới này đã đạt được hạn mức của mình, Mendicino cho biết rằng ông đang xem xét việc tăng hạn mức cho những chương trình này – theo Globe and Mail.

5. Các khu vực cần được ưu tiên hơn

Ủy ban đang kêu gọi nhiều tài trợ hơn cho các nhân viên tại trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực (Visa Application Centre – VAC) ở các quốc gia nói tiếng Pháp ở Châu Phi. Điều này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình xử lý sinh trắc học và giấy phép cho các sinh viên.

Ngoài ra, IRCC cũng nên ưu tiên việc giúp những người được bảo hộ đoàn tụ với gia đình của họ. Một số gia đình đã phải xa cách con cái của mình trong nhiều năm do việc trì hoãn quá trình xử lý.

Báo cáo cũng khuyến nghị IRCC đẩy nhanh thời gian xử lý của những đơn xin gia hạn cho cư dân tạm trú và ưu tiên cấp AOR cho các ứng viên thường trú.

6. Các biện pháp tạm thời đối với giấy tờ nhập cư

Ba khuyến nghị đã phản ánh sự cần thiết đối với các biện pháp đặc biệt trong thời kỳ đại dịch. Ví dụ, rất nhiều người nhận được phê duyệt thường trú ở nước ngoài không thể đến Canada trước khi giấy tờ của họ hết hạn.

Uỷ ban khuyến nghị IRCC cho phép những người có thẻ thường trú đã hết hạn đi đến Canada, trong thời gian đại dịch còn tiếp diễn. Ngoài ra, giấy xét nghiệm y tế cũng nên được gia hạn hơn 1 năm, và nên được xử lý đồng thời cùng với việc kiểm tra sinh trắc học và lí lịch tư pháp.

IRCC đã cấp giấy phép du lịch cho nhiều người có thị thực hết hạn, những người đã được chấp thuận vào trước ngày 18 tháng 3, 2020. Tuy nhiên, những người giữ COPR, đã nhận được giấy của họ sau khi các hạn chế đi lại lần đầu được thực thi sẽ không được phép đến Canada. Những người này bắt đầu nhìn thấy COPR của họ hết hạn, do hiệu lực của COPR sẽ gắn với giấy xét nghiệm y tế và hộ chiếu.

Để giải quyết nhu cầu nhập cảnh Canada và hoàn tất việc thường trú cho những người giữ COPR, ủy ban muốn IRCC cấp thư ủy quyền một cách tự động. Hơn nữa, họ muốn IRCC bỏ qua việc làm mới các giấy tờ bị hết hạn trong khi đại dịch vẫn đang tiếp diễn.

Ngoài ra, ủy ban cũng khuyến nghị IRCC cho phép những người được bảo lãnh theo diện vợ/chồng không thể xét nghiệm y tế tại quốc gia của họ có thể thực hiện xét nghiệm tại Canada với thị thực du lịch trong thời kỳ đại dịch.

7. Bảo lãnh diện gia đình

Phần lớn các khuyến nghị cải thiện hệ thống nhập cư đề cập đến việc bảo lãnh diện gia đình. Mặc dù Mendicino và các quan chức IRCC cho biết việc đoàn tụ gia đình là một ưu tiên, vẫn còn rất nhiều người đã bị bỏ lại. Một số vấn đề đã xuất hiện trước đại dịch, mặc dù những hạn chế đi lại ban đầu đã ngăn cản rất nhiều người đoàn tụ với người thân của họ ở Canada.

Ủy ban kêu gọi IRCC cấp thị thực tạm trú cho những ứng viên nộp đơn xin bảo lãnh diện vợ/chồng. Hiện tại, điều khoản 179 (b) trong Quy định Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư đã ngăn cản rất nhiều người đoàn tụ với vợ/chồng của họ do đơn xin PR vẫn đang trong quá trình xử lý.

Mặc dù vẫn có khái niệm về mục đích kép, nghĩa là những người nước ngoài có thể đăng ký đồng thời thị thực thường trú và tạm trú, những quan chức nhập cư vẫn từ chối các ứng viên này, do họ không chấp nhận việc ứng viên sẽ đi sau khi kết thúc thời gian lưu trú của họ. Kết quả là rất nhiều người bị chia cách khỏi vợ/ chồng của mình trong suốt thời gian xử lý đơn PR.

Ủy ban khuyến nghị tạo ra một Super Visa cho các ứng viên nộp đơn xin bảo lãnh vợ/chồng, cũng tương tự như loại visa hiện có cho các ứng viên thuộc chương trình bảo lãnh ông bà cha mẹ (PGP).

Một trong những khuyến nghị cải thiện hệ thống nhập cư, “Xây dựng lòng nhân đạo trong hệ thống, và thông tin cho ứng viên về lỗi đăng ký”, kêu gọi IRCC liên hệ với các ứng viên để giúp họ sửa lỗi và cung cấp đủ thời gian phản hồi trước khi trả lại toàn bộ hồ sơ. Hơn nữa, những hồ sơ này sẽ có thể quay lại vị trí cũ trong hàng đợi nếu chúng được nộp lại vào cùng một nhánh.

Ngoài ra, cũng có một số khuyến nghị về cách xử lý các hồ sơ của trẻ em, như khóa tuổi của tất cả trẻ em phụ thuộc kể từ ngày 1 tháng 3, 2020, cho đến khi các đơn đăng ký PR được xử lý, để không xảy ra việc quá tuổi theo hệ thống do tồn động. Ủy ban cũng khuyến nghị ưu tiên việc nhận con nuôi quốc tế, và lập ra hướng dẫn rõ ràng trong trường hợp trẻ em có nhu cầu y tế khẩn cấp.

khuyến nghị cải thiện hệ thống nhập cư liên quan đến đoàn tụ gia đình

8. Chương trình Cha mẹ và Ông bà

Chương trình Cha mẹ và Ông bà đã được thực hiện theo hệ thống xổ số vào năm 2020, sau khi nhiều ứng viên bị sót lại do hệ thống tiếp nhận “first come first served” (tạm dịch: ai đến trước phụ vụ trước) vào năm 2019. Chương trình này được biết đến với lượng đơn đăng ký cao vào trước đại dịch.

Ủy ban khuyến nghị tạo ra một hệ thống phân định trọng số, ưu tiên các đơn đăng ký cho những người lớn tuổi. Ngoài ra, IRCC nên điều chỉnh lại các yêu cầu tài chính xuống mức thu nhập tối thiểu cần thiết trong những năm kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

9. Giấy phép lao động

Ủy ban khuyến nghị chính phủ ban hành Bridging Open Work Permit cho những cư dân tạm trú đang đợi xử lý đơn xin thường trú thông qua chương trình Quebec’s Skilled Worker Program.

Ngoài ra, các giấy phép lao động cho người chăm sóc sức khỏe nên loại bỏ LMIA trong thời kỳ đại dịch, nếu họ chưa có giấy phép lao động cho một vị trí cụ thể. Ủy ban cũng khuyến nghị thời gian bị gián đoạn bởi đại dịch cũng phải được tính vào kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện cho các chương trình thí điểm.

10. Cho phép người xin tị nạn nhập cảnh

Sử dụng chương trình Guardian Angel Program làm mẫu, ủy ban cho biết IRCC nên cho phép những người tị nạn và xin tị nạn nhập cảnh Canada. Họ khuyên bộ nhập cư nên làm việc với các đối tác tái định cư như Tổ chức Di cư Quốc tế (International Organization for Migration ) và Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (United Nations High Commissioner for Refugees).

Ngoài ra, IRCC nên phát triển một chương trình, tương tự như chương trình Guardian Angel Program, dành cho những người lao động nước ngoài đã đóng góp trong đại dịch, bất kể tình trạng của họ.

11. Cư dân Hồng Kông

IRCC đã triển khai một loại giấy phép lao động mở cho những người Hồng Kông, đây cũng là một trong những khuyến nghị của ủy ban. Tuy nhiên, giấy phép lao động hiện tại chỉ có hiệu lực trong 3 năm. Uỷ ban khuyến nghị tạo một giấy phép lao động sau tốt nghiệp trong 5 năm cho các sinh viên tốt nghiệp là người Hồng Kông từ những cơ sở giáo dục tại Canada.

Ủy ban cũng muốn thấy hai nhánh nhập cư mới cho những người Hồng Kông theo diện gia đình và tị nạn. Họ muốn một nhánh cho những thành viên gia đình mở rộng của công dân Canada và nhà hoạt động ủng hộ dân chủ sống ở Canada. Thêm nữa, là một chính sách công tạm thời để giải quyết các vấn đề của người tị nạn Hồng Kông.

Ủy ban kêu gọi IRCC cấp quyền tị nạn cho các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông bằng cách sử dụng các sáng kiến ​​như Rainbow Railroad để xác định và hỗ trợ cho những người xin tị nạn.

hong kong

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan