Đơn đăng ký chương trình Trải Nghiệm Quebec (PEQ) hiện đã có thể gửi trực tuyến

Đơn đăng ký cho chương trình Programme de l’expérience québécoise (PEQ hoặc chương trình Trải nghiệm Quebec) đã có thể gửi trực tuyến vào ngày 12 tháng 1 thông qua…

Continue Reading Đơn đăng ký chương trình Trải Nghiệm Quebec (PEQ) hiện đã có thể gửi trực tuyến

Ontario ban hành thư mời cho các lao động có tay nghề nói tiếng Pháp trong vòng rút thăm mới

Tỉnh bang Ontario đã ban hành 484 thư mời cho các ứng viên Express Entry thông qua hai luồng nhập cư tỉnh bang trong đợt rút thăm đầu tiên của…

Continue Reading Ontario ban hành thư mời cho các lao động có tay nghề nói tiếng Pháp trong vòng rút thăm mới
IRCC không chấp nhận đăng ký qua website từ những COPR hết hạn
Closeup male hands typing text on a wireless keyboard. Businessman working at the office.

IRCC không chấp nhận đăng ký qua website từ những COPR hết hạn

Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada thông báo họ sẽ liên hệ với người nhập cư có Giấy xác nhận thường trú nhân (Confirmation of Permanent…

Continue Reading IRCC không chấp nhận đăng ký qua website từ những COPR hết hạn