Làm thế nào tôi có được công việc đầu tiên ở Canada trong thời kỳ đại dịch

Tôi cuối cùng cũng đã tìm được công việc mơ ước tại Canada, nhưng hành trình thật không dễ dàng. Việc di cư đến một đất nước mới là một…

Continue Reading Làm thế nào tôi có được công việc đầu tiên ở Canada trong thời kỳ đại dịch