Tìm hiểu lý do khiến người dân New Brunswick không vội qua Mỹ khi biên giới mở

Người Canada hiện có thể vào Hoa Kỳ với bằng chứng tiêm chủng. Nhưng sau cuộc phỏng vấn với người dân New Brunswick, chúng tôi thấy rằng họ vẫn chưa…

Continue Reading Tìm hiểu lý do khiến người dân New Brunswick không vội qua Mỹ khi biên giới mở