Chế độ nghỉ ốm có lương cho người làm việc tại Canada – tỉnh bang BC có hiệu lực từ 1-1-2022

Nghỉ ốm có lương sẽ là tiêu chuẩn cho người làm việc tại Canada của tỉnh bang British Columbia bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, với tối…

Continue Reading Chế độ nghỉ ốm có lương cho người làm việc tại Canada – tỉnh bang BC có hiệu lực từ 1-1-2022