CORBEVAX – Vắc xin mới đem đến cơ hội tiêm chủng cho các nước thu nhập thấp

Họ đã phát triển một loại vắc-xin có tên là CORBEVAX có thể được sản xuất với giá rẻ và nhanh chóng ở các quốc gia có thu nhập thấp…

Continue Reading CORBEVAX – Vắc xin mới đem đến cơ hội tiêm chủng cho các nước thu nhập thấp