Người Canada bảo lãnh vợ/chồng nhiều nhất trong top ​​10 quốc gia vào năm 2021

Hơn 64.000 vợ/chồng, đối tác thông luật và bạn đời đã được bảo lãnh để nhập cư Canada vào năm 2021. Trong số những người này, hầu hết đến từ…

Continue Reading Người Canada bảo lãnh vợ/chồng nhiều nhất trong top ​​10 quốc gia vào năm 2021