Thay đổi mã NOC mới của Canada sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Express Entry

Chi tiết về cách hệ thống National Occupation Classification (NOC) cập nhật sẽ ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện của Express Entry như thế nào đã được công bố.…

Continue Reading Thay đổi mã NOC mới của Canada sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Express Entry

British Columbia, Manitoba và Alberta ban hành thư mời nhập cư qua chương trình đề cử tỉnh bang

Tuần trước, Manitoba đã tổ chức đợt rút thăm đặc biệt của Provincial Nominee Program (PNP) dành cho công dân Ukraine, và British Columbia muốn nhập cư vào Canada. Alberta…

Continue Reading British Columbia, Manitoba và Alberta ban hành thư mời nhập cư qua chương trình đề cử tỉnh bang