3 quy tắc cần lưu ý trong quá trình gia hạn tình trạng cư trú ở Canada

Trước đây tình trạng này được gọi là “tình trạng ngụ ý”, là một cách giúp bạn được duy trì để kéo dài thời gian cư trú ở Canada của bạn.

Theo luật nhập cư Canada, tất cả các cư dân tạm thời đều có một điều kiện được áp đặt tự động rằng họ phải rời Canada sau thời gian cư trú ở Canada được phép của họ.

Tuy nhiên, Mục 181 của Quy định Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư (IRPR) quy định rằng một cư dân tạm thời có thể nộp đơn xin gia hạn thời gian lưu trú được phép của họ ở Canada trước khi thời gian này kết thúc.

Những cá nhân thực hiện khả năng này có thể ở lại Canada cho đến khi Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đưa ra quyết định về đơn đăng ký của họ. Trong quá trình này, người nộp đơn được coi là tiếp tục có tư cách hợp pháp như một cư dân tạm thời của Canada.

Để được hưởng lợi từ tình trạng duy trì cư trú ở Canada (trước đây được gọi là “trạng thái ngụ ý”), người ta phải tuân thủ chặt chẽ các luật và hướng dẫn do chính phủ Canada cung cấp.

3 quy tắc cần lưu ý trong quá trình gia hạn tình trạng cư trú ở Canada Will & Partners

Người nộp đơn cần phải biết khi nào tình trạng tạm thời của họ hết hạn, đơn xin gia hạn của họ có thể ảnh hưởng như thế nào đến điều kiện cư trú tạm thời của họ ở Canada, cũng như các quy tắc liên quan đến việc ở lại Canada trong quá trình gia hạn.

Đầu tiên, một người phải cẩn thận gửi đơn đăng ký gia hạn của họ trước khi tình trạng cư trú ở Canada của họ hết hạn. IRCC khuyến khích bạn gửi đơn đăng ký của mình với thời gian dư dả để bạn tránh những phức tạp có thể xảy ra đối với tình trạng nhập cư Canada của bạn.

Thứ hai, người ta cần hiểu đơn xin gia hạn của họ ảnh hưởng như thế nào đến các điều kiện cư trú ở Canada của bạn. IRPR tuyên bố rằng nếu người nộp đơn xin gia hạn giấy phép làm việc hoặc học tập hiện tại của họ trước khi giấy phép hiện tại của họ hết hạn, họ có thể tiếp tục làm việc hoặc học tập tại Canada theo các điều kiện của giấy phép trước đó trong khi quyết định được đưa ra.

Tuy nhiên, nếu bạn xin một loại giấy phép khác, thì bạn phải ngừng làm việc vào ngày giấy phép hiện tại của bạn hết hạn. Ví dụ, nếu người có giấy phép lao động bây giờ muốn có được giấy phép học tập, thì họ phải ngừng làm việc khi giấy phép hiện tại của họ hết hạn.

Thứ ba, người nộp đơn phải hiểu việc rời khỏi Canada có thể ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng cư trú ở Canada tạm thời của họ. Tình trạng duy trì cư trú ở Canada chỉ áp dụng miễn là bạn vẫn ở quốc gia này. Nếu bạn đang ở trong tình trạng duy trì và rời khỏi đất nước, bạn có thể được phép nhập cảnh lại Canada với tư cách là cư dân tạm thời miễn là bạn có Thị thực tạm trú (TRV) hoặc bạn được miễn yêu cầu phải có TRV.

Tuy nhiên, bạn sẽ không thể tiếp tục làm việc hoặc học tập ở Canada cho đến khi có quyết định về việc gia hạn tình trạng cư trú ở Canada của bạn. Ngoài ra, khi tìm cách vào lại Canada, bạn có thể cần cung cấp cho viên chức Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) bằng chứng rằng bạn có đủ hỗ trợ tài chính để duy trì bản thân trong khi chờ quyết định về đơn xin gia hạn cư trú ở Canada của mình.

3 quy tắc cần lưu ý trong quá trình gia hạn tình trạng cư trú ở Canada Will & Partners

Do đó, điều quan trọng là bạn phải biết rằng nếu bạn đang duy trì tình trạng này, bạn sẽ từ bỏ quyền làm việc hoặc học tập sau khi rời Canada.

  • Có hai trường hợp có thể xảy ra khi IRCC xem xét đơn đăng ký mở rộng của bạn.

Nếu đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, bạn sẽ được cung cấp một giới hạn mới cho khoảng thời gian được phép lưu trú tại Canada.

Nếu đơn đăng ký của bạn bị từ chối, bạn vẫn được hưởng tình trạng cho đến ngày quyết định về đơn gia hạn của bạn được đưa ra. Trong trường hợp này, bạn đã mất tư cách và không thể tiếp tục làm việc hoặc học tập ở Canada theo các điều kiện của giấy phép trước đó của bạn.

Bạn có 90 ngày để nộp đơn lên IRCC để khôi phục tình trạng cư trú ở Canada của mình. Trong quá trình xử lý đơn xin khôi phục, bạn không thể làm việc hoặc học tập trong khi chờ IRCC đưa ra quyết định.

Cuối cùng, bằng chứng về đơn xin gia hạn tình trạng cư trú ở Canada của bạn thường được coi là đủ để chứng minh bạn đang ở Canada hợp pháp với tình trạng duy trì. Điều này có thể có lợi nếu bạn được chủ lao động hoặc trường học của bạn yêu cầu cung cấp bằng chứng, hoặc để hỗ trợ bạn tái nhập cảnh vào Canada.

3 quy tắc cần lưu ý trong quá trình gia hạn tình trạng cư trú ở Canada Will & Partners

Nguồn: Cicnews

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan