Rút thăm BC PNP Tech mới: 85 lời mời nhập cư Canada được phát hành

British Columbia hiện đã phát hành gần 10,000 lời mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh kể từ đầu năm 2021. Trong đợt rút thắm BC PNP Tech, B.C mời 85 lao động kỹ thuật nộp hồ sơ đề cử cấp tỉnh bang vào ngày 19/10.

Các lời mời được phát hành thông qua BC PNP Tech, một chương trình trực thuộc Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP).

BC PNP là một con đường nhập cư kinh tế được sử dụng bởi tỉnh British Columbia để thu hút lao động nước ngoài có kinh nghiệm và nhu cầu cao. Chương trình mang đến cho những người chọn sống và làm việc tại British Columbia một con đường hướng đến thường trú nhân.

Các ứng viên được mời thông qua các đợt rút thăm của BC PNP Tech phải đáp ứng các yêu cầu của một trong các loại nhập cư theo diện Express Entry BC và Skills của British Columbia, được quản lý thông qua Hệ thống đăng ký nhập cư và kỹ năng (SIRS).

BC PNP Tech Will & Partners

Các ứng cử viên nhận được lời mời trong đợt rút thăm này thuộc các danh mục phụ Người lao động có tay nghề cao và Sau đại học quốc tế, cũng như cần có số điểm tỉnh bang tối thiểu là 75.

Các ứng cử viên được mời hiện có 30 ngày tiếp theo để đăng ký đề cử.

Cho đến nay trong năm 2021, British Columbia đã phát hành gần 10,000 lời mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh bang.

Giới thiệu về chương trình BC PNP Tech

BC PNP Tech được ra mắt vào tháng 5 năm 2017 như một dự án thử nghiệm sau một nghiên cứu thị trường lao động cho thấy vấn đề lớn nhất mà lĩnh vực công nghệ của B.C phải đối mặt là khả năng tiếp cận nhân tài. Sau thành công của dự án, B.C đã biến nó thành một chương trình vĩnh viễn. Chương trình được thiết kế để cho phép các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ của British Columbia tiếp tục thu hút và lựa chọn tài năng quốc tế khi những người lao động đủ tiêu chuẩn không có sẵn tại địa phương.

Đặc biệt hơn, BC PNP Tech là một con đường nhập cư nhanh chóng cho các lao động công nghệ có nhu cầu và sinh viên quốc tế. Các ứng cử viên cần phải đăng ký tại một trong các luồng nhập cư tỉnh bang hiện có của B.C và có lời mời làm việc hợp lệ ít nhất 12 tháng thuộc một trong 29 ngành nghề đủ điều kiện để tham gia luồng này.

Không giống như các dòng BC PNP khác, các lời mời làm việc theo BC PNP Tech phải có thời hạn tối thiểu là một năm, còn lại ít nhất 120 ngày tại thời điểm nộp đơn cho BC PNP Tech. Nó cũng phải là công việc toàn thời gian và từ một nhà tuyển dụng đủ điều kiện trong tỉnh.

BC PNP Tech Will & Partners

Các lời mời thông qua chương trình công nghệ của tỉnh được gửi hàng tuần cho những ứng cử viên có điểm số cao nhất đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện.

Các ứng viên được mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh sẽ cần phải nộp đơn đăng ký đầy đủ. Khi điều này được thực hiện, hầu hết các đơn đăng ký diện công nghệ sẽ được xử lý trong vòng hai đến ba tháng.

Nếu họ được chấp thuận, các ứng cử viên sẽ nhận được xác nhận đề cử có thể được sử dụng để nộp đơn xin thường trú từ Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) theo Lớp Chương trình Đề cử Tỉnh.

Ứng viên PNP tự động kiếm được 600 điểm cho số điểm của họ trong Hệ thống xếp hạng toàn diện và do đó có cơ hội rất tốt để nhận được Thư mời nộp đơn (ITA) để thường trú thông qua Express Entry.

Nguồn: Cicnews

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan