Alberta PNP-CRS tối thiểu bị cắt ở mức 302

Alberta đã tổ chức một đợt bốc thăm mới vào ngày 6 tháng 4, mời các ứng viên Express Entry đăng ký đề cử tỉnh.

Thông qua chương trình đề cử nhập cư Alberta (AINP), tỉnh đã mời tổng cộng 200 ứng viên Express Entry đăng ký nhánh Alberta Express Entry, với điểm CRS tối thiểu là 302, cao hơn 1 điểm so với 2 vòng bốc thăm trước đó.

Để được mời ở vòng bốc thăm Alberta mới, ứng viên cần phải có hồ sơ trong hệ thống Express Entry.

Express Entry là hệ thống quản lý đơn đăng ký của Canada cho ba lộ trình nhập cư liên bang dành cho người lao động có tay nghề cao, bao gồm: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program và Canadian Experience Class.

Các ứng viên đủ điều kiện cho Express Entry sẽ nhận được điểm số dựa trên CRS, điểm sẽ được trao dựa trên: độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và khả năng ngoại ngữ ở tiếng Anh hoặc Pháp, cùng những yếu tố khác của ứng viên.

Bộ nhập cư Canada, IRCC thường xuyên tổ chức những đợt bốc thăm Express Entry, mời các ứng viên có điểm số cao đăng ký thường trú.

Việc nhập cư thông qua hệ thống Express Entry mà không cần đề cử tỉnh vẫn có thể xảy ra, tuy nhiên, những người với điểm số thấp có lẽ sẽ chọn PNP, những ứng viên được tỉnh đề cử sẽ tự động nhận được 600 điểm, cộng vào điểm số tổng của họ, quá đủ để được mời trong vòng bốc thăm Express Entry tiếp theo..

Nếu các ứng cử viên có điểm số thấp nhất trong lễ bốc thăm mới ở Alberta nhận được đề cử, điểm CRS mới của họ sẽ là 902.

alberta

Giới thiệu về luồng Alberta Express Entry

Chương trình PNP nâng cao này dành cho các ứng viên Express Entry có mối liên hệ chặt chẽ với tỉnh, hoặc những cá nhân có thể hỗ trợ sự phát triển kinh tế, cũng như các ưu tiên đa dạng hóa của chính phủ. Trong suốt đại dịch, Alberta chỉ xem xét các ứng viên hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh.

Các ứng viên cũng cần phải có kinh nghiệm làm việc thuộc một trong các ngành nghề đủ điều kiện. Tuy nhiên, AINP chỉ cung cấp danh sách các ngành nghề không đủ điều kiện đối với các yêu cầu của luồng nhập cư này.

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2020, chính phủ liên bang đã tăng số lượng các ngành nghề không đủ điều kiện đăng ký LMIA tại Alberta.

Tuy nhiên, các ứng viên nhận được thư mời vào sau ngày 1 tháng 11 năm 2020 vẫn có thể được lựa chọn thông qua luồng Alberta Express Entry, bất kể họ đang làm việc ở ngành nghề mà sẽ không được cấp LMIA từ chính phủ liên bang.

Alberta được phép ban hành 6,250 giấy chứng nhận đề cử vào năm 2020. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, Alberta đã giảm phân bổ của họ xuống còn 4000 đề cử. Tất cả đều đã được cấp vào tháng 6 năm 2020. Đây cũng là lí do tại sao không có bất kì đợt bốc thăm nào được tổ chức trong nửa năm cuối.

Hiện số lượng đề cử tỉnh được phân bổ cho Alberta vào năm 2021 vẫn chưa được tiết lộ.

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan