Định cư Canada: British Columbia ban hành 255 lời mời nhập cư thông qua PNP

British Columbia đã đưa ra lời mời cho ít nhất 255 ứng viên định cư Canada trong đợt rút thăm mới thông qua British Columbia Provincial Nominee Program.

Lễ bốc thăm ngày 30 tháng 8 đã ghi nhận ​​các lời mời được phát hành trong năm hạng mục khác nhau để định cư Canada.

Giới thiệu về BC PNP

Mục đích của BC PNP là thu hút những lao động nước ngoài hiện đang có nhu cầu cao tại tỉnh và những người có mong muốn định cư tại Canada.

Chương trình BC PNP có hai luồng nhập cư, là Skill Immigration và Express Entry, với nhiều danh mục phụ được phân ra ở cả hai luồng. Cả hai luồng nhập cư này đều được quản lý bởi Hệ thống Đăng ký Nhập cư Kỹ năng SIRS của BC. Để đăng ký thông qua SIRS, đầu tiên ứng viên được yêu cầu đăng ký một tài khoản. Sau đó, họ sẽ được nhận điểm dựa trên các yếu tố như: trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, và kĩ năng ngôn ngữ.

Các ứng viên có điểm số cao từ mỗi danh mục phụ sau đó sẽ được mời đăng ký đề cử tỉnh để xin thường trú khi BC tiến hành các cuộc bốc thăm thường xuyên tại tỉnh.

Nếu nhận được thư mời, ứng viên có 30 ngày tính từ ngày nhận thư để gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh thông qua hệ thống BC PNP trực tuyến.

Sau khi hoàn tất việc gửi đơn đăng ký BC PNP, ứng viên sẽ nhận được thông báo về quyết định của tỉnh trong khoảng từ 2 đến 3 tháng. Nếu việc đề cử thành công, ứng viên sẽ đủ điều kiện gửi đơn đến IRCC xin cấp tình trạng thường trú nhân thông qua đề cử tỉnh bang (PNC). Đề cử sẽ có hiệu lực trong vòng sáu tháng kể từ ngày xác nhận.

BC ban hành 255 lời mời định cư Canada thông qua PNP Will & Partners

Ban hành lời mời nhập cư B.C. 

Lao động lành nghề và sinh viên tốt nghiệp quốc tế với số điểm tối thiểu là 95 điểm đã nhận được 207 lời mời thông qua nhánh BC PNP Tech.

Một cuộc rút thăm nhắm vào các Giáo viên Mầm non theo NOC 4214 cho thấy 29 lời mời được cấp cho các lao động lành nghề và sinh viên tốt nghiệp quốc tế, với số điểm tối thiểu là 60 điểm.

Thêm 13 lời mời định cư Canada đã được cấp cho lao động lành nghề, sinh viên tốt nghiệp quốc tế và công nhân Entry-level, Semi-skilled đạt ít nhất 60 điểm trong một cuộc rút thăm nhắm vào nhân viên Y tế.

Tiếp theo, một cuộc rút thăm đặc biệt nhắm vào Nhân viên hỗ trợ chăm sóc sức khỏe theo NOC 3413 đã ghi nhận ​​5 lời mời định cư Canada được cấp cho người lao động Entry-level và Semi-skilled đạt ít nhất 60 điểm.

<5 thư mời cuối cùng đã được trao cho những người lao động có tay nghề cao và sinh viên tốt nghiệp quốc tế trong một cuộc rút thăm nhằm vào các ngành nghề ưu tiên khác theo NOC 3114 và 3213. Số lượng được ghi là <5 để bảo vệ danh tính của những người được mời.

Date Hạng mục Điểm số tối thiểu Số lượng lời mời Chi tiết
30-Aug-22 Skilled Worker, International Graduate 95 207 Mục tiêu: các ngành nghề công nghệ
Skilled Worker, International Graduate 60 29 Mục tiêu: chăm sóc trẻ em: giáo viên mầm non (NOC 4214)
Skilled Worker, International Graduate, Entry Level và Semi-Skilled 60 13 Mục tiêu: chăm sóc sức khỏe
Entry Level và Semi-Skilled 60 5 Mục tiêu: chăm sóc sức khỏe: trợ lý chăm sóc (NOC 3413)
Skilled Worker, International Graduate 60 <5 Mục tiêu: các ngành nghề ưu tiên khác (NOCs 3114, 3213)

 

Nguồn: canada.ca

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan