Bộ Nhập cư Canada cập nhật tiến trình xử lý hồ sơ trong đại dịch COVID-19

Bộ Nhập cư Canada gần đây đã cập nhật tiến trình xử lý nhằm thể hiện năng lực hoạt động của Bộ trong suốt thời kì đại dịch.

Bộ Nhập cư Canada cho biết trên trang web của mình rằng những người hiện đang tìm cách tiếp cận các dịch vụ Bộ Nhập cư sẽ phải đối mặt với một số chậm trễ trong quá trình xử lý, do COVID-19. Hiện bộ đang ưu tiên xử lý những đơn đăng ký từ các ứng viên được miễn trừ khỏi các hạn chế đi lại.

Dưới đây là chi tiết được cập nhật về thời gian xử lý.

Đăng ký thường trú

Bộ Nhập cư cho biết họ đang làm việc hết công suất để xử lý các đơn xin thường trú. Tuy nhiên, COVID-19 đã gây ra việc tồn động đối với các đơn đăng ký, do đó, bạn sẽ phải đối mặt với việc chậm trễ.

Vào thời điểm viết bài, Bộ Nhập cư Canada cho biết họ đang hoàn thiện hầu hết các đơn đăng ký thông qua CEC mà bộ nhận được từ ngày 24 đến 30 tháng 5, 2020, có nghĩa là những người ra quyết định đang làm việc trên những đơn đăng ký mà họ nhận được từ 10 tháng trước.

Xin thẻ thường trú (PR)

Nếu bạn đang đăng ký xin thẻ thường trú, hãy kiểm tra thanh cụ trạng thái trực tuyến để xem tình trạng về đơn đăng ký của bạn. Việc này áp dụng cho tất cả mọi người đăng ký thẻ PR của họ lần đầu tiên, hoặc gia hạn hay thay thế. Bộ Nhập cư Canada cho biết, bạn nên thu thập đủ các loại giấy tờ cũng như số chứng minh để có thể thực hiện đăng nhập.

Trong trường hợp không thể kiểm tra thanh công cụ trực tuyến, hãy thử truy cập website của Bộ Nhập cư. Thẻ PR mới hiện đăng được xử lý trong khoảng 125 ngày, và việc gia hạn thẻ là 80 ngày.

Đăng ký quốc tịch

Tài liệu

Ứng viên

Tình trạng của Bộ Nhập cư Canada

Cấp quyền công dân Đã nhận được thư AOR Đang hoàn thiện hầu hết các đơn đăng ký nhận được từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2019.
Cấp quyền công dân Đang chờ nhận AOR Gửi thư cho các hồ sơ nhận được vào tuần 21/01/2021.
Bằng chứng về Quốc tịch Kiểm tra Client Applications Status Tool (công cụ kiểm tra tình trạng đơn đăng ký). Thời gian giải quyết là 5 tháng.

 

bộ nhập cư canada

Gia đình

Chương trình

Hình thức đăng ký

Tình trạng của Bộ Nhập cư Canada

Bảo lãnh vợ chồng, bạn đời, con phụ thuộc

Trong nước

Đang hoàn thiện hầu hết các đơn đăng ký nhận được từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2019.
Bảo lãnh vợ chồng, bạn đời, con phụ thuộc

Ngoài nước

Đang hoàn thiện hầu hết các đơn đăng ký nhận được từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2019.
Cha mẹ và ông bà Kiểm tra tài khoản trực tuyến.
Con nuôi hoặc người thân khác Kiểm tra tài khoản trực tuyến.

 

Người lao động tạm thời

Loại giấy phép lao động

Trực tuyến / đơn đăng ký giấy Đủ điều kiện cho Chiến lược Kỹ năng Toàn cầu

Tình trạng của Bộ Nhập cư Canada

Giấy phép lao động bên ngoài Canada

Trực tuyến

Đang hoàn thiện hầu hết các đơn đăng ký nhận được trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9 năm 2020.
Giấy phép lao động bên ngoài Canada

Trực tuyến

Không

Kiểm tra tài khoản trực tuyến.
Giấy phép lao động bên ngoài Canada

Giấy

Không thể đưa ra thời gian xử lý chính xác.
Giấy phép lao động trong Canada (lần đầu, gia hạn và thay đổi)

Trực tuyến

Đang hoàn thiện hầu hết các đơn đăng ký nhận được trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 12 năm 2020.
Giấy phép lao động trong Canada (lần đầu, gia hạn và thay đổi)

Giấy

Đang hoàn thiện hầu hết các đơn đăng ký nhận được trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 12 năm 2020.
Đối với người xin tị nạn

Trực tuyến

Đang hoàn thiện hầu hết các đơn đăng ký nhận được trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 12 năm 2020.
Đối với người xin tị nạn

Giấy

Đang hoàn thiện hầu hết các đơn đăng ký nhận được trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 12 năm 2020.

 

Du học sinh

Bộ Nhập cư Canada hiện đang hoàn thiện hầu hết các đơn xin giấy phép du học nhận được từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2020. Bao gồm các đơn xin giấy phép du học, gia hạn giấy phép, và giấy phép lao động cho du học sinh. Những đơn đăng ký phức tạp sẽ mất nhiều thời gian hơn để xử lý.

Do ảnh hưởng của các giới hạn đi lại như hiện tại, những sinh viên có giấy phép du học chỉ có thể đến Canada nếu họ đi đến các học viện được chỉ định có kế hoạch ứng phó với đại dịch COVID-19 đã được phê duyệt, hoặc nếu họ có giấy phép du học được phê duyệt trước ngày 18 tháng 3, 2020.

Khách du lịch

Nếu bạn đăng xin eTA bạn có thể kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của mình trực tuyến.

Nếu bạn đăng ký thị thực du lịch trực tuyến, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để kiểm tra tình trạng đơn đăng ký. Chọn mục “check status and messages” dưới mục “View my submitted applications or profiles”.

Nếu bạn đăng ký thị thực giấy, bạn có thể liên kết đơn đăng ký của mình với tài khoản trực tuyến để bạn có thể kiểm tra tình trạng đơn đăng ký của bản thân. Bạn có thể nhận được tin nhắn về đơn đăng ký từ Bộ Nhập cư Canada.

Theo CIC News.

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan