Các loại giấy phép lao động dành cho doanh nhân tại Canada vào năm 2021

Canada đã thực hiện một số thay đổi về chính sách, điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến lộ trình nhập cư của các doanh nhân.

Mới đây, Canada đã công bố về việc danh mục Owner/ Operator thuộc chương trình Temporary Foreign Worker Program (TFWP) sẽ bị loại bỏ vào ngày 1 tháng 4 năm 2021. Danh mục này cho phép ứng viên đăng ký giấy phép lao động mà không cần phải thực hiện yêu cầu cung cấp LMIA.

Một số hướng dẫn mới đã ảnh hưởng đến chương trình Nhà đầu tư của Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện (CETA). Vì vào ngày 1 tháng 1, Canada đã không xử lý đơn đăng ký cho những ứng viên UK thuộc chương trình này. Thay vào đó, các đơn sẽ được xử lý theo Canada-UK Trade Continuity Agreement (Thỏa thuận Liên Tục Thương Mại giữa Canada và UK) mới, sau khi được phê duyệt, dự kiến vào đầu năm nay. Cho đến lúc đó, họ sẽ cần có LMIA hoặc đáp ứng được những yêu cầu về tính đủ điều kiện của danh mục giấy phép lao động được miễn LMIA.

Dưới đây là một số lựa chọn khác dành cho các doanh nhân muốn bắt đầu kinh doanh tại Canada.

Intra – Company Transfer (Thuyên chuyển trong nội bộ công ty)

Giấy phép lao động Intra – Company Transfer dành cho những doanh nhân muốn mở rộng việc kinh doanh hiện có sang Canada. Chương trình này thường được sử dụng bởi những tập đoàn đa quốc gia nhằm chuyển các nhân viên chủ chốt và đội ngũ quản lý giữa các chi nhánh quốc tế, nhưng nó cũng có thể là một lựa chọn dành cho những doanh nhân muốn mở rộng kinh doanh tại Canada.

Thông qua giấy phép lao động này, các chủ doanh nghiệp có thể phân chia thời gian giữa việc quản lý hoạt động kinh doanh hiện tại ở nước ngoài và mở chi nhánh, công ty con tại Canada.

Một số tiêu chí cơ bản về tính đủ điều kiện cho chương trình này như sau:

  • Doanh nghiệp Canada mới này phải vượt qua bài kiểm tra khả năng duy trì kinh doanh của họ, có thể đạt được bằng cách cung cấp thông tin tài chính, bằng chứng đảm bảo về cơ sở vật chất, và kế hoạch kinh doanh thể hiện mục tiêu tuyển dụng ít nhất 1 cư dân Canada trong năm đầu tiên hoạt động.
  • Hoạt động kinh doanh giữa công ty nước ngoài và công ty tại Canada phải có liên quan về cơ cấu sở hữu, nghĩa là những công ty này phải là công ty mẹ – chi nhánh, công ty mẹ – công ty con, hoặc có liên kết với nhau.
  • Người được thuyên chuyển đến quản lý việc kinh doanh tại Canada phải được tuyển dụng bởi công ty nước ngoài, và có mục đích chuyển họ đến Canada ít nhất một năm ở vị trí quản lý hoặc điều hành cao cấp, hoặc trong khoảng thời gian làm việc full-time tương ứng.

Nhà đầu tư CUSMA

Công dân Hoa Kỳ hoặc Mexico đầu tư vào các doanh nghiệp mới hoặc hiện có tại Canada có thể đủ điều kiện đăng ký giấy phép lao động theo chương trình Nhà đầu tư theo Thỏa thuận Canada-Hoa Kỳ-Mexico (CUSMA). Các nhà đầu tư đủ điều kiện, những bên liên quan chính, hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp có thể sử dụng chương trình này để phát triển và định hướng hoạt động kinh doanh của họ tại Canada.

Để đăng ký, nhà đầu tư phải chuẩn bị kế hoạch kinh doanh với chi tiết về tổng số vốn cần thiết để thành lập hoặc mua lại doanh nghiệp. Họ cũng cần chứng minh được phần lớn số vốn đã được cam kết cho dự án này. Doanh nghiệp cũng phải cam kết sẽ tạo ra việc làm cũng những giá trị khác cho nền kinh tế khu vực.

doanh nhân canada

Nhà đầu tư CETA

Các nhà đầu tư Châu Âu đủ điều kiện tham gia chương trình nhà đầu tư CETA có thể ở lại Canada trong 1 năm mà không cần LMIA.

Các nhà đầu tư có thể đủ điều kiện nếu họ được tuyển dụng, tại vị trí giám sát hoặc điều hành, bởi doanh nghiệp cam kết đầu tư một số vốn đáng kể vào một doanh nghiệp tại Canada.

Với những điều khoản tương tự như CUSMA, nhà đầu tư cần có kế hoạch kinh doanh, số lượng vốn lớn đã được cam kết, và việc kinh doanh mang lại lợi ích cho nền kinh tế Canada.

Doanh nhân/ cá nhân tự kinh doanh

Giấy phép lao động cho doanh nhân/ hoặc những cá nhân tự kinh doanh áp dụng cho những doanh nhân sở hữu ít nhất 50% doanh nghiệp tại Canada. Nó có thể được áp dụng trong trường hợp chủ doanh nghiệp muốn sinh sống bên ngoài Canada. Trong trường hợp này, giấy phép lao động sẽ không cần phải có LMIA.

Những cá nhân này có thể ở tại Canada tạm thời hoặc dài lâu. Đồng thời, người nộp đơn phải thể hiện được việc kinh doanh của họ sẽ mang lại lợi ích to lớn đối với nền kinh tế, xã hội và văn hóa Canada.

Theo CIC News.

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan