Cách tính điểm CRS Express Entry của bạn

Biết điểm CRS của bạn trước khi tham gia vào chương trình Express Entry có thể giúp bạn lập kế hoạch chiến lược cho việc nhập cư Canada của mình.

Đạt được điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) cao giúp bạn có cơ hội nhập cư tốt hơn vào Canada thông qua Express Entry.

CRS là hệ thống xếp hạng dựa trên điểm mà Canada sử dụng để đánh giá các đơn xin nhập cư trong hệ thống Express Entry. Express Entry là một hệ thống quản lý các đơn đăng ký cho ba chương trình nhập cư hạng mục kinh tế. Bản thân nó không phải là một chương trình nhập cư.

Các chương trình do Express Entry quản lý là: Lớp Kinh nghiệm Canada, Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang và Chương trình Thương nhân Có tay nghề Liên bang. Một số Chương trình Đề cử của Tỉnh bang (PNP) thu hút các ứng viên từ Express Entry, nhưng những ứng viên này phải đủ điều kiện cho một trong những chương trình này.

điểm CRS Express Entry Will and Partners

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sử dụng điểm CRS để đánh giá hồ sơ của bạn với tư cách là một ứng viên nhập cư. Về cơ bản, bạn càng nhận được nhiều điểm CRS, bạn càng có nhiều khả năng được mời nộp đơn xin thường trú nhân Canada.

Bạn nhận được điểm dựa trên các yếu tố mà chính phủ Canada đã xác định sẽ giúp bạn thành công trên thị trường lao động. Cụ thể là trình độ học vấn của bạn, kinh nghiệm làm việc trong một nghề có kĩ năng cao, trình độ ngoại ngữ chính thức và độ tuổi. Bạn cũng được cho điểm khác nhau tùy thuộc vào việc bạn có bao gồm vợ / chồng trong đơn đăng ký của mình hay không. CRS có tổng số 1,200 điểm, mặc dù hầu hết mọi người đều rơi vào khoảng dưới 500 điểm.

Bạn có thể biết khá rõ về số điểm CRS của mình trong hệ thống Express Entry trước khi gửi hồ sơ. Có một số công cụ trực tuyến cho phép bạn dễ dàng ước tính điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của mình là bao nhiêu, mặc dù bạn sẽ chỉ nhận được điểm chính thức sau khi tải tất cả tài liệu của mình lên hệ thống trực tuyến.

Hiểu cách tính CRS có thể giúp bạn tận dụng tối đa hệ thống Express Entry và cải thiện cơ hội nhận được Thư mời nộp đơn (ITA) để xin thường trú nhân.

Hệ thống xếp hạng

Việc cân nhắc đầu tiên khi tính điểm CRS là bạn có bao gồm vợ / chồng của mình hay không. Bạn không cần phải bao gồm vợ / chồng của mình nếu họ đã là công dân Canada hoặc thường trú nhân.

Bao gồm cả vợ / chồng trong đơn đăng ký của bạn có nghĩa là bạn sẽ nhận được ít hơn 40 điểm so với những người nộp đơn còn độc thân khi xét các yếu tố vốn nhân lực cốt lõi, nhưng bạn có thể bù đắp sự thiếu hụt này trong một hạng mục đặc biệt cho vốn nhân lực của bạn đời của mình. Điều này được cho là để làm các cặp đôi không nhất thiết phải có lợi thế trong danh sách ứng viên so với những người nộp đơn độc thân.

Các yếu tố vốn nhân lực cốt lõi là tuổi tác, trình độ học vấn, trình độ ngôn ngữ chính thức và kinh nghiệm làm việc của Canada. Ngoài ra, bạn có thể nhận được điểm cho khả năng chuyển đổi kỹ năng, chẳng hạn như kinh nghiệm làm việc nước ngoài hoặc trình độ học vấn của bạn. Có một số yếu tố nhỏ khác có thể thêm điểm vào tổng điểm CRS của bạn, chẳng hạn như: có anh chị em ruột ở Canada, kỹ năng Pháp ngữ, giáo dục Canada, việc làm được sắp xếp và đề cử cấp tỉnh.

điểm CRS Express Entry Will and Partners

Dưới đây là ba thành phần tính điểm CRS được phân tích chi tiết hơn.

Các yếu tố vốn nhân lực cốt lõi

Đối với điểm vốn nhân lực cốt lõi của bạn, bạn có thể nhận được tối đa 100 điểm nếu bạn đăng ký một mình và 110 điểm nếu bạn đăng ký với vợ / chồng. Những yếu tố này bao gồm tuổi tác, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ và kinh nghiệm làm việc tại Canada của bạn.

IRCC sử dụng Điểm chuẩn Ngôn ngữ của Canada (CLB) để đo lường mức độ thông thạo ngôn ngữ trong việc đọc, viết, nói và nghe. Để xác định xem kinh nghiệm làm việc có “tay nghề cao” hay không, IRCC dùng đến Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC). Các nghề nghiệp được phân loại là cấp kỹ năng 0, A và B đủ điều kiện nhận điểm CRS. Công việc Tự doanh ở Canada không thể được tính vào điểm tổng thể của bạn.

 • Độ tuổi

Độ tuổi

Điểm số tối đa khi đi cùng vợ/chồng: 100

 Điểm số tối đa khi không đi cùng vợ/chồng: 110

Dưới 18

0 0

18

90

99

19

95

105

20 – 29

100 110
30 95

105

31

90 99
32

85

94

33

80

88

34 75

83

35

65 72
36 60

66

37

55 61
38 50

55

39

45 50
40 35

39

41

25 28
42 15

50

43

15 17
44 5

6

45 trở lên 0

0

 • Trình độ học vấn
Trình độ học vấn Điểm số tối đa khi đi cùng vợ/chồng: 140 cho người nộp đơn (PA), 10 cho vợ/chồng ĐIểm số tối đa khi không đi cùng vợ/chồng: 150
Dưới trung học phổ thông

0

0

Trung học phổ thông

28 cho PA; 2 cho vợ hoặc chồng

30

Một năm trong chương trình sau trung học

84 cho PA; 6 cho vợ hoặc chồng

90

Hai năm trong chương trình sau trung học

91 cho PA; 7 cho vợ hoặc chồng

98

Ba năm trở lên trong chương trình sau trung học

112 cho PA; 8 cho vợ hoặc chồng

120

Hai chương trình sau trung học trở lên, ít nhất một trong số đó được hoàn thành sau một chương trình sau trung học từ ba năm trở lên

119 cho PA; 9 cho vợ hoặc chồng

128

Bằng Thạc sĩ hoặc trình độ chuyên môn đầu vào để hành nghề

126 cho PA; 10 cho vợ hoặc chồng

135

Bằng Tiến sĩ (PhD)

140 cho PA; 10 cho vợ hoặc chồng

150

 • Kĩ năng thành thạo ngôn ngữ thứ nhất (Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)
Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) Điểm số tối đa khi đi cùng vợ/chồng: 128 cho người nộp đơn; 20 cho vợ/chồng Điểm số tối đa khi không đi cùng vợ/chồng: 136
Với khả năng dùng mỗi ngôn ngữ

32 cho PA; 5 cho vợ hoặc chồng

34

CLB 3 trở xuống

0

0

CLB 4

6 cho PA; 0 cho vợ hoặc chồng

6

CLB 5

6 cho PA; 1 cho vợ hoặc chồng

6

CLB 6

8 cho PA; 1 cho vợ hoặc chồng

9

CLB 7

16 cho PA; 3 cho vợ hoặc chồng

17

CLB 8

22 cho PA; 3 cho vợ hoặc chồng

23

CLB 9

29 cho PA; 5 cho vợ hoặc chồng

31

CLB 10 trở lên

32 cho PA; 5 cho vợ hoặc chồng

34

 • Kỹ năng thành thạo ngôn ngữ thứ hai (Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)

Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB)

Điểm số tối đa khi đi cùng vợ/chồng: 22

Điểm số tối đa khi không đi cùng vợ/chồng: 24

Với khả năng dùng mỗi ngôn ngữ

6

6

CLB 4 trở xuống

0

0

CLB 5 or 6

1

1

CLB 7 or 8

3

3

CLB 9 trở lên

6

6

 • Kinh nghiệm làm việc tại Canada

Số năm

Điểm số tối đa khi đi cùng vợ/chồng: 70 cho người nộp đơn (PA); 10 cho vợ/chồng

Điểm số tối đa khi không đi cùng vợ/chồng: 80

Dưới 1

0

0

1 năm

35 for PA; 5 for spouse

40

2 năm

46 for PA; 7 for spouse

53

3 năm

56 for PA; 8 for spouse

64

4 năm

63 for PA; 9 for spouse

72

5 năm trở lên

70 for PA; 10 for spouse

80

 

Các yếu tố về khả năng chuyển đổi kỹ năng

Có tối đa 100 điểm cho các yếu tố khả năng chuyển đổi kỹ năng của ứng viên. Có năm sự kết hợp của khả năng chuyển đổi kỹ năng như vậy, với tối đa 50 điểm được trao cho mỗi sự kết hợp. Ngay cả khi một ứng viên đạt tổng số hơn 100 điểm, chỉ 100 điểm sẽ được tính vào điểm CRS. Các ứng viên có hoặc không có vợ / chồng đi cùng sẽ được cộng điểm cho khả năng chuyển đổi kỹ năng theo cách giống nhau. Không có điểm CRS nào được tính cho khả năng chuyển đổi kỹ năng của vợ / chồng hoặc đối tác thông luật của ứng viên.

 • Học vấn và kinh nghiệm làm việc tại Canada

Học vấn

1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada

2 năm kinh nghiệm làm việc trở lên tại Canada

Không có trình độ sau trung học

0

0

Trình độ sau trung học 1 năm hoặc hơn

13

25

Hai chứng chỉ sau trung học trở lên, chứng chỉ đầu tiên phải có thời gian học 3 năm trở lên

25

50

Chứng chỉ trình độ đại học ở cấp độ thạc sĩ hoặc ở cấp độ chuyên môn đầu vào để hành nghề cho một nghề nghiệp được liệt kê trong Phân loại nghề nghiệp quốc gia ở Cấp độ kỹ năng A mà cơ quan quản lý cấp tỉnh yêu cầu cấp phép

25

50

Chứng chỉ trình độ đại học ở cấp độ tiến sĩ

25

50

 • Học vấn và kĩ năng ngôn ngữ

Học vấn

CLB 7 trở lên ở tất cả các kĩ năng ngôn ngữ, ít nhất một trong số đó đạt CLB 8

CLB 9 trở lên ở tất cả các kĩ năng ngôn ngữ

Không có trình độ sau trung học

0

0

Trình độ sau trung học 1 năm hoặc hơn

13

25

Hai chứng chỉ sau trung học trở lên, chứng chỉ đầu tiên phải có thời gian học 3 năm trở lên

25

50

Chứng chỉ trình độ đại học ở cấp độ thạc sĩ hoặc ở cấp độ chuyên môn đầu vào để hành nghề cho một nghề nghiệp được liệt kê trong Phân loại nghề nghiệp quốc gia ở Cấp độ kỹ năng A mà cơ quan quản lý cấp tỉnh yêu cầu cấp phép

25

50

Chứng chỉ trình độ đại học ở cấp độ tiến sĩ

25

50

 • Kĩ năng ngôn ngữ và kinh nghiệm làm việc ngoài Canada

Kinh nghiệm làm việc ngoài Canada

CLB 7 trở lên ở tất cả các kĩ năng ngôn ngữ, ít nhất một trong số đó đạt CLB 8

CLB 9 trở lên ở tất cả các kĩ năng ngôn ngữ

Không có kinh nghiệm làm việc ngoài Canada

0

0

Kinh nghiệm làm việc ngoài Canada 1 đến 2 năm

13

25

Kinh nghiệm làm việc ngoài Canada 3 năm trở lên

25

50

 • Kinh nghiệm làm việc tại trong và ngoài Canada

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc 1 năm tại Canada

Kinh nghiệm làm việc 2 năm trở lên tại Canada

Không có kinh nghiệm làm việc ngoài Canada

0

0

Kinh nghiệm làm việc ngoài Canada 1 đến 2 năm

13

25

Kinh nghiệm làm việc ngoài Canada 3 năm trở lên

25

50

 • Chứng chỉ đủ điều kiện trong nghề thương mại và kĩ năng ngôn ngữ
Chứng nhận đủ điều kiện CLB 5 trở lên tại tất cả các kĩ năng ngôn ngữ, ít nhất một trong số đó đạt CLB 5 hoặc 6CLB 7 trở lên tại tất cả các kĩ năng ngôn ngữ
Chứng chỉ năng lực nghề thương mại do tỉnh cấp

25

50

 • Các yếu tố bổ sung

Số điểm tối đa cho các yếu tố bổ sung này đối với một ứng viên bất kỳ là 600 điểm. Vì vậy ví dụ: nếu bạn nhận được đề cử của tỉnh cộng với việc có anh chị em ở Canada, bạn sẽ không nhận được 615 điểm bổ sung.

Chứng nhận đề cử của Chương trình Đề cử Tỉnh (PNP)

Điểm

Đối với chứng chỉ đề cử nâng cao từ một tỉnh của Canada (ngoại trừ Quebec)

600

Lời mời làm việc được sắp xếp đủ điều kiện

Điểm

Đối với một lời mời làm việc đủ điều kiện cho việc làm được sắp xếp từ một nhà tuyển dụng Canada nếu lời mời đó thuộc một ngành nghề nằm trong Nhóm chính 00 Nghề quản lý cấp cao

200

Đối với một lời mời làm việc đủ điều kiện về việc làm được sắp xếp từ một nhà tuyển dụng Canada nếu lời mời đó thuộc bất kỳ ngành nghề đủ điều kiện nào khác

50

Kinh nghiệm du học Canada

Điểm

Nếu ứng viên có chứng chỉ hợp lệ từ một chương trình sau trung học kéo dài 1 hoặc 2 năm tại Canada

15

Nếu ứng viên có một trong các điều sau: chứng chỉ đủ điều kiện từ chương trình sau trung học từ ba năm trở lên, chứng chỉ đủ điều kiện từ chương trình đại học cấp độ thạc sĩ hoặc ở cấp độ chuyên môn đầu vào để hành nghề được liệt kê trong Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia ở Cấp độ Kỹ năng A mà cơ quan quản lý cấp tỉnh yêu cầu cấp phép, hoặc chứng chỉ đủ điều kiện từ chương trình đại học cấp độ tiến sĩ

30

 

Kĩ năng Pháp ngữ

Điểm

Nếu ứng viên có trình độ tương đương CLB 7 trở lên tiếng Pháp và trình độ tiếng Anh ở CLB 4 trở xuống (hoặc không có kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh)

25

 

Nếu ứng viên có trình độ tương đương CLB 7 trở lên tiếng Pháp và trình độ tiếng Anh ở CLB 5 trở lên

50

 

Anh chị em tại Canada

Điểm

Nếu ứng viên, hoặc vợ/chồng, đối tác thông luật đi cùng, có một anh chị em ở Canada là công dân Canada hoặc thường trú nhân từ 18 tuổi trở lên, có quan hệ ruột thịt, nhận nuôi, hôn nhân hoặc đối tác thông luật.

15

 

Nguồn: Cicnews

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan