Tăng yêu cầu chứng minh tài chính đối với ứng viên Express Entry kể từ tháng 6 năm 2022

Canada đã cập nhật yêu cầu về bằng chứng về quỹ tài chính định cư cho các ứng viên Express Entry.

Những thay đổi này áp dụng với các ứng viên Express Entry trong Federal Skilled Worker Program (FSWP) và Federal Skilled Trades Program (FSTP). Chúng không được áp dụng với các ứng viên từ các chương trình này nếu họ có lời mời làm việc hợp lệ ở Canada, cũng như các ứng viên thuộc Canadian Experience Class (CEC).

Các ứng viên FSWP và FSTP không có lời mời làm việc của Canada sẽ cần đạt yêu cầu tài chính sau để duy trì tính đủ điều kiện nhập cư:

Số lượng thành viên gia đình Số tiền được yêu cầu (tính bằng CAD)
1 $13,310
2 $16,570
3 $20,371
4 $24,733
5 $28,052
6 $31,638
7 $35,224
Mỗi thành viên thêm sau đó $3,586

 

Bạn có thời hạn cho đến ngày 8 tháng 6 để cập nhật hồ sơ của mình nếu bạn có ít hơn số tiền được yêu cầu trong bảng trên. Việc cập nhật hồ sơ Express Entry không ảnh hưởng đến ngày giờ mà Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) nhận được hồ sơ của bạn.

Điều này rất quan trọng khi IRCC thực hiện quy tắc ưu tiên khi hòa điểm. Các ứng viên có điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) tối thiểu chỉ nhận được thư mời nếu hồ sơ của họ được nhận vào hoặc trước một ngày nhất định mà IRCC đưa ra trong mỗi đợt bốc thăm.

Canada tăng yêu cầu Chứng minh tài chính với ứng viên Express Entry kể từ tháng 6 năm 2022 Will & Partners

Quỹ tài chính nhập cư của bạn phải luôn sẵn sàng huy động được cả khi bạn nộp đơn và nhận được thị thực thường trú nhân. Khi đến nơi, bạn sẽ phải chứng minh với viên chức di trú rằng bạn có thể tiếp cận hợp pháp số tiền đó.

Bạn phải có khả năng chi trả sinh hoạt phí cho gia đình mình, ngay cả những người không đi cùng bạn. Nếu vợ / chồng của bạn đi cùng, bạn có thể tính gộp số tiền của hai người vào trong một tài khoản chung. Nếu bạn phải chứng minh thông qua một tài khoản chỉ đứng tên của họ, bạn cũng phải chứng minh rằng bạn có quyền tiếp cận hợp pháp tới các khoản tiền.

Bạn không thể vay số tiền này từ người khác, và bạn không thể sử dụng vốn chủ sở hữu trên tài sản làm bằng chứng tài chính.

Những gì IRCC chấp nhận làm bằng chứng tài chính

Để có bằng chứng hợp lệ, bạn cần có thư chính thức từ bất kỳ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nào mà bạn đang gửi tiền.

Theo trang web của chính phủ IRCC, các bức thư phải:

  • Được in trên giấy tiêu đề của tổ chức tài chính;
  • Bao gồm thông tin liên hệ của tổ chức tài chính (địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email);
  • Bao gồm tên của bạn;
  • Liệt kê các khoản nợ tồn đọng như các khoản nợ thẻ tín dụng và các khoản cho vay;
  • Bao gồm, đối với mỗi ngân hàng hiện tại và tài khoản đầu tư: số tài khoản, ngày mở từng tài khoản, số dư hiện tại của mỗi tài khoản và số dư trung bình trong sáu tháng qua.

Các đợt bốc thăm cho FSWP và CEC sẽ tiếp tục vào tháng 7 năm 2022

Canada sẽ một lần nữa mời các ứng viên Express Entry đủ điều kiện từ các chương trình FSWP và CEC bắt đầu từ đầu tháng 7, theo Bộ trưởng Di trú Sean Fraser. Các cuộc bốc thăm đã bị tạm dừng đối với các ứng viên FSWP kể từ tháng 12 năm 2020 và kể từ tháng 9 năm 2021 đối với các ứng viên CEC.

Bộ trưởng Bộ Di trú cũng cho biết thời gian xử lý đối với những người nộp đơn Express Entry mới sẽ trở lại tiêu chuẩn sáu tháng vào thời điểm đó. Thời gian xử lý của hầu hết các nhánh diện kinh doanh có thể trở lại bình thường vào cuối năm 2022.

Canada tăng yêu cầu Chứng minh tài chính với ứng viên Express Entry kể từ tháng 6 năm 2022 Will & Partners

Nguồn: cicnews

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan