THỦ THƯ NOC B 1311

Trở thành Thủ thư (Bookkeeper) NOC 1311 (CÓ SẴN LMIA) giúp bạn có thể định cư Canada theo diện Work Permit. Điều kiện cần sau khi hồ sơ được duyệt chính là…

Continue Reading THỦ THƯ NOC B 1311