Đề cử tỉnh bang Alberta với điểm CRS thấp nhất trong 1 năm qua

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta vào ngày 5 tháng 5 vừa qua đã mời các ứng viên với số điểm CRS 300, đây là một số điểm thấp kỉ lục kể từ tháng 5 năm 2020.

Alberta đã mời 1,659 ứng viên Express Entry đăng ký đề cử tỉnh bang vào năm 2021. Vào ngày 5 tháng 5, Alberta đã mời các ứng viên Express Entry với số điểm 300 đăng ký đề cử tỉnh.

Đây không phải là đợt bốc thăm lớn nhất năm, với 250 ứng viên nhập cư được mời. Kỷ lục của năm nay là 300. Tuy nhiên, đây là đợt có yêu cầu về điểm CRS thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020.

Nếu các ứng viên được mời đủ điều kiện nhận được đề cử thông qua nhánh Alberta Express Entry, họ sẽ tự động nhận được thêm 600 điểm CRS vào tổng điểm CRS của mình trong hệ thống Express Entry. Khi việc này xảy ra, họ sẽ có cơ hội được mời đăng ký thường trú Canada.

Chương trình đề cử nhập cư Alberta (AINP) điều hành các chương trình PNP dành cho các ứng viên có rằng buộc với Alberta.

Nhánh nhập cư Express Entry Alberta là một PNP nâng cao, nghĩa là nó sẽ lấy ứng viên từ danh sách Express Entry. Bước đầu tiên để có thể đủ điều kiện cho chương trình này là có hồ sơ nằm trong danh sách Express Entry.

alberta

Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống quản lý đơn đăng ký cho ba chương trình nhập cư liên bang dành cho lao động có kĩ năng, là: Canadian Experience Class, Federal Skilled Worker Program, và Federal Skilled Trades Program.

Nếu bạn đủ điều kiện cho Express Entry, bạn sẽ nhận được điểm dựa trên CRS, hệ thống cho điểm ứng viên dựa trên độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ ở tiếng Anh hoặc Pháp của họ, cùng những yếu tố khác.

Bộ nhập cư Canada , IRCC thường xuyên tổ chức những đợt bốc thăm Express Entry, mời các ứng viên có điểm số cao nhất đăng ký thường trú nhân.

Việc nhập cư Canada thông qua hệ thống Express Entry không cần đề cử tỉnh bang vẫn có khả năng xảy ra, tuy nhiên, những người với điểm CRS thấp thường sẽ chọn PNP. Do các ứng viên được tỉnh đề cử sẽ tự động nhận được 600 điểm vào tổng điểm của họ. Nếu ứng viên với điểm thấp nhất trong đợt bốc thăm Alberta mới này nhận được đề cử, điểm CRS mới của họ sẽ là 900, quá đủ để được mời trong đợt bốc thăm Express Entry tiếp theo.

Về nhánh Alberta Express Entry

Alberta Express Entry là nhánh nhập cư cho các ứng viên Express Entry có liên kết chặt chẽ với Alberta. Chính quyền tỉnh cũng sử dụng nhánh này để hỗ trợ các ưu tiên phát triển kinh tế và đa dạng hóa của tỉnh.

Trong suốt đại dịch, Alberta chỉ xem xét các ứng viên hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh.

Các ứng viên cần phải có kinh nghiệm làm việc thuộc một ngành nghề đủ điều kiện. AINP sẽ không cung cấp danh sách các ngành nghề đủ điều kiện, nhưng sẽ luôn có danh sách các ngành nghề không đủ điều kiện cho nhánh nhập cư này.

Alberta được phép ban hành 6,250 chứng nhận đề cử trong năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch, tỉnh bang này đã giảm phân bổ của tỉnh xuống 4000 đề cử. Tất cả các đề cử này đều đã được cấp vào tháng 6 năm 2020, đó là lí do không có bất kì đợt rút thăm nào diễn ra vào nửa cuối năm.

Hiện, AINP vẫn chưa công bố số lượng đề cử được phân bổ cho tỉnh vào năm 2021.

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan