Định cư Mỹ diện EB2

Bạn có thể đủ điều kiện nhận được thị thực EB2 (thị thực ưu tiên loại 2 xét theo việc làm) nếu bạn là chuyên gia có bằng cấp cao hoặc bằng cấp tương đương, hoặc người nước ngoài với khả năng đặc biệt.

Dưới đây là danh mục các ngành nghề cùng yêu cầu cụ thể của diện định cư EB2 này:

Tiêu chí đủ điều kiện

Danh mục Mô tả Bằng chứng
Bằng cấp cao Công việc bạn ứng tuyển phải yêu cầu bằng cấp cao và bạn phải có bằng cấp đó hoặc bằng cấp nước ngoài tương đương (bằng cử nhân hoặc bằng nước ngoài tương đương cộng với kinh nghiệm làm việc 5 năm sau tốt nghiệp cử nhân trong lĩnh vực này). Ngoài ra, bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu khác được quy định trong giấy chứng nhận lao động nếu có. Giấy tờ như học bạ cho thấy bạn có bằng cấp cao của Hoa Kỳ hoặc bằng cấp tương đương ở nước ngoài, hoặc học bạ cho thấy bạn có bằng cử nhân của Hoa Kỳ hoặc bằng cấp tương đương của nước ngoài và thư giới thiệu từ các chủ lao động hiện tại hoặc chủ lao động cũ cho thấy rằng bạn có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc sau tốt nghiệp cử nhân ở chuyên ngành hiện tại.

Thông thường, nếu bắt buộc phải có bằng tiến sĩ, bạn phải có bằng tiến sĩ của Hoa Kỳ hoặc bằng cấp tương đương của nước ngoài

Khả năng đặc biệt Bạn phải thể hiện khả năng đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh. Khả năng đặc biệt “có nghĩa là mức độ chuyên môn cao hơn đáng kể so với mức bình thường ở lĩnh vực khoa học, nghệ thuật hoặc kinh doanh.” Ngoài ra, bạn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu khác được quy định trong giấy chứng nhận lao động nếu có. Bạn phải đáp ứng ít nhất ba tiêu chí dưới đây. (*)
Miễn trừ vì lợi ích quốc gia Những người nước ngoài tìm kiếm sự miễn trừ vì lợi ích quốc gia đang yêu cầu việc loại bỏ Giấy chứng nhận Lao động vì nó mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ. Mặc dù các công việc đủ điều kiện để được miễn trừ vì lợi ích quốc gia không được quy định theo luật, nhưng việc miễn trừ lợi ích quốc gia thường được cấp cho những người có khả năng đặc biệt (xem ở trên) và công việc của họ tại Hoa Kỳ sẽ mang lại lợi ích lớn cho quốc gia. Những người xin thị thực ở danh mục này có thể tự nộp đơn (họ không cần chủ lao động bảo lãnh) và có thể nộp trực tiếp chứng nhận lao động của họ đến USCIS cùng với Mẫu đơn xin định cư I-140 của họ (Petition for Alien Worker.) Ngoài việc cung cấp bằng chứng về bằng cấp cao hoặc khả năng đặc biệt (được mô tả như trên), bạn cũng phải đáp ứng 3 tiêu chí Miễn trừ Quyền lợi Quốc gia dưới đây (**) để chứng minh rằng việc USCIS bỏ yêu cầu về thư mời làm việc và giấy chứng nhận lao động sẽ mang lại lợi ích cho quốc gia.

 

(*) Tiêu chí dành cho ứng viên EB2

  • Học bạ cho thấy bạn có bằng cấp, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hoặc giải thưởng tương đương từ một trường cao đẳng, đại học, trường học hoặc cơ sở đào tạo khác liên quan đến lĩnh vực khả năng đặc biệt của bạn
  • Thư từ ghi lại ít nhất 10 năm kinh nghiệm toàn thời gian trong nghề nghiệp của bạn
  • Giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ nghề nghiệp của bạn
  • Bằng chứng rằng bạn đã yêu cầu mức lương hoặc thù lao khác cho các dịch vụ thể hiện được khả năng đặc biệt của bạn
  • Là thành viên trong (các) hiệp hội nghề nghiệp
  • Sự công nhận cho những thành tựu và đóng góp đáng kể của bạn trong ngành hoặc lĩnh vực của bạn bởi các đồng nghiệp, tổ chức chính phủ, tổ chức nghề nghiệp hoặc doanh nghiệp của bạn
  • Các bằng chứng tương đương khác về tính đủ điều kiện cũng được chấp nhận.

(**) Tiêu chí cho danh mục Miễn trừ vì Lợi ích Quốc gia diện EB2

  • Nỗ lực được đề xuất mang giá trị đáng kể và tầm quan trọng quốc gia.
  • Bạn có khả năng để thực hiện nỗ lực đã đề xuất.
  • Sẽ có lợi cho Hoa Kỳ nếu bỏ các yêu cầu về lời mời làm việc và chứng nhận lao động.

Lưu ý: Những đơn xin định cư diện EB2 thường phải đi kèm với đơn xin cấp giấy chứng nhận làm việc thường trực (Application for Permanent Employment Certification) được phê duyệt bởi Bộ Lao động theo mẫu ETA 9089, tuy nhiên bạn có thể xin miễn trừ yêu cầu này thông qua đơn xin miễn trừ vì lợi ích quốc gia.

eb2

Đối với những người nước ngoài có khả năng đặc biệt với sức ảnh hưởng lớn và được thế giới công nhận hoặc một số y tá chuyên nghiệp và bác sĩ trị liệu, thì người sử dụng lao động có thể gửi đơn yêu cầu đến USCIS với ETA-9089 chưa được chứng nhận để xem xét theo Schedule A. Để biết thêm thông tin về Schedule A, hãy tham khảo chính sách của chúng tôi tại Tập 6, Phần E, Chương 7, của Sổ tay Chính sách USCIS.

Để đủ điều kiện nhận thị thực EB2, chủ lao động của bạn phải nộp đơn Form I-140, Đơn yêu cầu dành cho lao động nước ngoài (Petition for Alien Worker), trừ khi bạn nộp đơn theo diện miễn trừ vì lợi ích quốc gia, trong trường hợp này bạn có thể tự mình gửi đơn Form I-140, đơn yêu cầu dành cho lao động nước ngoài.

Như một phần của quá trình đăng ký nhận visa EB2, chủ lao động của bạn phải chứng minh được việc họ có khả năng chi trả cho bạn mức lương theo yêu cầu kể từ ngày ưu tiên. Họ có thể sử dụng báo cáo năm, bản khai thuế thu nhập liên bang hoặc báo cáo tài chính để chứng minh khả năng chi trả cho mức lương của bạn.

Truy cập trang Our Fees để tham khảo thêm về các lệ phí nộp đơn.

Gia đình của những người có thị thực EB2

Nếu đơn I-140 của bạn được chấp thuận, vợ/ chồng và con cái chưa kết hôn của bạn dưới 21 tuổi có thể đủ điều kiện để đăng ký nhập cư vào Hoa Kỳ theo diện nhập cư E-21 và E-22, tương ứng.

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Mỹ, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan