Định cư Mỹ diện EB3

Bạn có thể đủ điều kiện xin thị thực nhập cư ưu tiên diện EB3 này nếu bạn là một lao động lành nghề, chuyên gia, hoặc lao động phổ thông.

  • “Lao động lành nghề” là những người có công việc yêu cầu tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc hoặc đào tạo tương đương, không phải là lao động tạm thời hay lao động thời vụ. Người lao động lành nghề phải đáp ứng được các yêu cầu về trình độ học vấn, đào tạo và kinh nghiệm của công việc. Trình độ học vấn sau trung học liên quan cũng có thể được xem là đào tạo.
  • “Chuyên gia” là những người có công việc yêu cầu tối thiểu bằng tú tài của Hoa Kỳ hoặc bằng cấp nước ngoài tương đương, hoặc là thành viên thuộc các hiệp hội nghề nghiệp.
  • Danh mục phụ “Lao động phổ thông” dành cho những người có công việc phổ thông yêu cầu dưới 2 năm đào tạo, học vấn hay kinh nghiệm, không thuộc lao động tạm thời hay lao động thời vụ.

Tiêu chí đủ điều kiện

Các danh mục phụ Bằng chứng Chứng nhận
Lao động lành nghề Bạn phải chứng minh được bản thân có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc, học vấn hoặc đào tạo đáp ứng được các yêu cầu công việc được quy định trong giấy chứng nhận lao động.

Bằng cấp sau trung học liên quan cũng được xem là đào tạo

Bạn phải thực hiện công việc mà những lao động đủ điều kiện hiện đang không có sẵn ở Hoa Kỳ

Yêu cầu giấy chứng nhận lao động và lời mời làm việc lâu dài, toàn thời gian.
Chuyên gia Bạn phải chứng minh rằng bản thân có bằng tú tài của Hoa Kỳ hoặc bằng cấp tương đương của nước ngoài, và bằng tú tài là yêu cầu cơ bản để vào nghề.

Bạn phải thực hiện công việc mà những lao động đủ điều kiện hiện đang không có sẵn ở Hoa Kỳ

Học vấn và kinh nghiệm không thể thay thế được cho bằng tú tài.

Bạn phải đáp ứng được tất cả các yêu cầu khác được quy định trong giấy chứng nhận lao động.

Yêu cầu giấy chứng nhận lao động và lời mời làm việc lâu dài, toàn thời gian.
Lao động phổ thông Bạn phải chứng minh khả năng thực hiện công việc lao động phổ thông (yêu cầu đào tạo hoặc kinh nghiệm dưới 2 năm), không mang tính chất tạm thời hoặc thời vụ.

Bạn phải thực hiện công việc mà những người lao động đủ tiêu chuẩn không có sẵn ở Hoa Kỳ.

Bạn phải đáp ứng được tất cả các yêu cầu khác được quy định trong giấy chứng nhận lao động.

Yêu cầu giấy chứng nhận lao động và lời mời làm việc lâu dài, toàn thời gian.

 

eb3

Bộ Lao động Hoa Kỳ – Chứng nhận Lao động

Đơn xin thị thực EB3 thường sẽ phải kèm theo giấy chứng nhận lao động cá nhân được Bộ Lao động phê duyệt theo Form ETA-9089. Trong một số trường hợp, đơn đăng ký có thể được nộp cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) với ETA-9089 chưa được chứng nhận để được xem xét theo Schedule A, Nhóm I. Để biết thêm thông tin về Schedule A, Nhóm I, hãy tham khảo chính sách của chúng tôi tại Tập 6, Phần E, Chương 7, của Sổ tay Chính sách USCIS.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang Bộ Lao động: Trang Chứng nhận Lao động Nước ngoài (Department of Labor: Foreign Labor Certification).

Quá trình đăng ký diện EB3

Chủ lao động của bạn (Người nộp đơn) phải nộp đơn Form I-140, Đơn xin nhập cư cho người lao động nước ngoài. Như một phần của quá trình đăng ký, chủ lao động của bạn phải chứng minh được việc họ có khả năng chi trả cho bạn mức lương theo yêu cầu kể từ ngày ưu tiên. Họ có thể sử dụng báo cáo năm, bản khai thuế thu nhập liên bang hoặc báo cáo tài chính để chứng minh khả năng chi trả cho mức lương của bạn.

Để biết thêm thông tin về phí nộp đơn EB3, vui lòng truy cập File My Application Online.

Gia đình của những người có thị thực EB3

Nếu đơn xin nhập cư I-140 của bạn được phê duyệt, vợ / chồng và con cái chưa kết hôn của bạn dưới 21 tuổi có thể đủ điều kiện để xin nhập cư vào Hoa Kỳ theo diện E34 (vợ / chồng của một “lao động lành nghề” hoặc “chuyên gia”) hoặc EW4 (vợ / chồng của một “lao động phổ thông”). và E35 (con của một “lao động lành nghề” hoặc “chuyên gia”hoặc EW5 (con của một “lao động phổ thông”).

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Mỹ, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan