Tồn đọng hơn 465,000 hồ sơ nhập cư Mỹ trong tháng 1 năm 2022

Kể từ tháng 3 năm 2020, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng xử lý đơn xin thị thực nhập cư Mỹ của Bộ Ngoại giao.

Các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ đang làm việc để tiếp tục các dịch vụ thị thực thông thường trên cơ sở từng địa điểm nhanh chóng nhất một cách an toàn.

Tuy nhiên, đại dịch vẫn tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng thị thực nhập cư Mỹ mà các đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước ngoài có thể xử lý. Các ràng buộc cụ thể khác nhau tùy thuộc vào các điều kiện và hạn chế của địa phương, nhưng bao gồm các lệnh phong tỏa địa phương và quốc gia.

Hạn chế đi lại, quy định về kiểm dịch của nước sở tại; và các biện pháp do các đại sứ quán và lãnh sự quán thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Vào ngày 2 tháng 2 năm 2021, Tổng thống Biden đã ban hành Lệnh hành pháp (E.O.) 14012 về Khôi phục niềm tin vào Hệ thống Nhập cư Mỹ hợp pháp.

Hơn 465,000 hồ sơ nhập cư Mỹ tồn đọng trong tháng 1 năm 2022 Will & Partners

Mặc dù tiếp tục đối mặt với những thách thức thực sự và dai dẳng trong thời đại đại dịch COVID-19, Mỹ cam kết giải quyết tình trạng tồn đọng thị thực nhập cư Mỹ và chia sẻ minh bạch tình trạng hoạt động thị thực trên toàn thế giới, trong khi vẫn tận tâm vì sự an toàn của nhân viên và người nộp đơn và an ninh quốc gia của Mỹ.

Số lượng ứng viên IV đã hoàn tất tài liệu tại NVC và sẵn sàng để phỏng vấn tính đến ngày 31 tháng 12 465.978.
Số lượng ứng viên IV đã hoàn tất tài liệu và dự kiến được phỏng vấn ​​vào tháng 1 năm 2022 26.605.
Số lượng ứng viên IV đủ điều kiện vẫn đang chờ lịch phỏng vấn sau khi hoàn tất lịch phỏng vấn tháng 1 năm 2022 439.373.

 

Lưu ý: Trong Năm 2019, trung bình có 60.866 ứng viên đang chờ xếp lịch phỏng vấn mỗi tháng. Dữ liệu này là tóm tắt được cung cấp kịp thời cho mục đích chia sẻ thông tin minh bạch nhất có thể. Do những con số này thay đổi một cách thường xuyên thông qua nỗ lực không ngừng để giảm lượng tồn đọng, chúng sẽ sớm lỗi thời sau khi được xuất bản mỗi tháng.

Ngoài ra, dữ liệu này dành riêng cho các trường hợp đã được NVC xử lý và được xác định là “hoàn chỉnh về mặt tài liệu”. Nó không phản ánh các trường hợp IV đã được chuyển đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán để phỏng vấn, các trường hợp vẫn đang được USCIS chấp thuận đơn bảo lãnh, hoặc các trường hợp chưa được coi là hoàn tất về mặt tài liệu.

Để biết thêm thông tin về thời điểm đơn đăng ký được coi là hoàn tất về mặt tài liệu, hãy xem: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-immigrant-visa-process/step-8-scan-collected-documents/step-9-upload-and-submit-scanned-documents.html

Để biết chi tiết từng bước về Quy trình Thị thực Nhập cư Mỹ, hãy xem: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-immigrant-visa-process/step-1-submit-a-petition.html

 Các ứng viên nên chuẩn bị kỹ càng nhất có thể cho buổi phỏng vấn bằng cách mang theo tất cả các giấy tờ cần thiết. Chuẩn bị đầy đủ sẽ không chỉ đẩy nhanh cuộc phỏng vấn mà còn giúp Bộ giảm thiểu số lượng người chờ đợi cuộc hẹn phỏng vấn một cách hiệu quả hơn.

Hơn 465,000 hồ sơ nhập cư Mỹ tồn đọng trong tháng 1 năm 2022 Will & Partners

Các kết quả hồ sơ tồn đọng qua các tháng:

Báo cáo tồn đọng tháng 12 năm 2021: https://travel.state.gov/content/dam/visas/iv-backlog-report/IV%20Report%20-%20December%202021.pdf

Báo cáo tồn động tháng 11 năm 2021: https://travel.state.gov/content/dam/visas/iv-backlog-report/IV%20report%20-%20November_2021.pdf

Báo cáo tồn động tháng 10 năm 2021: https://travel.state.gov/content/dam/visas/iv-backlog-report/IV-report-October-2021.pdf

Nguồn: Travel.state.gov

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan