IRCC cập nhật thời gian xử lý để cung cấp thông tin chính xác hơn

Vào ngày 31 tháng 3, Bộ trưởng Nhập cư Sean Fraser đã công bố các cập nhật lớn đối với thời gian xử lý trực tuyến của chính phủ. Khách hàng của Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) hiện có thể xem các ước tính chính xác hơn về thời gian xử lý đơn của họ.

Hầu hết các dịch vụ thường trú nhân và quốc tịch hiện sẽ sử dụng thời gian xử lý linh động. Các tính toán mới sẽ được đăng hàng tuần dựa trên dữ liệu từ sáu tháng trước. Thời gian xử lý linh động cho các dịch vụ tạm trú đã được áp dụng, dựa trên dữ liệu từ 8 hoặc 16 tuần qua.

Ước tính thời gian xử lý mới sẽ phản ánh khối lượng đơn đăng ký đang được xử lý, cũng như thực tế hoạt động mới nhất. Chúng sẽ cho phép những người mới nhập cư trong tương lai lập kế hoạch dựa trên một mốc thời gian chính xác hơn. Việc nâng cấp đối với trang web của chính phủ là một phần trong nỗ lực của IRCC nhằm hiện đại hóa hệ thống nhập cư.

Trước đây, trang web của chính phủ chỉ hiển thị tiêu chuẩn dịch vụ, đây là cam kết của IRCC trong việc xử lý đơn đăng ký đối với các điều kiện bình thường. Vào tháng Giêng vừa qua, Fraser đã thông báo rằng những thay đổi này sẽ diễn ra trong những tháng tới.

IRCC cập nhật thời gian xử lý đơn nhập cư để cung cấp thông tin chính xác hơn Will & Partners

Sự khác biệt giữa thời gian xử lý và tiêu chuẩn dịch vụ

Thời gian xử lý của IRCC cho khách hàng biết mất bao lâu để xử lý phần lớn các đơn đăng ký hoàn chỉnh trước đây và được cập nhật hàng tuần. Mặt khác, các tiêu chuẩn dịch vụ là những cam kết của IRCC để xử lý đơn đăng ký trong một khoảng thời gian nhất định đối với các trường hợp bình thường. Chúng không được cập nhật thường xuyên và không phải tất cả các chương trình đều có tiêu chuẩn dịch vụ.

IRCC báo cáo hàng năm để so sánh thời gian xử lý thực tế so với tiêu chuẩn dịch vụ.

Cách tính thời gian xử lý cho các đơn nhập cư

IRCC đo lường thời gian xử lý dựa trên thời gian xử lý của 80% đơn đăng ký trong quá khứ. Thời gian xử lý bắt đầu từ ngày IRCC nhận được đơn hoàn chỉnh và kết thúc khi nhân viên di trú đưa ra quyết định về đơn đó.

Đối với những người nộp đơn qua đường bưu điện, thời gian xử lý bắt đầu khi đơn đăng ký hoàn chỉnh của họ đến phòng thư IRCC. Đối với những người nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp, thời gian xử lý bắt đầu khi họ nộp hồ sơ.

Thời gian xử lý cho các đơn nhập cư của IRCC hiện tại,

Kể từ ngày 31 tháng 3, thời gian xử lý như sau:

Nhập cư tầng lớp kinh tế

  • Lớp Trải nghiệm Canada Express Entry (CEC): 7 tháng
  • Chương trình công nhân lành nghề liên bang Express Entry (FSWP): 27 tháng
  • Chương trình giao dịch có tay nghề liên bang Express Entry (FSTP): 27 tháng
  • Chương trình đề cử cấp tỉnh Express Entry (PNP): 22 tháng
  • PNP không thông qua Express Entry: 27 tháng
  • Luồng công nhân lành nghề Quebec: 31 tháng
  • Hạng thương nhân Quebec: 65 tháng
  • Những người tự kinh doanh liên bang: 42 tháng
  • Chương trình nhập cư Đại Tây Dương: 14 tháng
  • Visa khởi nghiệp: 31 tháng
  • Thí điểm người chăm sóc: Không có thời gian xử lý

Nhập cư diện gia đình

  • Vợ / chồng hoặc bạn đời chung sống ở Canada: 16 tháng
  • Vợ / chồng hoặc bạn đời chung sống bên ngoài Canada: 19 tháng
  • Cha mẹ hoặc ông bà: 32 tháng
  • Trẻ em phụ thuộc: Thay đổi theo quốc gia
  • Con nuôi hoặc người thân: Thay đổi theo quốc gia

Người tị nạn và người nộp đơn nhân đạo & nhân ái (H&C)

  • Người tị nạn được chính phủ hỗ trợ: Thay đổi theo quốc gia
  • Người tị nạn do tư nhân bảo lãnh: Thay đổi theo quốc gia
  • Những người được bảo vệ và những người tị nạn theo quy ước ở Canada: 22 tháng
  • Các trường hợp H&C: 16 tháng

Đơn xin tạm trú

  • Thị thực du khách bên ngoài Canada: Thay đổi theo quốc gia
  • Thị thực du lịch bên trong Canada: 16 ngày trực tuyến và 48 ngày bằng giấy tờ
  • Gia hạn cho khách nhập cảnh: 162 ngày trực tuyến và 201 ngày bằng giấy tờ
  • Super Visa Cha mẹ hoặc ông bà : Thay đổi theo quốc gia
  • Giấy phép du học bên ngoài Canada: 13 tuần
  • Giấy phép du học bên trong Canada: 9 tuần
  • Gia hạn giấy phép du học: 75 ngày trực tuyến và 156 ngày bằng giấy tờ
  • Giấy phép lao động bên ngoài Canada: Thay đổi theo quốc gia
  • Giấy phép lao động bên trong Canada (đơn đăng ký ban đầu hoặc gia hạn): 133 ngày trực tuyến và 239 ngày bằng giấy
  • Kinh nghiệm quốc tế Canada: Thay đổi theo quốc gia
  • Ủy quyền Du lịch Điện tử: 5 phút

Đơn xin nhập quốc tịch

  • Đơn xin nhập quốc tịch: 27 tháng
  • Giấy chứng nhận quốc tịch (Bằng chứng về quyền công dân): 17 tháng
  • Nối lại quốc tịch: 23 tháng
  • Từ bỏ quốc tịch: 15 tháng
  • Tìm kiếm hồ sơ quốc tịch: 15 tháng
  • Nhận con nuôi: 11 tháng cho phần 1; phần 2 dựa trên độ phức tạp

IRCC cập nhật thời gian xử lý đơn nhập cư để cung cấp thông tin chính xác hơn Will & Partners

Thẻ thường trú nhân (PR)

  • Gia hạn hoặc thay thế thẻ PR: 108 ngày
  • Chờ thẻ đầu tiên: 103 ngày

Thay thế hoặc sửa đổi tài liệu, xác minh thị thực

  • Xác minh thị thực: 26 tuần
  • Thay thế các giấy tờ tạm trú hợp lệ: 22 tuần
  • Sửa đổi tài liệu nhập cư: 47 tuần
  • Sửa đổi các giấy tờ tạm trú hợp lệ: 27 tuần

Số lượng hồ sơ tồn đọng mới nhất của IRCC

IRCC đã phải vật lộn để quản lý lượng tồn kho và tuân thủ các tiêu chuẩn dịch vụ do những thách thức của đại dịch gây ra. Dữ liệu mới nhất cho thấy lượng tồn đọng của bộ phận là 1,84 triệu người đang chờ xử lý.

Dữ liệu cũng cho thấy IRCC đang đạt được tiến bộ trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như với các ứng viên Express Entry CEC và FSWP, nhưng vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn như xử lý đơn xin quốc tịch.

Nguồn: cicnews

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan