IRCC lên kế hoạch Express Entry mới, nhưng sẽ tiếp tục lời mời FSWP và CEC vào năm 2022

Một bản ghi nhớ nội bộ gần đây của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho biết bộ quyết định về kế hoạch Express Entry cho năm nay lời mời đến các ứng viên FSWP và CEC sẽ tiếp tục “vào cuối năm 2022”.

CIC News đã nhận được bản ghi nhớ ngày hôm nay thông qua quyền yêu cầu thông tin từ IRCC. Bản ghi nhớ đã được đệ trình lên Thứ trưởng của IRCC vào ngày 21 tháng 1 năm 2022. Thứ trưởng là quan chức phi chính trị cấp cao nhất trong mỗi bộ của chính phủ Canada. Không giống như Bộ trưởng, là một quan chức dân cử được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình chính trị của chính phủ, Thứ trưởng chịu trách nhiệm cung cấp cho chính phủ lời khuyên về kỹ thuật chính trị.

Các nội dung chính của bản ghi nhớ bao gồm:l

  • Lời mời của các vòng đăng ký cho các ứng viên Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang, Lớp Kinh nghiệm Canada và Chương trình Thương mại Có tay nghề Liên bang (FSTP) sẽ tiếp tục vào năm 2022.
  • IRCC sẽ tiếp tục tạm dừng mời các ứng viên FSWP, CEC và FSTP cho đến ngày 31 tháng 3, trong khi vẫn tiếp tục các vòng mời của Chương trình Đề cử cấp tỉnh (PNP).
  • Việc tiếp tục tạm dừng sẽ cho phép IRCC giải quyết các tồn đọng trong kho hồ sơ của mình. Toàn bộ thời gian tạm dừng sẽ cần được xác định theo các ưu tiên phát triển của IRCC.
  • IRCC sẽ gửi lại cho Thứ trưởng vào tháng 3 một kế hoạch về tương lai của các vòng mời Express Entry để xác định thời gian và khối lượng nào sẽ phù hợp với Kế hoạch Mức độ Nhập cư 2022-2024 và các mục tiêu về thời gian xử lý.
  • IRCC thừa nhận các ứng viên trong nhóm Express Entry, bao gồm cả những người có giấy phép lao động hết hạn, sẽ tiếp tục đối mặt với sự không chắc chắn trong ngắn hạn.
  • Sự tăng trưởng tồn đọng của các đơn đăng ký Express Entry là do đại dịch và IRCC tập trung vào việc chuyển thị thực các ứng viên ở Canada để đạt được mục tiêu 401.000 người nhập cư vào năm 2021. Việc tồn đọng đã khiến thời gian xử lý đơn đăng ký trung bình của IRCC vượt quá tiêu chuẩn 6 tháng đối với Express Entry.
  • IRCC sẽ cần giảm hơn một nửa số hồ sơ Express Entry tồn đọng để đạt được tiêu chuẩn dịch vụ 6 tháng đối với những người nộp đơn mới.

Điều quan trọng cần lưu ý là trang web IRCC vẫn tiếp tục thông báo người nộp đơn biết tiêu chuẩn xử lý cho Express Entry là 6 tháng.

IRCC lên kế hoạch Express Entry mới sẽ tiếp tục lời mời FSWP và CEC vào năm 2022 Will & Partners

Tình hình cho đến hiện nay

Cho đến năm nay, Express Entry là cách chính mà Canada chào đón những người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế. Trước đại dịch, IRCC thường tổ chức các cuộc rút thăm Express Entry hai tuần một lần để mời các ứng viên có điểm số cao nhất, bất kể chương trình đủ điều kiện của họ, nộp đơn xin thường trú. Hầu hết các lời mời đến với các ứng viên FSWP và CEC, trong khi chỉ khoảng một phần trăm là các ứng viên FSTP. IRCC vốn muốn duy trì tốc độ xử lý đơn xin thường trú là 6 tháng.

Khi bắt đầu đại dịch vào tháng 3 năm 2020, IRCC ban đầu tổ chức bốc thăm chỉ dành cho các ứng viên CEC và PNP. Lý do là do sự gián đoạn COVID-19 bao gồm các hạn chế đi lại của Canada, IRCC cảm thấy hợp lý khi mời các ứng viên CEC vì họ chủ yếu đã và đang sống ở Canada. Các đợt bốc thăm của PNP diễn ra nhằm hỗ trợ nhu cầu thị trường lao động của các tỉnh và vùng lãnh thổ trên cả nước. Cuối năm đó, IRCC cũng mời các ứng viên FSWP trong các đợt rút thăm Express Entry.

Tuy nhiên, IRCC sau đó đã ngừng mời các ứng viên FSWP vào tháng 1 năm 2021 và đã phát hành một số lượng lớn thư mời cho các ứng viên CEC. Sau đó, chúng tôi biết được lý do của sự thay đổi này là vì IRCC muốn chuyển càng nhiều người nộp đơn nhập cư tại Canada sang thường trú nhân càng tốt để đạt được mục tiêu 401.000 người nhập cư đầy tham vọng vào năm 2021. Các ứng viên CEC chiếm 1/3 trong số 405.000 người nhập cư Canada đã đổ bộ vào năm ngoái.

IRCC cũng triển khai chương trình Tạm trú đến Thường trú (“TR2PR”) từ tháng 5 đến tháng 11 năm ngoái để cho phép nhiều sinh viên tốt nghiệp quốc tế và người lao động thiết yếu sống ở Canada đăng ký thường trú. Điều này cũng là một cách khác để hỗ trợ mục tiêu mức độ cho năm 2021.

Việc tập trung vào các ứng viên CEC và sự ra mắt của chương trình TR2PR đã khiến lượng tồn đọng của IRCC ngày càng phình to và bộ phận này đã tụt hậu so với tiêu chuẩn dịch vụ xử lý đơn đăng ký Express Entry trong vòng 6 tháng. Điều này dẫn đến việc IRCC cũng tạm dừng lời mời đối với các ứng viên CEC vào tháng 9 năm 2021.

Tháng trước, IRCC đã công bố Kế hoạch Mức độ Nhập cư mới 2022-2024, sẽ giảm lượng đăng ký Express Entry vào năm 2022 và 2023 để bộ có thể xử lý tất cả các đơn đăng ký chương trình TR2PR trong 2 năm này. Điều này sẽ khiến Express Entry trở thành con đường nhập cư hạng kinh tế thứ hai sau PNP. Vào năm 2024, IRCC đặt mục tiêu đưa Express Entry trở lại con đường kinh tế hàng đầu với việc nhắm mục tiêu hơn 110.000 người nhập cư.

IRCC lên kế hoạch Express Entry mới sẽ tiếp tục lời mời FSWP và CEC vào năm 2022 Will & Partners

Như đã đề cập trong bản ghi nhớ, việc tạm dừng đối với các ứng viên FSWP và CEC đang tạo ra sự không chắc chắn cho nhiều người nhập cư tương lai. FSWP là nguồn nhập cư lao động lành nghề chính của Canada từ khi ra mắt vào năm 1967 đến khi bắt đầu đại dịch. Trong khi đó, các ứng viên CEC có nguy cơ bị mất tư cách và buộc phải rời khỏi Canada.

IRCC chưa đưa ra dấu hiệu liệu họ có đưa ra một biện pháp đặc biệt nào để cho phép các ứng viên CEC gia hạn thị thực tạm thời cho đến khi Express Entry trở lại bình thường hay không.

IRCC đã xử lý 4.000 đơn tồn đọng FSWP trong 2 tuần qua, điều vốn mất 7 tháng trong năm 2021

Dữ liệu IRCC gần đây do CIC News thu được cho thấy tiến bộ lớn đang được triển khai trong việc giải quyết các tồn đọng của Express Entry. Dựa trên tốc độ xử lý đơn đăng ký gần đây, IRCC có thể khiến lượng hồ sơ tồn đọng của Express Entry giảm xuống còn một nửa vào tháng 5 này. Điều này sẽ đại diện cho một cột mốc quan trọng mà IRCC muốn đạt được trước khi xem xét tiếp tục lời mời FSWP và CEC.

IRCC đã xử lý nhiều đơn đăng ký FSWP hơn trong 2,5 tháng qua so với tất cả năm 2021. Vào tháng 2, IRCC đã xử lý các đơn đăng ký FSWP của hơn 4.300 người, so với khoảng 600 người mà họ xử lý hàng tháng trong phần lớn năm 2021. Tính đến ngày 15/3/2022, có khoảng 41.300 người trong danh sách kiểm kê của FSWP, giảm 4.000 người trong hai tuần qua. Để dễ mường tượng hơn, trong 2 tuần qua, IRCC đã đạt được những gì phải mất 7 tháng để làm được vào năm 2021.

Tốc độ xử lý hiện tại của Bộ cho thấy Bộ có thể đưa lượng tồn đọng FSWP hiện tại chấm dứt vào cuối năm 2022, thậm chí sớm hơn.

Tồn đọng CEC có thể biến mất trước mùa xuân này

Trong khi đó, chỉ có hơn 10.000 người còn lại trong lượng CEC tồn đọng. IRCC đã xử lý 2.000 hồ sơ CEC tồn đọng trong hai tuần qua. Với tốc độ hiện tại, IRCC có thể giải quyết xong lượng tồn đọng CEC vào mùa xuân.

Bộ trưởng Sean Fraser: Các đợt rút thăm Express Entry sẽ tiếp tục trong “tương lai gần”

Mặc dù bản ghi nhớ IRCC mới nhất này vẫn mơ hồ về thời điểm Express Entry sẽ trở lại bình thường, nhưng có một số dấu hiệu tích cực cho các ứng viên FSWP và CEC. IRCC đang có kế hoạch tiếp tục ban hành các lời mời cho họ trong năm nay, Bộ đang xử lý các đơn đăng ký FSWP nhanh hơn, và Bộ trưởng Di trú Sean Fraser đã lên tiếng khẳng định việc rút thăm sẽ tiếp tục trong “thời gian tới”.

Trong khi đó, các đợt rút thăm Express Entry cho các ứng viên PNP vẫn tiếp tục hai tuần một lần. Hôm qua, IRCC đã mời 924 ứng viên PNP nộp đơn xin nhập cư thông qua Express Entry.

IRCC lên kế hoạch Express Entry mới sẽ tiếp tục lời mời FSWP và CEC vào năm 2022 Will & Partners

Nguồn: Cicnews

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan