Kế hoạch hành động ứng phó với COVID-19 của Canada (P1)

Đứng trước khó khăn do bùng phát COVID-19, Chính phủ Canada đang thực hiện những hành động quan trọng kịp thời và mang tính quyết định để hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp.

1. Hỗ trợ cá nhân và gia đình

Employment Insurance (EI)-Chương trình bảo hiểm việc làm

Chính phủ Canada đã thực hiện các thay đổi tạm thời đối với chương trình Bảo hiểm Việc làm (EI) để hỗ trợ tốt hơn cho những người Canada gặp khó khăn về tài chính. Kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2020, mức trợ cấp tối thiểu cho những người yêu cầu bồi thường thường xuyên đối với EI là $ 500 mỗi tuần trước thuế trong hầu hết các trường hợp.

Nếu bạn không đủ điều kiện nhận EI hoặc nếu bạn đã nhận được số tuần tối đa của trợ cấp EI thường xuyên, bạn có thể đủ điều kiện nhận các quyền lợi mới, như:

  • Canada Recovery Benefit (CRB)
  • Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB)
  • Canada Recovery Caregiving Benefit (CRCB)

covid

Canada Recovery Benefit (CRB)-Trợ cấp phục hồi của Canada

CRB mang đến $ 500 ($ 450 sau khi khấu trừ thuế) mỗi tuần trong tối đa 38 tuần cho những người lao động:

  • Không được tuyển dụng hoặc không thể tự kinh doanh vì các lý do liên quan đến COVID-19 hoặc bị giảm thu nhập ít nhất 50% do COVID-19
  • Không đủ điều kiện để hưởng Bảo hiểm Việc làm (EI)
  • Đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện vào khoảng thời gian mà họ đang đăng ký

Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB)-Trợ cấp phục hồi ốm đau ở Canada

CRSB mang đến $ 500 ($ 450 sau khi khấu trừ thuế) mỗi tuần trong tối đa bốn tuần, cho những người lao động:

  • Không thể làm việc trong ít nhất 50% thời gian trong tuần vì họ nhiễm COVID-19
  • Tự cách ly vì những lý do liên quan đến COVID-19
  • Ở trong tình trạng, đang điều trị hoặc mắc các bệnh khác mà theo ý kiến ​​của bác sĩ, y tá, người có thẩm quyền, chính phủ hoặc cơ quan y tế công cộng, rằng họ sẽ dễ bị nhiễm COVID-19 hơn.

Canada Recovery Caregiving Benefit (CRCB)-Trợ cấp chăm sóc phục hồi của Canada

CRCB mang đến $ 500 ($ 450 sau khi khấu trừ thuế) trong tối đa 38 tuần cho mỗi hộ gia đình cho người lao động:

  • Không thể làm việc ít nhất 50% thời gian trong tuần vì họ phải chăm sóc trẻ em dưới 12 tuổi hoặc thành viên trong gia đình do trường học, nhà trẻ hoặc cơ sở chăm sóc đóng cửa bởi COVID-19
  • Vì đứa trẻ hoặc thành viên gia đình bị ốm và / hoặc phải cách ly hoặc có nguy cơ cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe vì COVID-19.

Mortgage payment deferral-Trì hoãn thanh toán thế chấp

Những chủ nhà đang gặp khó khăn về tài chính có thể đủ điều kiện để được hoãn thanh toán thế chấp.

Việc hoãn lại này sẽ là thỏa thuận giữa bạn và người cho vay. Thông thường, thỏa thuận chỉ ra rằng bạn và người cho vay của bạn đã đồng ý tạm dừng hoặc hoãn lại các khoản thanh toán thế chấp của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi thỏa thuận kết thúc, các khoản thanh toán thế chấp của bạn sẽ tiếp tục như bình thường và các khoản trả chậm – bao gồm cả tiền gốc và lãi tích lũy – sẽ được cộng vào số dư nợ gốc và sau đó được hoàn trả trong suốt thời hạn của khoản thế chấp.

Để biết liệu bạn có đủ điều kiện để được hoãn thanh toán thế chấp hay không, hoặc để tìm hiểu những tùy chọn nào có sẵn, hãy liên hệ với người cho vay – ngân hàng của bạn hoặc chuyên gia thế chấp của bạn.

Hỗ trợ cấp tỉnh và vùng lãnh thổ

Các hỗ trợ khác có thể có sẵn cho bạn ở tỉnh hoặc lãnh thổ của bạn

 • Alberta
 • British Columbia
 • Manitoba
 • New Brunswick
 • Newfoundland và Labrador
 • Vùng lãnh thổ Tây Bắc
 • Nova Scotia
 • Nunavut
 • Ontario
 • Prince Edward Island
 • Quebec
 • Saskatchewan
 • Yukon

doanh nhân canada

2. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp

Tránh việc sa thải, tuyển dụng lại nhân viên và tạo việc làm mới

Trợ cấp tiền lương khẩn cấp của Canada (CEWS)

Chính phủ Canada đang đài thọ tới 75% tiền lương của một nhân viên cho những người sử dụng lao động đủ điều kiện để họ giữ và thuê lại nhân viên cũng như tránh việc sa thải.

Mở rộng chương trình Work – Sharing

Chính phủ Canada đã gia hạn thời lượng tối đa của chương trình Work – Sharing từ 38 tuần lên 76 tuần cho những người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Biện pháp này sẽ mang lại nguồn hỗ trợ thu nhập cho những nhân viên đủ điều kiện tham gia Bảo hiểm Việc làm, những người đồng ý giảm giờ làm việc bình thường của họ vì những lí do vượt ngoài tầm kiểm soát của chủ lao động của họ.

Hỗ trợ tài chính, cho vay và tiếp cận tín dụng

Khoản vay không tính lãi cho Tài khoản Khẩn cấp của Doanh nghiệp Canada (CEBA)

CEBA mang lại các khoản vay không lãi suất, với một phần không phải hoàn trả, lên tới 60.000 đô la, cho các doanh nghiệp nhỏ và phi lợi nhuận, đã bị giảm doanh thu do COVID-19 nhưng vẫn phải đối mặt với chi phí không thể trì hoãn liên tục, chẳng hạn như tiền thuê nhà, điện nước, bảo hiểm, thuế và tiền lương.

Gần đây, chính phủ Canada đã mở rộng CEBA, mang đến một khoản vay 20.000 đô la không tính lãi bổ sung, 50% trong số đó có thể sẽ không phải hoàn trả nếu doanh nghiệp trả lại trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Điều này có nghĩa là khoản vay bổ sung làm tăng các khoản vay CEBA từ 40.000 đô la hiện tại lên 60.000 đô la cho các doanh nghiệp đủ điều kiện, trong đó tổng số 20.000 đô la sẽ được xóa bỏ nếu số dư của khoản vay được hoàn trả trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Chủ doanh nghiệp có thể đăng ký hỗ trợ cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 thông qua các ngân hàng và hiệp hội tín dụng của họ.

Trợ cấp thuê nhà khẩn cấp của Canada (CERS)

Trợ cấp Thuê nhà Khẩn cấp Canada (CERS) mang đến khoản trợ cấp trực tiếp và dễ tiếp cận đối với tiền thuê nhà và thế chấp lên tới 65% chi phí hợp lệ cho các doanh nghiệp, tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận đủ điều kiện. Hỗ trợ này có sẵn trực tiếp cho người thuê nhà.

Hỗ trợ do Lockdown

Các tổ chức đủ điều kiện đã bị hạn chế đáng kể bởi lệnh y tế công cộng bắt buộc do cơ quan y tế công cộng đủ điều kiện ban hành có thể nhận thêm 25% hỗ trợ tiền thuê nhà thông qua chương trình Lockdown Support.

Nếu nhận được kết hợp giữa CERS và Lockdown Support thì các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện bị ảnh hưởng nghiệm trọng bởi COVID có thể nhận được khoản hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 90%.

Chương trình cung cấp tín dụng cho các ngành chịu ảnh hưởng lớn (HASCAP)

Chương trình cung cấp tín dụng cho các ngành chịu ảnh hưởng lớn (HASCAP) giúp cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19, tiếp cận các khoản vay có bảo đảm, với lãi suất thấp từ 25.000 đô la đến 1 triệu đô la để trang trải nhu cầu lưu thông dòng tiền.

HASCAP dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như du lịch và khách sạn, nhà hàng cùng những doanh nghiệp chủ yếu dựa vào dịch vụ trực tiếp.

Chương trình có sẵn tại một số tổ chức tài chính đang tham gia. Các tổ chức tài chính tham gia khác sẽ dần triển khai chương trình trong những ngày tiếp theo.

Canada hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong covid-19

Bảo lãnh khoản vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông qua Chương trình Tín dụng Khả dụng dành cho Doanh nghiệp (Business Credit Availability Program), Export Development Canada (EDC) đang làm việc với các tổ chức tài chính để đảm bảo 80% tín dụng hoạt động mới và các khoản vay có kỳ hạn dòng tiền lên tới 6,25 triệu USD cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Sự hỗ trợ tài chính này được sẽ sử dụng cho chi phí vận hành doanh nghiệp và dành cho cả các công ty xuất khẩu và không xuất khẩu.

Chương trình này hiện có sẵn tại nhiều ngân hàng và hiệp hội tín dụng.

Hỗ trợ này sẽ khả dụng cho đến tháng 6 năm 2021.

Chương trình đồng cho vay dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thông qua Chương trình Tín dụng Khả dụng dành cho Doanh nghiệp (Business Credit Availability Program), Tổ chức Phát triển Doanh nghiệp Canada (BDC) đang làm việc với các tổ chức tài chính để đồng cho vay các khoản vay có thời hạn lên tới 6,25 triệu đô la  dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm đáp ứng các yêu cầu về việc vận hành dòng tiền của họ.

Chương trình sẽ cung cấp các khoản tài chính với mức tối đa khác nhau dựa trên doanh thu của doanh nghiệp.

Chương trình này hiện có sẵn tại nhiều ngân hàng và hiệp hội tín dụng.

Hỗ trợ này sẽ khả dụng cho đến tháng 6 năm 2021.

Quỹ cứu trợ và phục hồi khu vực (RRRF)

Chính phủ Canada đang hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đô la thông qua Quỹ Cứu trợ và Phục hồi Khu vực (RRRF) để giúp nhiều doanh nghiệp và tổ chức hơn trong các lĩnh vực như sản xuất, công nghệ, du lịch và những lĩnh vực quan trọng khác trong khu vực và với nền kinh tế địa phương. Quỹ này đặc biệt hướng đến những người có thể cần sự trợ giúp trong việc phục hồi sau đại dịch COVID-19, nhưng không thể tiếp cận các biện pháp hỗ trợ khác.

Quỹ cho vay dành cho doanh nhân là người da đen

Chính phủ Canada đang hỗ trợ các chủ doanh nghiệp và doanh nhân là người da đen thông qua Black Entrepreneurship Loan Fund, quỹ này sẽ mang đến các khoản vay từ 25.000 đến 250.000 đô la.

Loan Fund này sẽ bắt đầu nhận hồ sơ vào tháng 5 năm 2021.

Chương trình tài trợ cho thị trường tầm trung (Mid-Market Financing Program)

Thông qua Chương trình Tín dụng Khả dụng dành cho Doanh nghiệp (Business Credit Availability Program), Mid-Market Financing Program của Bộ Phát triển Doanh nghiệp Canada (BDC) sẽ mang đến các khoản vay thương mại từ 12,5 triệu đến 60 triệu USD cho các doanh nghiệp với quy mô vừa có nhu cầu tín dụng vượt quá những gì đã có thông qua Chương trình Tín dụng Khả dụng dành cho Doanh nghiệp hay những chương trình khác.

BDC dự đoán rằng các công ty đủ điều kiện sẽ có doanh thu hàng năm vượt mức 100 triệu đô la.

Hỗ trợ này sẽ khả dụng cho đến tháng 6 năm 2021.

Chương trình bảo lãnh và tài trợ cho thị trường tầm trung (Mid-Market Guarantee and Financing Program)

Thông qua Chương trình Tín dụng Khả dụng dành cho Doanh nghiệp (Business Credit Availability Program), Chương trình Mid-Market Guarantee and Financing của EDC sẽ mang lại khả năng thanh khoản cho các công ty thường có mức doanh thu từ 50 triệu đến 300 triệu đô la, để duy trì hoạt động trong giai đoạn vô định này. EDC sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức tài chính Canada để đảm bảo 75% tín dụng hoạt động mới và các khoản vay dòng tiền – có quy mô từ 16,75 triệu đô la đến tối đa 80 triệu đô la.

Các bảo lãnh mở rộng này sẽ dành cho các nhà xuất khẩu, nhà đầu tư quốc tế và các doanh nghiệp bán sản phẩm hoặc dịch vụ của họ trong phạm vi Canada.

Quỹ tài trợ khẩn cấp cho những doanh nghiệp lớn (LEEFF)

Quỹ Tài trợ Khẩn cấp cho Những Doanh Nghiệp Lớn (LEEFF) mang lại cầu nối tài chính cho các nhà tuyển dụng lớn nhất của Canada, những người, trong thời kỳ đại dịch này, có nhu cầu nhưng không được đáp ứng thông qua nguồn tài chính thông thường, để duy trì hoạt động doanh nghiệp của họ.

Tính thanh khoản bổ sung được cung cấp thông qua LEEFF cho phép các doanh nghiệp lớn nhất của Canada, người lao động và các nhà cung cấp của họ duy trì hoạt động trong thời gian khó khăn này, và định vị họ để phục hồi kinh tế nhanh chóng.

Chương trình này được cung cấp bởi Tập đoàn Đầu tư Phát triển Canada, hợp tác với Bộ Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế Canada cùng Bộ Tài chính.

Hỗ trợ bổ sung theo lĩnh vực

 • Nông nghiệp và nông sản thực phẩm
 • Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản
 • Văn hóa, di sản và thể thao
 • Năng lượng
 • Vận chuyển
 • Cơ sở hạ tầng

Hỗ trợ cấp tỉnh và vùng lãnh thổ

Các hỗ trợ khác cho doanh nghiệp của bạn có thể có sẵn cho bạn ở tỉnh hoặc lãnh thổ của bạn

 • Alberta
 • British Columbia
 • Manitoba
 • New Brunswick
 • Newfoundland và Labrador
 • Vùng lãnh thổ Tây Bắc
 • Nova Scotia
 • Nunavut
 • Ontario
 • Đảo Hoàng tử Edward
 • Quebec
 • Saskatchewan
 • Yukon

Cửa tiệm kinh doanh được hỗ trợ trong Covid-19 tại canada

3. Hỗ trợ cho các cá nhân tự kinh doanh

Canada Recovery Benefit (CRB) Trợ cấp phục hồi của Canada

CRB mang đến $ 500 ($ 450 sau khi khấu trừ thuế) mỗi tuần trong tối đa 38 tuần cho những người lao động:

  • Không được tuyển dụng hoặc không thể tự kinh doanh vì các lý do liên quan đến COVID-19 hoặc bị giảm thu nhập ít nhất 50% do COVID-19
  • Không đủ điều kiện để hưởng Bảo hiểm Việc làm (EI)
  • Đáp ứng tất cả các tiêu chí đủ điều kiện vào khoảng thời gian mà họ đang đăng ký

Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB) Trợ cấp phục hồi ốm đau ở Canada 

CRSB mang đến $ 500 ($ 450 sau khi khấu trừ thuế) mỗi tuần trong tối đa bốn tuần, cho những người lao động:

  • Không thể làm việc trong ít nhất 50% thời gian trong tuần vì họ nhiễm COVID-19
  • Tự cách ly vì những lý do liên quan đến COVID-19
  • Ở trong tình trạng, đang điều trị hoặc mắc các bệnh khác mà theo ý kiến ​​của bác sĩ, y tá, người có thẩm quyền, chính phủ hoặc cơ quan y tế công cộng, rằng họ sẽ dễ bị nhiễm COVID-19 hơn.

Canada Recovery Caregiving Benefit (CRCB) Trợ cấp chăm sóc phục hồi của Canada

CRCB mang đến $ 500 ($ 450 sau khi khấu trừ thuế) trong tối đa 38 tuần cho mỗi hộ gia đình cho người lao động:

  • Không thể làm việc ít nhất 50% thời gian trong tuần vì họ phải chăm sóc trẻ em dưới 12 tuổi hoặc thành viên trong gia đình do trường học, nhà trẻ hoặc cơ sở chăm sóc đóng cửa do COVID-19
  • Vì đứa trẻ hoặc thành viên gia đình bị ốm và / hoặc phải cách ly hoặc có nguy cơ cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe vì COVID-19.

4. Doanh nghiệp bản địa

Các biện pháp cứu trợ cho các doanh nghiệp bản địa

Chính phủ Canada đang mang đến 306,8 triệu đô la tiền tài trợ nhằm giúp các doanh nghiệp Bản địa vừa và nhỏ, cũng như hỗ trợ các Tổ chức Tài chính Của Người Bản Địa (Aboriginal Financial Insitutions),  mà hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp này.

Khoản tài trợ này mang lại các khoản vay ngắn hạn, không lãi suất và các khoản đóng góp không hoàn trả thông qua các Tổ chức Tài chính Của Người Bản Địa (Aboriginal Financial Insitutions), cung cấp các dịch vụ tài chính và hỗ trợ kinh doanh dành cho các doanh nghiệp First Nations, Inuit và Métis.

Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp Bản địa sẽ được thực hiện thông qua các Tổ chức Tài chính Của Người Bản Địa, và được quản lý bởi National Aboriginal Capital Corporations Association và các tập đoàn vốn Métis hợp tác với Indigenous Services Canada (Dịch vụ dành cho người bản địa Canada).

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch và phục hồi

Chính phủ Canada đang cung cấp các khoản đóng góp tài chính không hoàn trả để giúp hỗ trợ chi phí hoạt động cho các doanh nghiệp thuộc cộng đồng First Nation, Inuit và Métis hoặc các doanh nghiệp thuộc sở hữu chung cùng những doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Quỹ tìm cách giúp đỡ những doanh nghiệp không đủ điều kiện nhận các biện pháp cứu trợ COVID-19 khác từ Chính phủ Canada.

Canada hợp tác hỗ trợ cá nhân doanh nghiệp trong Covid-19

Theo dõi “Kế hoạch hành động ứng phó với COVID-19 của Canada (P2)” với các điều khoản hỗ trợ dành cho các lĩnh vực cụ thể và tổ chức hỗ trợ cá nhân.

Nguồn: Canada.ca

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan