Kế hoạch hành động ứng phó với COVID-19 của Canada (P2)

Đứng trước khó khăn do bùng phát COVID-19, Chính phủ Canada đang thực hiện những hành động quan trọng kịp thời và mang tính quyết định để hỗ trợ các lĩnh vực cụ thể và các tổ chức giúp đỡ cá nhân.

Hỗ trợ theo lĩnh vực

Nông nghiệp và nông sản thực phẩm

Tăng mức tín dụng khả dụng

Chính phủ Canada đã cho phép Farm Credit Canada tăng thêm 5 tỷ đô la cho vay cho các nhà sản xuất, doanh nghiệp nông nghiệp và chế biến thực phẩm trong dịch Covid-19. Điều này sẽ tăng tính linh hoạt cho những người nông dân đang phải đối mặt với các vấn đề về dòng tiền và cho những nhà chế biến thực phẩm bị ảnh hưởng bởi việc giảm doanh số bán hàng, giúp họ duy trì nguồn tài chính vững chắc trong thời gian khó khăn này.

Bạn cũng có thể liên hệ với các ngân hàng và công đoàn tín dụng của mình để biết thêm về các hỗ trợ sẵn có khác.

Tăng các khoản thanh toán tạm thời từ 50% lên 75% thông qua AgriStability

Chính phủ Canada đang làm việc với các tỉnh bang và vùng lãnh thổ để tăng các khoản thanh toán tạm thời từ 50% lên 75% thông qua AgriStability, một chương trình liên bang, tỉnh và vùng lãnh thổ hỗ trợ các nhà sản xuất đang đối mặt với việc doanh thu bị sụt giảm đáng kể. Thay đổi này đã được áp dụng ở một số tỉnh bang trong dịch Covid-19.

Mở rộng Bảo hiểm nông nghiệp (AgriInsurance), bao gồm tình trạng thiếu lao động

Chính phủ Canada đang làm việc với các tỉnh bang và vùng lãnh thổ để khám phá các khả năng mở rộng chương trình AgriInsurance để bao gồm tình trạng thiếu lao động vào như một rủi ro đủ điều kiện đối với ngành trồng trọt. Việc này sẽ đảm bảo lượng sản lượng nông sản mất bị đi do thiếu lực lượng lao động, nếu người sản xuất không thể tìm đủ công nhân để thu hoạch.

Hỗ trợ bổ sung cho doanh nghiệp của bạn

  • Tránh việc sa thải, tuyển dụng lại nhân viên và tạo việc làm mới
  • Hỗ trợ tài chính, cho vay và tiếp cận tín dụng
  • Doanh nghiệp bản địa
  • Hỗ trợ cho các cá nhân tự kinh doanh

farm

Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản

Tăng mức tín dụng khả dụng

Chính phủ Canada đã cho phép Farm Credit Canada tăng thêm 5 tỷ đô la cho vay cho các nhà sản xuất, doanh nghiệp nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Điều này sẽ tăng tính linh hoạt cho những người nông dân đang phải đối mặt với các vấn đề về dòng tiền và cho những nhà chế biến thực phẩm bị ảnh hưởng bởi việc giảm doanh số bán hàng, giúp họ duy trì nguồn tài chính vững chắc trong thời gian khó khăn của dịch Covid-19.

Hỗ trợ ngành chế biến thủy sản và cá

Chính phủ Canada đang mang đến 62,5 triệu đô la quỹ hỗ trợ mới dành cho lĩnh vực chế biến cá và thủy sản thông qua Canadian Seafood Stabilization Fund (Quỹ Bình ổn Thủy sản Canada).

Việc này sẽ giúp các doanh nghiệp:

  • Tăng khả năng trữ sản phẩm tồn đọng
  • Tuân thủ các biện pháp sức khỏe và an toàn mới dành cho người lao động;
  • Hỗ trợ các công nghệ sản xuất / tự động hóa mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng thành phẩm; và,
  • Tạo ra các sản phẩm tương thích để đáp ứng những đổi mới và nhu cầu của thị trường

Các Cơ quan Phát triển Khu vực hiện đang chấp nhận đơn đăng ký quỹ:

  • Atlantic Canada Opportunities Agency
  • Canada Economic Development for Quebec Regions

Thay đổi đối với quyền lợi Bảo hiểm việc làm cho ngành đánh bắt cá

Chính phủ Canada sẽ tính quyền lợi Bảo hiểm việc làm đối với ngành đánh bắt cá cho những cá nhân tự đánh bắt / hoặc nhóm đánh bắt cá bằng cách sử dụng thu nhập đánh bắt của họ cho yêu cầu bảo hiểm hiện tại của họ hoặc yêu cầu của họ cho cùng một mùa vụ năm trước, tùy vào mức nào cao hơn.

 Hỗ trợ bổ sung cho doanh nghiệp của bạn

  • Tránh việc sa thải, tuyển dụng lại nhân viên và tạo việc làm mới
  • Hỗ trợ tài chính, cho vay và tiếp cận tín dụng
  • Doanh nghiệp bản địa
  • Hỗ trợ cho các cá nhân tự kinh doanh

Văn hóa, di sản và thể thao

Hỗ trợ nhân viên nghệ thuật và tổ chức sự kiện

Chính phủ Canada đã công bố việc tài trợ cho các lĩnh vực âm nhạc và nghệ thuật trực tiếp, bao gồm hỗ trợ việc lập kế hoạch và tổ chức sự kiện một cách an toàn trong đại dịch COVID-19 — bao gồm cả trực tiếp và phát sóng kỹ thuật số — đồng thời cung cấp cơ hội làm việc trong các lĩnh vực này.

Đối với các tổ chức phi lợi nhuận, hội đồng ban nhạc hoặc chính quyền thành phố

  • Nộp đơn đến Building Communities Through Arts and Heritage (BCAH)
  • Nộp đơn đến Canada Arts Presentation Fund (CAPF)

Dành cho nghệ sĩ Canada, các chuyên gia trong ngành âm nhạc hoặc các tổ chức phi lợi nhuận

  • Nộp đơn đến Canada Music Fund

Dành cho cá nhân, tổ chức, nhóm hoặc tập thể hoạt động nghệ thuật

  • Nộp đơn đến Digital Now
  • Nộp đơn đến Explore and Create

Hỗ trợ bổ sung có thể được cung cấp thông qua Quỹ Hỗ trợ Người lao động trong lĩnh vực nghệ thuật và âm nhạc trực tiếp (Support for Workers in Live Arts and Music Sectors Fund) cho những người đủ điều kiện nhận BCAH hoặc CAPF vào thời điểm hiện tại, hoặc trong quá khứ.

Canada hỗ trợ lĩnh vực thể thao trong COVID-19

Hỗ trợ cho các công ty sản xuất độc lập

Chính phủ Canada đang tạo ra sáng kiến ​​Quỹ bồi thường ngắn hạn (Short-Term Compensation Fund) để bồi thường cho các công ty sản xuất độc lập do không có bảo hiểm cho việc gián đoạn khi quay phim và ngừng sản xuất trong lĩnh vực này bởi ảnh hưởng của COVID-19.

Quỹ sẽ cung cấp tối đa 50 triệu đô la cho ngành này.

Hỗ trợ bổ sung cho doanh nghiệp của bạn

  • Tránh việc sa thải, tuyển dụng lại nhân viên và tạo việc làm mới
  • Hỗ trợ tài chính, cho vay và tiếp cận tín dụng
  • Doanh nghiệp bản địa
  • Hỗ trợ cho các cá nhân tự kinh doanh

Năng lượng

Khởi động Quỹ Giảm thiểu khí thải (Emissions Reduction Fund)

Chính phủ Canada đang mang đến tới 750 triệu đô la để tạo ra một Quỹ Giảm thiểu khí thải mới nhằm hỗ trợ người lao động và giảm lượng khí thải trong lĩnh vực dầu khí của Canada, tập trung chủ yếu vào khí mê-tan.

Quỹ này sẽ cung cấp các khoản đóng góp chủ yếu có thể hoàn trả cho các công ty dầu khí thông thường và ngoài khơi để hỗ trợ các khoản đầu tư của họ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Trong số này, 75 triệu USD sẽ được phân bổ cho khu vực ngoài khơi.

Hỗ trợ bổ sung cho doanh nghiệp của bạn

  • Tránh việc sa thải, tuyển dụng lại nhân viên và tạo việc làm mới
  • Hỗ trợ tài chính, cho vay và tiếp cận tín dụng
  • Doanh nghiệp bản địa
  • Hỗ trợ cho các cá nhân tự kinh doanh

Vận tải

Sáng kiến ​​Vận tải Hàng không Khu vực (RATI)

Sáng kiến ​​Vận tải Hàng không Khu vực (RATI) mang lại sự hỗ trợ trong hai năm cho các doanh nghiệp và sân bay đủ điều kiện có đóng góp trực tiếp vào vận tải hàng không trong khu vực.

Sáng kiến ​​này sẽ giúp đảm bảo duy trì kết nối hàng không và dịch vụ trong khu vực, vốn rất quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế, và kết nối lại các đường bay khu vực trên khắp đất nước. RATI đang được cung cấp bởi sáu cơ quan phát triển khu vực của Canada (RDA).

Hỗ trợ bổ sung cho doanh nghiệp của bạn

  • Tránh việc sa thải, tuyển dụng lại nhân viên và tạo việc làm mới trong dịch Covid-19
  • Hỗ trợ tài chính, cho vay và tiếp cận tín dụng
  • Doanh nghiệp bản địa
  • Hỗ trợ cho các cá nhân tự kinh doanh

Nga hỗ trợ lĩnh vực vận tải trong COVID-19

Cơ sở hạ tầng

Nguồn vốn linh hoạt cho khả năng phục hồi của cộng đồng

Chính phủ Canada đang điều chỉnh chương trình Investing in Canada Infrastructure Program để ứng phó với các tác động của COVID-19. Luồng COVID-19 Resilience mới, được cung cấp thông qua các thỏa thuận song phương với các tỉnh và vùng lãnh thổ, sẽ linh hoạt hơn cho việc tài trợ các dự án ngắn hạn, bắt đầu nhanh mà có thể không đủ điều kiện đối với các luồng tài trợ hiện có.

Luồng mới sẽ hỗ trợ các loại dự án sau:

 • Cải tiến, sửa chữa và nâng cấp cho các tòa nhà, cơ sở hạ tầng y tế và trường học của thành phố, vùng lãnh thổ, tỉnh và bản địa;
 • Cơ sở hạ tầng ứng phó COVID-19, bao gồm các biện pháp hỗ trợ giãn cách
 • Cơ sở hạ tầng giao thông, bao gồm công viên, đường mòn, cầu đi bộ, làn đường dành cho xe đạp và đường đa năng; và
 • Các dự án giảm thiểu và thích ứng với thiên tai, bao gồm cơ sở hạ tầng tự nhiên, giảm thiểu lũ lụt và hỏa hoạn, trồng cây và các cơ sở hạ tầng liên quan.

Hỗ trợ cộng đồng: những cách mới để thích ứng với không gian và dịch vụ

Chính phủ Canada sẽ cung cấp tài trợ lên đến 31 triệu đô la để hỗ trợ các dự án do cộng đồng lãnh đạo nhằm đáp ứng các nhu cầu tức thì và liên tục phát sinh do COVID-19.

Canada Healthy Communities Initiative sẽ hỗ trợ các dự án địa phương theo ba chủ đề: tạo không gian công cộng an toàn và sôi động, cải thiện các lựa chọn di chuyển và các giải pháp kỹ thuật số trong dịch Covid-19

Các dự án có thể bao gồm:

 • mở rộng chỗ ngồi ngoài trời trên các đường phố chính
 • tu sửa sân chơi để tạo điều kiện cho sự giãn cách thích hợp
 • tạo ra các ứng dụng kỹ thuật số để cho phép người dân truy cập từ xa các dịch vụ của thành phố

Nguồn vốn theo sáng kiến ​​sẽ được cung cấp cho một tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận, hoặc một nhóm các tổ chức, được xác định thông qua quy trình kêu gọi mở đơn đăng ký, tổ chức này sau khi được chọn sẽ làm việc với cộng đồng để xác định và tài trợ cho các dự án địa phương trong khuôn khổ các chủ đề trên.

Hỗ trợ bổ sung cho doanh nghiệp của bạn

 • Tránh việc sa thải, tuyển dụng lại nhân viên và tạo việc làm mới trong dịch Covid-19
 • Hỗ trợ tài chính, cho vay và tiếp cận tín dụng
 • Doanh nghiệp bản địa
 • Hỗ trợ cho các cá nhân tự kinh doanh

Hỗ trợ cho các tổ chức giúp đỡ cá nhân

Giải quyết các nhu cầu tức thì trong các cộng đồng bản địa

Chính phủ Canada đã thành lập Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Bản địa dựa trên sự khác biệt để giải quyết các nhu cầu tức thì trong các cộng đồng First Nations, Inuit và Métis Nation trong dịch Covid-19.

Các quỹ này có thể được sử dụng cho các biện pháp bao gồm, nhưng không giới hạn:

  • Hỗ trợ cho Người cao tuổi và các thành viên cộng đồng dễ bị tổn thương
  • Các biện pháp giải quyết tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Hỗ trợ giáo dục và các hỗ trợ khác cho trẻ em
  • Dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần và ứng phó khẩn cấp
  • Các biện pháp chuẩn bị để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19

Hỗ trợ bổ sung cho tổ chức của bạn

  • Tránh việc sa thải, tuyển dụng lại nhân viên và tạo việc làm mới trong dịch Covid-19
  • Hỗ trợ tài chính, cho vay và tiếp cận tín dụng
  • Doanh nghiệp bản địa
  • Hỗ trợ cho các cá nhân tự kinh doanh

Các tổ chức giúp đỡ cá nhân được Canada hỗ trợ trong dịch COVID-19

Theo dõi “Kế hoạch hành động ứng phó với COVID-19 của Canada (P1)” với các điều khoản hỗ trợ dành cho các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp.

Nguồn: Canada.ca

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan