Kế hoạch mức độ Nhập cư Canada năm 2022-2024

Mục tiêu nhập cư của Canada là củng cố nền kinh tế, đoàn tụ gia đình và giúp đỡ những người tị nạn. Will & Partners đã tổng hợp mọi thứ bạn cần biết về Kế hoạch Mức độ Nhập cư Canada.

Tóm tắt Kế hoạch Mức độ Nhập cư Canada

Mỗi năm, Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) liên bang phát hành Kế hoạch Mức độ Nhập cư mới mà Bộ này sử dụng để định hướng hoạt động của mình.

Vào năm 2021, IRCC đã vượt mục tiêu khi chào đón hơn 405.000 người nhập cư. Vào năm 2022, mục tiêu này sẽ tăng lên 431.645 thường trú nhân (PR) mới. Vào năm 2023, Canada sẽ chào đón thêm 447.055 người nhập cư và vào năm 2024 là 451.000 người nữa. Bảng sau đây tóm tắt các mục tiêu nhập cư của Canada trong giai đoạn 2022-2024 theo tầng lớp nhập cư:

Tầng lớp nhập cư 2022 2023 2024
Kinh tế 241.850 253.000 267.750
Gia đình 105.000 109.500 113.000
Người tị nạn. 76.545 74.055 62.500
Nhân đạo. 8,250 10.500 7.750
Toàn bộ 431.645 447.055 451.000

Kế hoạch chi tiết về số lượng Nhập cư Canada năm 2022-2024 Will & Partners

Kế hoạch Mức độ Nhập cư Canada 2022-2024

Tầng lớp nhập cư
2022 2023 2024
Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu
Tổng thể dự kiến ​​chấp thuận thường trú 431.645 447.055 451.000
Kinh tế
Kỹ năng cao liên bang 55.900 75.750 111.500
Chính sách công kinh tế liên bang 40.000 32.000
Kinh doanh liên bang 1.000 1.000 1.500
Thí điểm kinh tế: Người chăm sóc 10.250 11.250 12.750
Chương trình thí điểm nhập cư Atlantic 6.250 6.500 6.500
Chương trình đề cử tỉnh 83.500 86.000 93.000
Tổng tầng lớp kinh tế 241.850 253.000 267.750
Gia đình
Vợ chồng, đối tác và trẻ em 80.000 81.000 81.000
Cha mẹ và ông bà 25.000 28.500 32.000
Tổng số gia đình 105.000 109.500 113.000
Người tị nạn và người được bảo vệ
Người được bảo vệ ở Canada và người phụ thuộc ở nước ngoài 24.500 25.000 25.500
Người tị nạn tái định cư – Chính phủ hỗ trợ 19.790 17.260 13.000
Người tị nạn tái định cư – Bảo lãnh tư 31.255 30.795 23.000
Người tị nạn tái định cư – Văn phòng Visa kết hợp 1.000 1.000 1.000
Tổng số người tị nạn và người được bảo hộ 76.545 74.055 62.500
Nhân đạo và các chương trình khác Tổng số nhân đạo và chương trình khác 8.250 10.500 7.750
Mục tiêu chiến lược nhập cư 2023 của Francelal 14.014. 17.886.

Tại sao Canada cần người nhập cư

Canada hoan nghênh mức độ nhập cư cao để giữ cho nền kinh tế của nước này mạnh mẽ.

Canada là một trong những quốc gia có dân số già nhất thế giới và cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Điều này tạo ra áp lực kinh tế và tài chính.

Canada có tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp, dẫn đến tỷ lệ lực lượng lao động và tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp. Tăng trưởng kinh tế thấp khiến Canada khó tăng thuế để hỗ trợ chi tiêu xã hội cho các dịch vụ như giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực quan trọng khác mang lại mức sống cao của người dân.

Do đó, Canada đã tăng mức nhập cư kể từ cuối những năm 1980 để tăng tỷ lệ dân số, lực lượng lao động và tăng trưởng kinh tế. Canada hiện phụ thuộc vào nhập cư để tạo nên phần lớn dân số và tăng trưởng lực lượng lao động.

Hãy nghĩ rằng Canada sẽ có 9 triệu người dân Gen X đến tuổi nghỉ hưu vào năm 2030. Điều này có nghĩa là Canada sẽ có ít lao động hơn vào thời điểm mà chi tiêu xã hội cho chăm sóc sức khỏe sẽ tăng lên. Để giảm bớt thách thức này, Canada đã chủ động bằng cách nâng dần các mục tiêu nhập cư của mình trong hơn 30 năm nay.

Kế hoạch chi tiết về số lượng Nhập cư Canada năm 2022-2024 Will & Partners

Canada đã thường xuyên chào đón hơn 200.000 người nhập cư mỗi năm kể từ năm 1988. Trong những năm gần đây, Canada đã quyết định tăng mức độ lên hơn 400.000 người mỗi năm. Tỷ lệ nhập cư của Canada hiện ở mức khoảng 1,1%. Nói cách khác, Canada chào đón số lượng người nhập cư tính theo đầu người nhiều hơn gấp ba lần so với Hoa Kỳ.

Dựa trên thực tế nhân khẩu học và xu hướng nhập cư, có vẻ như Canada sẽ tiếp tục tăng dần mức độ nhập cư của mình trong tương lai gần. Nhập cư sẽ vẫn là yếu tố quan trọng để hỗ trợ một nền kinh tế lành mạnh và tình hình tài chính trong nước.

Hơn nữa, một lập luận mạnh mẽ có thể được đưa ra rằng tầm quan trọng của nhập cư đã tăng lên do đại dịch. COVID-19 đã làm suy yếu nền kinh tế Canada trong ngắn hạn và tăng chi tiêu của chính phủ cho các dịch vụ xã hội. Ngoài ra, tỷ lệ sinh của Canada đã giảm xuống mức thấp nhất từ ​​trước đến nay là 1,47 trẻ em trên một phụ nữ vào năm 2019.

Với tỷ lệ sinh thấp trước đại dịch và khả năng đại dịch sẽ làm giảm tỷ lệ sinh hơn nữa do nền kinh tế không chắc chắn, Canada thậm chí sẽ trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào nhập cư vì sự gia tăng dân số của nó trong những năm tới. Nếu tỷ lệ sinh của Canada vẫn ở mức thấp, thì nhập cư sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tăng trưởng lực lượng lao động vào những thập kỷ tới.

Cuối cùng, Canada sẽ cần tăng cường cơ sở thuế của mình thông qua nhập cư để hỗ trợ chi tiêu của chính phủ sau COVID-19.

Nguồn: canadavisa

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan