Kết quả nhập cư chương trình đề cử tỉnh bang Canada tháng 12

Chương trình đề cử tỉnh bang Canada (PNP) đã phát hành hơn 3,000 lời mời nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh trong tháng 12. Dưới đây là tổng kết của kết quả chương trinh đề cử tỉnh bang Canada trong tháng 12.

Gần như mọi tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada, ngoại trừ Nunavut và Quebec điều hành các chương trình nhập cư riêng, đều có PNP độc lập của tỉnh. Việc có các chương trình nhập cư riêng cho phép chính quyền các tỉnh lựa chọn các ứng viên nhập cư đáp ứng nhu cầu thị trường lao động địa phương và quản lý việc định cư khu vực của người nhập cư trong phạm vi quyền hạn của họ.

Mỗi tỉnh bang áp dụng các tiêu chí riêng để lựa chọn người lao động nước ngoài đủ điều kiện làm thường trú nhân theo chương trinh đề cử tỉnh bang Canada (PNP) tương ứng. PNP bổ sung cho các chương trình nhập cư của liên bang và cho phép các tỉnh của Canada đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn người nhập cư.

Kết quả nhập cư chương trình đề cử tỉnh bang Canada tháng 12 Will&Partners

Kể từ khi ra mắt vào năm 1998, chương trinh đề cử tỉnh bang Canada đã trở thành con đường chính thứ hai dẫn đến thường trú nhân. Từ nay đến năm 2023, chỉ riêng chương trình đề cử tỉnh bang Canada dự kiến ​​sẽ có hơn 80,000 người nhập cư mỗi năm được nhận làm thường trú nhân.

Ontario

Vào ngày 7 tháng 12, Chương trình Đề cử Nhập cư Ontario (OINP) đã đưa ra lời mời cho 1,186 ứng viên nhập cư có hồ sơ trong hệ thống Bày tỏ Nguyện vọng (EOI).

Các ứng viên được mời có thể đủ điều kiện cho một trong ba luồng thuộc danh mục Đề nghị việc làm của Nhà tuyển dụng Ontario: Lao động nước ngoài, Sinh viên quốc tế và Kỹ năng theo yêu cầu. Một số lời mời đã đến với các ứng viên đăng ký cho chương trình Thí điểm Nhập cư Khu vực.

British Columbia

Trong tháng qua, British Columbia đã tổ chức tổng cộng năm lần rút thăm và mời 632 ứng viên nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh thông qua các luồng Express Entry British Columbia và Định cư Kỹ năng.

Manitoba

Tỉnh Manitoba đã tổ chức ba đợt rút thăm thông qua ba luồng sau: Lao động có tay nghề ở Manitoba, Luồng giáo dục quốc tế và Lao động có tay nghề ở nước ngoài. Các cuộc rút thăm được tổ chức vào ngày 2/12, ngày 16/12 và ngày 30/12. Tỉnh đã phát hành tổng cộng 1,180 Thư tư vấn Nộp đơn, trong đó 208 Thư được gửi đến các ứng viên Express Entry.

Prince Edward Island

Prince Edward Island đã tổ chức bốc thăm theo lịch từ trước vào ngày 16 tháng 12 và đã cấp 125 lời mời tổng hợp cho các ứng viên nhập cư. Hầu hết các lời mời, cụ thể là 114, được cấp cho các ứng viên Express Entry và Labour Impact. 11 lời mời còn lại thuộc về các ứng viên Business Impact có ngưỡng điểm tối thiểu là 67. PEI đã mời tổng cộng 1,854 ứng viên PNP vào năm 2021.

Kết quả nhập cư chương trình đề cử tỉnh bang Canada tháng 12 Will&Partners

Chương trình đề cử tỉnh bang Canada là gì?

PNP cho phép các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada đề cử các cá nhân để nhập cư lâu dài.

Có hai loại PNP: cơ bản và nâng cao.

Các luồng đề cử cơ sở hoạt động bên ngoài hệ thống Express Entry, vì chúng được quản lý bởi chính các tỉnh. Các loại đề cử này phải tuân theo các tiêu chuẩn xử lý của luồng chương trình để cử tỉnh bang Canada cụ thể.

Để đi từ một đề cử cơ sở thành công đến thường trú nhân, các ứng viên nói chung sẽ phải trải qua một quá trình hai bước. Đầu tiên, các ứng viên xác định rằng họ đáp ứng các tiêu chí cho luồng PNP, nộp đơn và nếu thành công, sẽ nhận được chứng chỉ đề cử. Sau khi có chứng chỉ này, họ sẽ có thể nộp đơn xin tình trạng thường trú nhân với chính phủ liên bang.

Mặt khác, các luồng đề cử nâng cao được liên kết với hệ thống Express Entry. Họ cho phép các quan chức nhập cư cấp tỉnh tìm kiếm các ứng viên trong chương trình Express Entry cho những ứng viên phù hợp với các tiêu chí cụ thể. Sau đó, các tỉnh sẽ mời những ứng viên này nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh.

Hệ thống Express Entry quản lý nhóm ứng viên cho ba chương trình nhập cư kinh tế cấp liên bang chính của Canada – Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang, Chương trình Thương nhân có tay nghề Liên bang và Lớp Kinh nghiệm Canada.

Nếu các ứng viên nhận được đề cử cấp tỉnh thông qua luồng cấp tỉnh nâng cao, họ sẽ được thưởng thêm 600 điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS). Điều này đảm bảo rằng họ sẽ nhận được lời mời nộp đơn (ITA) để được thường trú trong một đợt rút thăm Express Entry tiếp theo.

Kết quả nhập cư chương trình đề cử tỉnh bang Canada tháng 12 Will&Partners

Nguồn: Cicnews

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan