Kết quả nhập cư theo diện PNP trong tháng 11 tại Canada

Trong tháng 11 vừa qua, các tỉnh bang của Canada vẫn tiếp tục gửi thư mời tới các ứng viên tiềm năng để giúp họ tiến đến các bước tiếp theo trong quá trình nhập cư.

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP – Provincial Nominee Program), được tổ chức lần đầu tiên vào 1998 với số lượng xấp xỉ khoảng 200 người nhập cư, ngày nay đã chào đón hơn 80,000 thường trú nhân mới đến Canada mỗi năm. Có ít nhất 3,744 ứng viên nhập cư nhận được thư mời thông qua chương trình nhập cư tỉnh bang trong tháng vừa qua.

Chương trình PNP cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ tham gia lựa chọn một số lượng người nhập cư diện kinh tế mỗi năm và đề cử họ trở thành thường trú nhân.

Hiện tại đã có hơn 80 luồng PNP trong 11 tỉnh bang và vùng lãnh thổ, và tùy vào mỗi luồng sẽ có những yêu cầu dành riêng cho các cá nhân có thể đáp ứng được những nhu cầu kinh tế và thị trường lao động ở những vùng đó.

Ở hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ, sẽ có ít nhất 1 luồng PNP liên kết với hệ thống Express Entry liên bang, là nguồn nhập cư diện kinh tế chính của Canada.

Luồng Express Entry – linked PNP, hay còn được gọi là luồng PNP nâng cao, cho phép các một tỉnh bang có thể lựa chọn ứng viên Express Enry và mời họ đăng ký đề cử tỉnh bang. Những luồng này sẽ cho phép các tỉnh bang đề cử những ứng viên trong hệ thống Express Entry liên bang, là hệ thống quản lý danh sách hồ sơ cho 3 danh mục nhập cư kinh tế chính của Canada là  Federal Skilled Worker Class, Federal Skilled Trades Class và Canadian Experience Class.

Các ứng viên Express Entry được đề cử bởi một tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ sẽ nhận thêm 600 điểm vào điểm CRS của họ.

Những luồng PNP tổ chức ngoài Express Entry hay còn được gọi là luồng PNP cơ sở, cũng có thể để cử các ứng viên, những người đăng ký thưởng trú không thông qua hệ thống Express Entry.

PNP

Dưới đây là những cập nhật tổng quan về các chương trình tỉnh bang và các vòng ban hành thư mời từ tháng 11:

British Columbia

 • Đã mời 76 ứng viên đăng ký đề cử tỉnh bang thông qua 4 luồng nhập cư thuộc BC PNP vào ngày 03/11. Đây là vòng rút thăm thuộc chương trình Tech Pilot (thí điểm công nghệ)
 • Đã mời 358 ứng viên đăng ký đề cử tỉnh bang thông qua 5 luồng nhập cư thuộc BC PNP vào ngày 10/11
 • Đã mời 76 ứng viên đăng ký đề cử tỉnh bang thông qua 4 luồng nhập cư thuộc BC PNP vào ngày 17/11. Đây là vòng rút thăm thuộc chương trình Tech Pilot (thí điểm công nghệ)
 • Đã mời 360 ứng viên đăng ký đề cử tỉnh bang thông qua 5 luồng nhập cư thuộc BC PNP vào ngày 24/11

Manitoba

 • Đã mời 205 ứng viên, bao gồm 7 ứng viên Express Entry, để đăng ký Manitoba PNP thông qua 3 luồng Manitoba PNP vào ngày 05/11
 • Đã mời 196 ứng viên, bao gồm 40 ứng viên Express Entry, để đăng ký Manitoba PNP thông qua 3 luồng Manitoba PNP vào ngày 19/11

Newfoundland and Labrador

 • Chương trình Newfoundland & Labrador PNP đang tạo ra một luồng PNP mới, Priority Skills Newfoundland and Labrador, nhắm vào nhưng cá nhân có trình độ học vấn và kỹ năng cao cùng với kinh nghiệm trong các lĩnh vực đang có nhu cầu của tỉnh.

Ontario

 • Ban hành 726 thư mời cho các ứng viên Express Entry thông qua luồng French-Speaking Skilled Worker và the Skilled Trades của OINP vào ngày 4/11.
 • Thông báo về việc Ontario Regional Immigration Pilot (Thí điểm Nhập cư Khu vực Ontario – OINP) đã đạt đến hạn ngạch tiếp nhận cho năm 2020 vào ngày 5/11. Các đơn đăng ký sẽ tiếp tục vào năm 2021.
 • Ban hành 443 thông báo tiềm năng cho các ứng viên Express Entry thông qua luồng Human Capital Priorities vào ngày 12/11. Có tổng cộng 9 ngành nghề đủ điều kiện.
 • Đạt được số lượng tối đa cho luồng nhập cư Employer Job Offer: In-Demand Skills ở năm 2020 vào ngày 16/11. Tỉnh bang sẽ không tiếp nhận đơn đăng ký mới cho đến khi có thông báo.
 • Mở ra kỳ đăng ký cho chương trình Employer Job Offer: luồng International Student (sinh viên quốc tế) vào ngày 26/11 tuy nhiên đã đóng lại do các lý do kỹ thuật.

Prince Edward Island

 • Mời 221 ứng viên đăng ký thông qua luồng Labour & Express Entry. Và 33 thư mời được ban hành ở danh mục Business Work Permit Entrepreneur. Cả hai đợt rút thăm đều được tổ chức vào ngày 19/11.

Saskatchewan

 • Giới thiệu về 10 điểm mới trong hệ thống xếp hạng chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) cho các ứng viên có thể nói được cả tiếng Anh lẫn Pháp vào ngày 24/11. Những thay đổi này đã ảnh hưởng đến luồng Express Entry và Occupations In-Demand của SINP.
 • Mời 551 ứng viên từ luồng Express Entry và Occupations In-Demand của SINP vào ngày 19/11. Chỉ xét duyệt đối với một số ngành nghề nhất định.
 • Mời 532 ứng viên từ luồng Express Entry và Occupations In-Demand của SINP. Chỉ xét duyệt đối với một số ngành nghề nhất định vào ngày 03/11.

Theo CIC News

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email info@willnpartners.vn để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan