Luật lao động Canada – Những quyền lợi của người lao động tại Canada

Theo luật lao động Canada, các nghĩa vụ cụ thể mà nhà tuyển dụng phải có đối với nhân viên của mình thường sẽ phụ thuộc vào khu vực mà họ hoạt động, là liên bang, tỉnh hoặc lãnh thổ. Sau đây là tổng quan chung về các quy chế khác nhau tại nơi làm việc, bao gồm các tiêu chuẩn việc làm: luật pháp về sức khỏe và an toàn, quyền con người, trả vốn chủ sở hữu và bồi thường cho người lao động.

1.Điều kiện làm việc tối thiểu

Các tiêu chuẩn việc làm ở mỗi khu vực của Canada đặt ra các tiêu chuẩn theo luật lao động Canada tối thiểu hay còn gọi là “tầng quyền” đối với các vấn đề như lương tối thiểu, số giờ làm việc, lương làm thêm giờ, nghỉ phép và nghỉ lễ. Người lao động và người sử dụng lao động không được ký hợp đồng với những quyền này ngoại trừ việc cung cấp các điều khoản có lợi hơn cho người lao động.

Luật lao động Canada Will & Partners

2. Lương

Người lao động phải được trả một số tiền bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu hiện hành. Mức lương tối thiểu trong các khu vực pháp lý theo luật lao động Canada dao động từ $11,00 mỗi giờ đến $14,00 mỗi giờ. Tuy nhiên, trong trường hợp người lao động được trả lương tháng thay vì trả lương theo giờ, thì người sử dụng lao động phải đảm bảo rằng khoản thù lao của người lao động ít nhất bằng mức lương tối thiểu tính theo giờ làm việc.

3. Tuần làm việc tối đa

Theo luật lao động Canada, hầu hết các khu vực pháp lý có luật quy định về số giờ làm việc tối đa mà một nhân viên có thể làm việc. Nói chung, luật như vậy đưa ra số liệu tối đa hàng ngày và hàng tuần (thường là 8 giờ mỗi ngày và từ 40 đến 48 giờ mỗi tuần).

Trong một số tình huống, số giờ làm việc tối đa này có thể bị vượt quá, chẳng hạn như: khi được trả tiền làm thêm giờ; khi nhân viên đồng ý; hoặc khi có tình huống khẩn cấp. Các quy định cụ thể cũng tồn tại ở một số khu vực pháp lý, cho phép người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc “nén” bốn ngày hoặc “ca làm việc lục địa” với ngày làm việc 12 giờ.

4. Tăng ca

Luật lao động Canada đưa ra tiêu chuẩn việc làm của mỗi khu vực tài phán bao gồm các điều khoản điều chỉnh việc trả lương làm thêm giờ khi một nhân viên làm việc vượt quá một số giờ nhất định (thường được tính gấp rưỡi). Quyền lợi làm thêm giờ áp dụng cho cả nhân viên được trả lương tháng và làm theo giờ. Tuy nhiên, hầu hết các khu vực pháp lý đặc biệt loại trừ một số nhân viên nhất định khỏi quyền này, chẳng hạn như nhân viên quản lý hoặc giám sát và một số loại chuyên gia nhất định.

Luật lao động Canada Will & Partners

5. Sức khỏe và An toàn tại Nơi làm việc

Sức khỏe và sự an toàn của người lao động phải là mối quan tâm lớn đối với tất cả các nhà tuyển dụng ở Canada được quy định trong luật lao động Canada. Mỗi khu vực tài phán được điều chỉnh bởi luật lao động Canada có luật an toàn và sức khỏe của riêng mình, nhưng nhìn chung, tất cả họ đều có quyền hạn rộng rãi và sâu rộng để điều tra và truy tố những người sử dụng lao động không đảm bảo một nơi làm việc an toàn.

a. Nghĩa vụ của Chủ lao động là Cung cấp Nơi làm việc An toàn và Lành mạnh

Luật pháp về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tồn tại ở tất cả các khu vực pháp lý và đặt ra nghĩa vụ cho cả người sử dụng lao động và người lao động để giảm thiểu rủi ro tai nạn tại nơi làm việc thông qua việc thực hiện “trách nhiệm giải trình”. Các quy định được ban hành nhằm tạo ra các yêu cầu cụ thể và nên có của từng nơi làm việc, bao gồm các yêu cầu cụ thể của ngành quản lý việc sử dụng các chất độc hại và thiết bị nguy hiểm.

Những kỳ vọng này được thực thi thông qua các bộ máy hành chính được tài trợ tốt và mối đe dọa từ việc truy tố chủ lao động, ban giám đốc hoặc những người tham gia tại nơi làm việc khác nếu có hành vi vi phạm pháp luật hoặc quy định hiện hành. Pháp luật cũng cung cấp cho nhân viên một số quyền được thiết kế để thúc đẩy an toàn tại nơi làm việc, bao gồm quyền được thông báo về các mối nguy hiểm và quyền từ chối công việc mà họ cho rằng nguy hiểm một cách hợp lý.

Cuối cùng, tại nhiều khu vực pháp lý của Canada, có luật yêu cầu người sử dụng lao động đánh giá rủi ro và phát triển các chương trình để đối phó với bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc.

b. Thủ tục khiếu nại

Có thể khiếu nại người sử dụng lao động bằng cách liên hệ với bộ chính phủ thích hợp tùy thuộc vào khu vực tài phán của họ. Quy trình khiếu nại được thiết kế để dễ dàng và dễ tiếp cận đối với những nhân viên muốn báo cáo vấn đề về sức khỏe và an toàn. Một khi khiếu nại được gửi đến cơ quan chính phủ thích hợp, họ sẽ hầu như luôn tiến hành điều tra.

Tùy thuộc vào kết quả của cuộc điều tra, các cáo buộc cơ bản (theo quy định) có thể được áp dụng đối với các công ty, giám đốc của họ, cũng như người giám sát / quản lý. Trong trường hợp công nhân bị thương nặng hoặc tử vong, cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật lao động Canada Will & Partners

Biên doạn và dich: Will & Partners

Nguồn: laws.justice.gc.ca

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan