Luật Lao động Canada – Yêu cầu quan trọng đối với người lao động nước ngoài tại Canada

Theo luật lao động Canada có nhiều luật lệ bắt buộc phải tuân theo đối với người lao động và cà người sử dụng lao động. Bài viết này sẽ cho bạn biết những yêu cầu bắt buộc phải có đối với nhân viên nước ngoài khi làm việc tại Canada.

Không giống như hầu hết luật lao động và việc làm, luật lao động Canada chia ra nhiều điều luật thẩm quyền trong đó luật nhập cư thuộc thẩm quyền của chính phủ liên bang và phải tuân theo Đạo luật Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư (“IRPA”). Để được làm việc hợp pháp ở Canada theo luật lao động Canada, một người phải là công dân, người nhập cư đã hoàn thành thủ tục hoặc có giấy phép lao động.

Ngày càng có nhiều sự di chuyển của các chuyên gia, giám đốc điều hành và những người có tay nghề cao thông qua các hiệp định thương mại tự do với các quốc gia khác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Luật lao động Canada có điều khoản rằng không yêu cầu giấy phép lao động đối với khách doanh nghiệp đến Canada để gặp gỡ khách hàng Canada hoặc đánh giá các cơ hội kinh doanh; tuy nhiên, giấy phép lao động sẽ được yêu cầu đối với công dân nước ngoài mà sẽ cung cấp dịch vụ của họ tại Canada.

Luật lao động Canada yêu cầu đối với lao động Will & Partners

Trừ khi áp dụng miễn trừ, người sử dụng lao động là người nước ngoài phải nộp đơn cho Service Canada để được Đánh giá tác động thị trường lao động cho phép họ cung cấp việc làm cho người nước ngoài đúng theo những gì luật lao động Canada đã quy định. Hai danh mục miễn trừ chính là dành cho những người luân chuyển trong nội bộ công ty và danh mục “chuyên gia” theo hiệp ước của Canada với Hoa Kỳ và Mexico. Cả hai loại miễn trừ này chỉ dành cho nhân viên quản lý, chuyên môn hoặc nghiệp vụ.

Ngoài các giám đốc điều hành cấp cao, các chuyên gia và lao động có kỹ năng chuyên môn, hầu hết lao động nước ngoài ở Canada được tuyển dụng trong các lĩnh vực chăm sóc gia đình hoặc nông nghiệp.

Người lao động nước ngoài tạm thời được bảo vệ bởi các luật lao động Canada tương tự như người lao động Canada, bao gồm luật lao động và việc làm, cũng như Hiến chương về Quyền và Tự do. Chính phủ Canada gần đây đã ban hành luật mới để điều chỉnh Chương trình lao động nước ngoài tạm thời của Canada, được thiết kế để bảo vệ người lao động nước ngoài tốt hơn và giải quyết tình trạng thiếu hụt kỹ năng và lao động ngắn hạn.

Các sửa đổi quy định mới tại luật lao động Canada nhằm đánh giá một cách chặt chẽ tính xác thực của các lời mời làm việc nhằm giảm thiểu các đề nghị gian lận và bảo vệ tốt hơn cho người lao động nước ngoài khỏi sự bóc lột và lạm dụng. Yếu tố thứ hai của các quy tắc mới là tìm cách cấm chủ lao động thuê lao động nước ngoài tạm thời khi Bộ Quốc tịch và Di trú Canada xác định rằng chủ lao động đã không đáp ứng cam kết của mình về các điều khoản và điều kiện tuyển dụng.

Luật lao động Canada yêu cầu đối với lao động Will & Partners

Cuối cùng, theo các sửa đổi quy định, người lao động nước ngoài tạm thời chỉ có thể có giấy phép lao động tạm thời trong bốn năm tại một thời điểm. Tuy nhiên, một số người được miễn giới hạn này, bao gồm hầu hết những người đảm nhiệm các vị trí quản lý, tay nghề cao hoặc các vị trí được miễn trừ khác.

Biên doạn và dich: Will & Partners

Nguồn: laws.justice.gc.ca

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan