Manitoba mời 188 ứng viên trong vòng rút thăm PNP mới

Manitoba đã mời 188 ứng viên nhập cư đăng ký đề cử tỉnh trong vòng rút thăm vào ngày 30/12.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba mời những lao động lành nghề cùng các sinh viên quốc tế tốt nghiệp để đăng ký một trong ba luồng nhập cư sau đây:

  • Skilled Workers in Manitoba,
  • International Education Stream,
  • Skilled Workers Overseas.

Dưới đây là số lượng thư mời, hay còn được gọi là Letters of Advice to Apply (LAA), cùng với yêu cầu tối thiểu về điểm số EOI (Expression of Interest – Thư bày tỏ nguyện vọng) cho từng mục:

  • Skilled Workers in Manitoba — 157 LAA với điểm số tối thiểu là 461;
  • Skilled Workers Overseas — 13 LAA với điểm số tối thiểu là 718; và
  • International Education Stream — 18 LAA, không có yêu cầu về điểm EOI.

Trong 188 thư mời được ban hành, có 13 thư mời thuộc về các ứng viên Express Entry. MPNP cho biết họ sẽ từ chối nếu có ứng viên nào trong số này không có ID Express Entry hợp lệ, mã xác nhận người tìm việc (Job Seeker Validation Code), và kinh nghiệm làm việc được xác minh thuộc một ngành nghề trong danh sách các ngành nghề hiện có nhu cầu tại Manitoba.

MPNP chỉ xem xét những ứng viên Skilled Worker Overseas trong vòng này nếu họ được mời trực tiếp bởi nhà tuyển dụng.

Nếu ứng viên đạt điểm cao hơn mức điểm tối thiểu, nhưng không nhận được LAA, có thể do những nguyên nhân sau:

  • Bài kiểm tra ngôn ngữ từ bên thứ ba của họ không có số kiểm tra hợp lệ (a valid test number);
  • Bài kiểm tra ngôn ngữ đã không còn giá trị; hoặc
  • Ứng viên đã được mời theo một chiến lược tuyển dụng, nhưng họ đã không gửi số thư mời hợp lệ.

MPNP cho biết các ứng viên thuộc một trong những trường hợp trên có thể cập nhật lại hồ sơ EOI của họ với thông tin chính xác để được xem xét trong lần rút thăm tiếp theo.

Các ứng viên hiện đang làm việc trong những ngành nghề thuộc quy chế đã được mời trong đợt rút thăm này. Tuy nhiên, họ sẽ từ chối các ứng viên không làm việc trong một ngành nghề thuộc quy chế, hoặc những ứng viên không đưa ra được bằng chứng về việc đã hoàn thành tất cả các bước cấp phép để được làm việc tại Manitoba. Những ứng viên trong trường hợp này có thể từ chối LAA của họ. 

manitoba

Hệ thống EOI của Manitoba

Những cá nhân muốn nhập cư thông qua chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba cần đăng ký EOI với MPNP để nhận được LAA thông qua các luồng: Skilled Workers in Manitoba và Skilled Workers Overseas.

Theo hệ thống của Manitoba, những ứng viên này có thể được xếp hạng và nhận được điểm số tối đa là 1000 điểm dựa trên các yếu tố vốn nhân lực như: khả năng ngoại ngữ ở tiếng Anh/ Pháp, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, các kết nối với Manitoba và những yếu tố khác.

Các luồng nhập cư ở Manitoba

Danh mục Skilled Workers Overseas và các luồng Skilled Workers in Manitoba cho phép tỉnh đề cử những lao động lành nghề có thể hỗ trợ nhu cầu lao động tại Manitoba.

Những cá nhân đăng ký từ nước ngoài cần phải tạo một kết nối với Manitoba, có thể chứng minh điều này thông qua các mối liên hệ giữa người thân trong gia đình, hoặc bạn bè trong tỉnh, kinh nghiệm trước đây ở Manitoba, hay một thư mời thuộc một trong những chiến lược tuyển dụng của tỉnh (MPNP’s Strategic Recruitment Initiatives).

Các ứng viên không cần phải có mặt tại Manitoba vào thời điểm đăng ký để đủ điều kiện.

Các ứng viên được chọn thuộc mục Skilled Workers in Manitoba cần phải đáp ứng một số tiêu chí, như: có lời mời làm việc lâu dài và toàn thời gian từ một nhà tuyển dụng ở Manitoba.

Các sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục ở Manitoba có thể nhận được LAA theo luồng International Education nếu họ có các kỹ năng đáp ứng các nhu cầu tại tỉnh.

Express Entry Manitoba

Bước đầu để nhận được đề cử tỉnh thông qua luồng PNP nâng cao của Manitoba là gửi hồ sơ của họ vào hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang.

Các ứng viên đủ điều kiện tham gia Express Entry được xếp hạng dựa trên hệ thống điểm CRS, xem xét các yếu tố vốn nhân lực như: độ tuổi, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và khả năng ngoại ngữ.

Các ứng viên với điểm số cao nhất sẽ được mời nộp đơn đăng ký thường trú nhân Canada thông qua các vòng rút thăm thường xuyên từ danh sách Express Entry.

Những ứng viên nhận đề cử tỉnh sẽ nhận được thêm 600 điểm CRS và đảm bảo nhận được thư mời đăng ký (ITA) từ IRCC.

Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử tỉnh từ Manitoba trong đợt rút thăm này là các ứng viên đã khai báo ID Express Entry và cung cấp mã xác nhận người tìm việc hợp lệ.

Theo CIC News.

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan