Cách nộp đơn xin giấy phép lao động mở của Canada

Giấy phép lao động mở ở Canada cho phép người lao động nước ngoài linh hoạt trong việc lựa chọn nơi họ làm việc tại Canada.

Thông thường, công dân nước ngoài muốn làm việc tại Canada cần phải có giấy phép lao động. Những giấy phép này có thể được ràng buộc với một người sử dụng lao động hoặc nghề nghiệp cụ thể. Ngược lại, giấy phép lao động mở ở Canada cho phép tự do đi lại, cho dù đó là nơi làm việc, nghề nghiệp hoặc địa điểm ở Canada.

Người sử dụng lao động Canada không cần phải thực hiện Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) để thuê một người lao động nước ngoài theo giấy phép lao động mở ở Canada.

Có nhiều cách để đủ điều kiện nhận giấy phép lao động mở ở Canada. Dưới đây là một số cách nổi bật:

Đối với Sinh viên quốc tế tốt nghiệp

Vào năm 2021, hầu hết các giấy phép lao động được miễn LMIA đã được cấp cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp đủ điều kiện để được cấp Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP).

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên quốc tế có thể đủ điều kiện để làm việc tại Canada trong tối đa ba năm nếu họ hoàn thành chương trình học toàn thời gian trong thời gian ít nhất hai năm. Các chương trình học dài hơn tám tháng nhưng ngắn hơn hai năm có thể đủ điều kiện nhận PGWP phù hợp với thời lượng khóa học của họ.

Để đủ điều kiện, sinh viên quốc tế phải đến một Học viện Học tập Chỉ định (DLI) ở Canada. IRCC đã linh hoạt đối với một số tiêu chí đủ điều kiện do hậu quả của đại dịch. Ví dụ, IRCC hiện đang cho phép sinh viên quốc tế hoàn thành 100% chương trình học trực tuyến từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2022.

Cách để bạn đủ điều kiện nộp đơn xin giấy phép lao động mở ở Canada Will & Partners

Đối với Công dân nước ngoài có thỏa thuận giao lưu

International Experience Canada (IEC) được thiết kế để cho phép thanh niên nước ngoài từ hơn 30 quốc gia khác nhau đến làm việc tại Canada.

Thanh niên từ 18 đến 35 tuổi có thể đủ điều kiện để được cấp thị thực Working Holiday. Những người tham gia không cần lời mời làm việc, nhưng sẽ cần đáp ứng các tiêu chí để đủ điều kiện tham gia IEC.

IEC thường yêu cầu các ứng viên phải có số tiền tương đương 2.500 đô la Canada để trang trải chi phí, không đi cùng với người phụ thuộc, phải được nhận vào Canada, trong số các tiêu chí khác.

Vợ / chồng và đối tác thông luật của người Canada và cư dân tạm thời

Canada cung cấp các lựa chọn giấy phép lao động mở ở Canada cho vợ / chồng, người lao động nước ngoài tạm thời và sinh viên quốc tế.

Vợ / chồng của công dân Canada và thường trú nhân có thể đủ điều kiện để được cấp Giấy phép lao động mở ở Canada cho vợ / chồng nếu họ đang nộp đơn theo diện bảo lãnh nội địa và sống ở Canada với bạn đời của họ

Vợ hoặc chồng của người lao động nước ngoài tạm thời cũng có thể có được giấy phép lao động mở ở Canada. Người lao động nước ngoài tạm thời phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện nhất định, chẳng hạn như có giấy phép lao động có hiệu lực trong sáu tháng sau khi nhận được giấy phép lao động vợ chồng công khai, trong số những yêu cầu khác.

Người lao động nước ngoài cũng phải đáp ứng một trong bốn điều kiện: làm việc trong phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) trình độ kỹ năng 0, A hoặc B; làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào khi được chấp nhận tham gia chương trình Nhập cư Đại Tây Dương (AIP).

Làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào có đề cử cấp tỉnh hoặc vùng lãnh thổ từ Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP); hoặc làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào và có Chứng chỉ Tuyển chọn Quebec (CSQ). Ngoài ra, còn phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể theo chương trình khác tùy thuộc vào tình hình của người lao động nước ngoài.

Cuối cùng, vợ / chồng của sinh viên quốc tế có thể nhận được giấy phép lao động mở ở Canada nếu họ có thể chứng minh với chính phủ rằng họ đang có một mối quan hệ thực sự và sinh viên quốc tế đang theo học một chương trình đủ điều kiện.

Cách để bạn đủ điều kiện nộp đơn xin giấy phép lao động mở ở Canada Will & Partners

Đối với Ứng viên thường trú

Kết nối Giấy phép Làm việc Mở ở Canada (BOWP) cho phép những người đã nộp đơn xin thường trú ở lại Canada trong khi chờ quyết định về đơn đăng ký của họ.

Các chương trình nhập cư sau đây đủ điều kiện cho BOWP:

  • Chương trình công nhân lành nghề liên bang
  • Lớp trải nghiệm Canada
  • Chương trình giao dịch có tay nghề liên bang
  • Chương trình đề cử cấp tỉnh
  • Công nhân lành nghề Quebec
  • Chương trình thí điểm nông thực phẩm

BOWP làm cho công dân nước ngoài không phải rời bỏ công việc hoặc đất nước của họ nếu thị thực của họ hết hạn trước khi đơn xin thường trú của họ được xử lý. Điều đó cũng có nghĩa là người sử dụng lao động không cần phải có giấy phép lao động dựa trên LMIA để giữ nhân viên nước ngoài của họ. Cách nộp đơn xin giấy phép lao động mở của Canada.

Nguồn: cicnews

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan