Ontario ban hành thư mời cho các lao động có tay nghề nói tiếng Pháp trong vòng rút thăm mới

Tỉnh bang Ontario đã ban hành 484 thư mời cho các ứng viên Express Entry thông qua hai luồng nhập cư tỉnh bang trong đợt rút thăm đầu tiên của năm 2021.

ontario canada

Vào ngày 13/1, chương trình đề cử tỉnh Ontario (OINP) đã ban hành Notification of Interest – NOI cho các ứng viên thuộc luồng French-Speaking Skilled Worker và Skilled Trades.

Hai chương trình PNP nâng cao này liên kết với hệ thống Express Entry. Do đó các ứng viên nhận được NOI trong vòng rút thăm này phải tạo hồ sơ Express Entry từ ngày 13 tháng 1 năm 2020 đến ngày 13 tháng 1 năm 2021.

Luồng Skilled Trades cho phép OINP tìm kiếm trong danh sách Express Entry các ứng viên hiện đang sống tại Ontario có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian, hoặc tương đương đối với công việc bán thời gian, thuộc nhóm ngành được liệt kê trong Minor Group 633 hoặc Major Group 72, 73, hoặc 82 theo Danh sách phân loại ngành nghề quốc gia của Canada (NOC).

Có 338 ứng viên thuộc luồng Skilled Trades nhận được NOI vào vòng rút thăm ngày hôm nay có điểm số CRS từ 434 đến 460.

Luồng French-Speaking Skilled Worker (FSSW) được điều chỉnh để phù hợp với các ứng viên có thể nói được tiếng Anh và tiếng Pháp. Ứng viên cần phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chương trình Canadian Experience Class, hoặc Federal Skilled Worker. Mỗi chương trình liên bang này đều có những yêu cầu riêng cho các ứng viên về kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn.

Các ứng viên trong luồng này cũng cần phải đạt điểm CLB ít nhất 7 ở tiếng Pháp, và ít nhất 6 ở tiếng Anh, cùng với những yêu cầu về tính đủ điều kiện khác.

146 ứng viên FSSW nhận được NOI trong buổi rút thăm ngày hôm nay có điểm CRS từ 456 đến 460.

Mặc dù không cần phải có lời mời làm việc khi đăng ký luồng Skilled Trades và French-Speaking Skilled Worker, ứng viên vẫn phải đáp ứng được tất cả các yêu cầu bắt buộc của tỉnh và liêng bang theo quy định của OINP.

Những ứng viên thành công nhận được đề cử tỉnh bang thuộc 2 luồng liên kết với Express Entry này sẽ được cộng thêm  600 điểm CRS, đảm bảo họ có thể nhận được ITA cho thường trú nhân Canada thông qua hệ thống Express Entry.

Express Entry là một hệ thống quản lý đơn đăng ký cho 3 chương trình nhập cư liên bang là: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, và Canadian Experience Class.

Tạo một hồ sơ Express Entry là bước đầu tiên để được xác minh là ứng viên thuộc luồng Skilled Trades và French-Speaking Skilled Worker.

Tất cả các ứng viên được mời theo luồng Ontario’s Express Entry sẽ được OINP liên hệ và sẽ phải gửi đơn xin cấp đề cử tỉnh hoàn chỉnh trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận được NOI.

Theo CIC News.

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan