Ontario PNP Tech Draw 528 ứng viên Express Entry được mời

Ontario đã mời 528 ứng viên Express Entry có kinh nghiệm thuộc lĩnh vực công nghệ đăng ký đề cử tỉnh vào ngày 13 tháng 4.

Thư mời được gửi đến các ứng viên đủ điều kiện theo nhánh HCP (Express Entry Human Capital Priorities). Các ứng viên này bắt buộc phải có hồ sơ trong hệ thống Express Entry với điểm CRS từ 456 đến 467.

Ngoài ra, ứng viên cần có một năm kinh nghiệm làm việc ở một trong các ngành nghề sau:

  • NOC 0213: Quản lý hệ thống thông tin và máy tính-Computer and information systems managers
  • NOC 2147: Kỹ sư máy tính-Computer engineers
  • NOC 2172: Nhân viên phân tích cơ sở dữ liệu và quản trị viên dữ liệu-Database analysts and data administrators
  • NOC 2173: Kỹ sư phần mềm và nhà thiết kế-Software engineers and designers
  • NOC 2174: Lập trình viên máy tính và chuyên viên phát triển media-Computer programmer and interactive media developers
  • NOC 2175: Chuyên viên thiết kế và phát triển web-Web designers and developers

ontario

Trên web thông tin chính thức về Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP, hoặc PNP Ontario) cho biết, các ứng viên không chứng minh được việc họ có kinh nghiệm 1 năm thuộc các ngành nghề này sẽ bị từ chối đơn đăng ký.

Ngoài ra, những ứng viên được mời có trình độ học vấn từ nước ngoài cần phải nộp Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (Educational Credential Assessment) để tỉnh có thể xác minh được họ có trình độ học vấn tương đương với bằng cử nhân của Canada hoặc cao hơn.

Những ứng viên nhận được thư mời hiện sẽ có 45 ngày để gửi đơn đăng ký cho chương trình PNP của Ontario.

Những cá nhân nhận được đề cử tỉnh bang từ Ontario, sẽ tự động nhận được thêm 600 điểm CRS vào tổng điểm của họ trong hệ thống Express Entry. Số điểm cộng này có thể hoàn toàn đảm bảo việc họ sẽ nhận thư mời đăng ký cho thường trú nhân trong đợt bốc thăm Express Entry kế tiếp. Việc này áp dụng cho tất cả các ứng viên nhận được đề cử từ tất cả các chương trình Express Entry liên kết với PNP.

Vào năm ngoái, Ontario đã đề cử 1.996 ứng viên Express Entry thông qua luồng Human Capital Priorities (Ưu tiên vốn nhân lực). Khoảng 20% ​​các đề cử thuộc về các ứng viên có kinh nghiệm làm việc hoặc được mời làm việc với tư cách là kỹ sư phần mềm, lập trình viên máy tính, chuyên viên phát triển media cùng những ngành nghề khác.

Đăng ký thường trú thông qua nhánh Human Capital Priorities sẽ như thế nào

Khi bạn quyết định nhập cư đến Ontario, thì một trong những lựa chọn của bạn là tạo một hồ sơ trong hệ thống Express Entry.

Express Entry là hệ thống quản lý đơn đăng ký cho ba chương trình nhập cư diện kinh tế chính của Canada: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program và Canadian Experience Class.

Ứng viên Express Entry sẽ được xếp hạng thông qua CRS, dựa trên trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, độ tuổi và khả năng ngoại ngữ ở tiếng Anh hoặc Pháp của họ.

Bạn cũng có thể đăng ký trực tiếp đến hệ thống Express Entry, mà không cần phải qua PNP. Tuy nhiên, một số người với điểm CRS thấp sẽ có thể chọn PNP, do việc nhận được đề cử mang đến cho họ 600 điểm, quá đủ để được mời trong một vòng bốc thăm Express Entry.

Thông qua OINP, Ontario sẽ mời các ứng viên Express Entry đủ điều kiện theo nhánh Human Capital Priorities đăng ký đề cử tỉnh.

Xin đề cử tỉnh bang sẽ không giống như việc xin nhập cư Canada. Nếu những ứng viên nhận được thư mời có thể nhận được đề cử tỉnh bang từ Ontario, họ có thể sử dụng đề cử này để đăng ký thường trú từ chính phủ liên bang. Sau khi nhận được phê duyệt nhập cư từ chính phủ liên bang và hoàn tất việc nhập cảnh, bạn sẽ chính thức trở thành thường trú nhân Canada.

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan