Ontario tổ chức buổi rút thăm đầu tiên dành cho sinh viên quốc tế

Sau khi chuyển sang hệ thống tiếp nhận mới, Ontario đã tổ chức đợt bốc thăm PNP đầu tiên của tỉnh dành cho các sinh viên quốc tế và mời 138 sinh viên.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã mời các ứng viên có hồ sơ nằm trong danh sách EOI mới của tỉnh.

Đây là những ứng viên đủ điều kiện theo nhánh International Student Stream thuộc danh mục Ontario Employer Job Offer.

Để nhận được thư mời, các ứng viên cần có điểm số EOI tối thiểu là 77. Họ cũng cần phải có thư mời làm việc tại Ontario.

Về nhánh International Student thuộc danh mục Employer Job Offer

Nhánh Ontario International Student thuộc danh mục Employer Job Offer được mở ra cho những cư dân nước ngoài có thư mời làm việc đủ điều kiện đến từ một nhà tuyển dụng tại Ontario.

Bạn không cần phải ở tại Canada vào thời điểm gửi đơn đăng ký, miễn là bạn có thể đáp ứng được các yêu cầu về tính đủ điều kiện.

Để đủ điều kiện, bạn cần phải hoàn thành chương trình học tại một cơ sơ giáo dục được chỉ định tại Canada, có thư mời làm việc đủ điều kiện tại Ontario, và muốn nhập cư đến tỉnh, bên cạnh những tiêu chí khác.

Nếu muốn đăng ký chương trình PNP này, bạn cần phải đăng ký hồ sơ EOI đến website của Ontario.

Sau khi đăng ký, hồ sơ sẽ được chuyển đến danh sách EOI. Ontario sẽ cho điểm dựa trên các thông tin mà bạn đã gửi. Bạn sẽ nhận được điểm số dựa trên mức độ kĩ năng theo thư mời làm việc của mình và kinh nghiệm làm việc, cũng như mức lương, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ, khu vực mà bạn đã từng học tập và làm việc, cùng những yếu tố khác.

ontario

Làm cách nào để bạn nhận được điểm cho việc nhập cư đến Ontario?

Ontario sẽ xếp hạng các hồ sơ EOI dựa trên một số các yếu tố về vốn nhân lực mà tỉnh cho rằng chúng sẽ quan trọng trong việc lựa chọn các ứng viên nhập cư có tiềm năng phát triển. Bạn sẽ nhận được điểm số cho mức kĩ năng từ thư mời làm việc cũng như kinh nghiệm làm việc tại Canada của mình. Tỉnh bang cũng sẽ sử dụng hệ thống NOC trong việc ấn định điểm.

Hệ thống cho điểm OINP sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhánh nhập cư mà bạn đăng ký. Ngoài mức kĩ năng và kinh nghiệm làm việc, hệ thống cũng sẽ tính điểm dựa trên mức lương, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ, và khu vực mà bạn học tập và làm việc. Tỉnh bang cũng sẽ phân bổ 10 điểm tùy theo nhu cầu của thị trường lao động.

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan