PEI cập nhật quy trình đăng ký Express Entry

Tỉnh Prince Edward Island của Canada đã tiết lộ một hệ thống Express of Interest mới dành cho những công dân nước ngoài quan tâm đến việc đăng ký PNP, hệ thống Express Entry.

Tất cả các đơn xin nhập cư Canada thông qua chương trình đề cử người nhập cư của tỉnh, PEI PNP, là một quy trình gồm ba bước:

  • Bước 1: Tạo tài khoản và gửi hồ sơ trong hệ thống Express of Interest
  • Bước 2: Các ứng viên đủ điều kiện được xếp hạng cao nhất và có mối liên hệ với PEI được mời gửi đơn đến PEI PNP.
  • Bước 3: Sau khi xem xét hồ sơ giấy nộp cho Văn phòng Nhập cư của PEI, các ứng viên thành công nộp đơn xin thường trú riêng cho Chính phủ Canada.

PEI cũng phát hành một thang điểm mới đánh giá điểm cho ứng viên dựa trên độ tuổi, trình độ ngôn ngữ, giáo dục, kinh nghiệm làm việc, việc làm và khả năng thích ứng với tối đa 100 điểm.

Gửi Express of Interest không phải là một đơn đăng ký, mà là một dấu hiệu cho thấy bạn quan tâm đến việc được xem xét đăng ký PEI PNP.

PEI cập nhật quy trình đăng ký Express Entry và các chương trình nhập cư khác Will & Partners

Express Entry

Vì vậy, điều này có ý nghĩa gì đối với hạng mục Express Entry của PEI?

Các ứng viên có hồ sơ hoạt động trong nhóm Express Entry quan tâm đến việc đăng ký theo thể loại Express Entry của PEI cũng phải gửi biểu mẫu EOI cho PEI và nhận được điểm số lên đến 100 dựa trên các yếu tố được liệt kê ở trên.

Các ứng viên thành công sẽ nhận được đề cử cấp tỉnh từ PEI, dẫn đến 600 điểm Comprehensive Ranking System (CRS) bổ sung và một Invitation to Apply (ITA) cho hộ khẩu thường trú tại một đợt rút thăm tiếp theo từ nhóm Express Entry.

Mặc dù không bắt buộc phải nộp đơn xin việc thông qua hạng mục PEI Express Entry, nhưng Chính phủ PEI cho biết họ sẽ ưu tiên những ứng viên hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh bang.

Nguồn: canada.ca

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan