Quebec cập nhật danh sách các ngành nghề hỗ trợ LMIA

Quebec đã công bố danh sách các ngành nghề đủ điều kiện mới theo quy trình Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) được hỗ trợ.

Bộ nhập cư của Quebec đã cung cấp danh sách cập nhật hàng năm về các ngành nghề mà nhà tuyển dụng không cần phải quảng cáo về vị trí cần tuyển dụng trước khi tuyển dụng một lao động nước ngoài. Danh sách mới này, sẽ có hiệu lực trong năm nay, đã được công bố vào ngày 24 tháng 2.

Cũng như năm trước, danh sách các ngành nghề đủ điều kiện mới dành cho quy trình được tạo điều kiện bao phủ hết toàn Quebec và dựa trên nhu cầu lao động của toàn tỉnh.

Trong khi còn rất nhiều ngành nghề thuộc danh sách năm ngoái vẫn nằm trong danh sách mới, một số ngành nghề khác đã được thêm vào và một số đã bị loại bỏ. Có tổng 181 ngành nghề trong danh sách năm nay, nhiều hơn 70 ngành nghề so với năm ngoái. Những ngành nghề được thêm vào bao gồm quản lý thuộc ngành cung cấp dịch vụ viễn thông, quản lý máy tính và hệ thống thông tin, quản lý xây dựng và cải tạo nhà cửa, nhà khoa học địa lý và hải dương học, cùng những ngành nghề khác.

Thay đổi ngày 24 tháng 2 có hiệu lực ngay sau khi được công bố. Các nhà tuyển dụng, hoặc người đại diện của họ, sẽ có 30 ngày chuyển đổi, để xem xét những đơn đơn ký đã gửi theo danh sách của năm trước.

Danh sách nghề nghiệp của Quebec tạo điều kiện cho LMIA được được thiết lập bởi Emploi-Québec phối hợp với các Bộ trưởng Bộ Di trú, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), và dựa trên hệ thống NOC 2016 của Canada.

Các nhà tuyển dụng tại Quebec cung cấp các công việc tương ứng với một trong những ngành nghề hay công việc thuộc danh sách này phải tuân theo thủ tục được tạo điều kiện.

quebec canada

LMIA được tạo điều kiện ở Quebec

Trước khi có thể đăng ký một LMIA, các nhà tuyển dụng Canada đang sử dụng lao động nước ngoài tạm thời phải chứng minh rằng họ đã thông báo về vị trí cần tuyển qua nhiều phương thức và cung cấp bằng chứng nỗ lực trong việc tuyển dụng của họ.

Những nỗ lực này có thể gồm việc quảng bá cho công việc đó ít nhất trong 28 ngày, thực hiện phỏng vấn các ứng viên đủ điều kiện và chứng minh được cho chính phủ Canada thấy rằng không có bất kỳ công dân Canada hay thường trú nhân nào đang sẵn sàng, có thể được tuyển dụng cho vị trí đó, do đó họ phải thuê một lao động nước ngoài.

Thủ tục cho các nhà tuyển dụng ở Quebec khi thuê lao động nước ngoài có kĩ năng sẽ khác so với thủ tục đối với các nhà tuyển dụng ở những nơi khác tại Canada.

Những nhà tuyển dụng tại Quebec nếu thuê lao động nước ngoài thuộc các ngành nghề mục tiêu sẽ không cần phải cung cấp bằng chứng về việc quảng bá hay tuyển dụng. Việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký này được gọi là LMIA “được tạo điều kiện”.

Các đơn đăng ký cho LMIA được tạo điều kiện phải được phê duyệt bởi cả chính quyền liên bang và tỉnh bang. Do đó, những nhà tuyển dụng muốn thuê người lao động nước ngoài cần phải gửi đơn đăng ký và các chứng từ hỗ trợ cho cả Cơ quan Phát triển Việc làm và Xã hội Canada (ESDC) và MIFI.

Theo CIC News.

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan