Quy trình Accelerated Tech Pathway khi định cư Alberta

Các ứng viên đủ điều kiện hồ sơ Express Entry của Alberta và đáp ứng các yêu cầu của Accelerated Tech Pathway có thể nộp đơn để được xử lý nhanh.

Những cá nhân được đề cử thành công thông qua Accelerated Tech Pathway của Alberta sẽ được cấp một lá thư hỗ trợ giấy phép lao động, cho phép họ nộp đơn xin giấy phép lao động tạm thời. Những người được đề cử thành công cũng sẽ được mời nộp đơn xin thường trú nhân Canada.

Yêu cầu công việc

Accelerated Tech Pathway có các yêu cầu cung cấp việc làm độc đáo. Lời mời làm việc đủ điều kiện phải dành cho một trong 38 nghề theo yêu cầu đã chọn hoặc với một nhà tuyển dụng Alberta trong ngành công nghệ đủ điều kiện.

Lời mời làm việc hoặc hợp đồng phải có chữ ký của bạn và người sử dụng lao động ở Alberta của bạn cũng như phải bao gồm các chi tiết về việc làm của bạn. Lời mời làm việc phải toàn thời gian, liên tục và ít nhất 12 tháng. Mức lương phải đáp ứng hoặc vượt quá mức lương tối thiểu của tỉnh và bất kỳ yêu cầu nào được quy định trong LMIA nếu có.

Nếu người nộp đơn không có LMIA, mức lương đề nghị việc làm của họ phải đáp ứng hoặc cao hơn mức lương khởi điểm cho nghề nghiệp của họ trong tất cả các ngành ở Alberta. Khi gửi hồ sơ Express Entry, ứng viên cũng phải nêu rõ NOC chính giống như lời mời làm việc ở Alberta.

Accelerated Tech Pathway của Alberta Will & Partners
Accelerated Tech Pathway của Alberta – Will & Partners

Yêu cầu về tính đủ điều kiện

Để đủ điều kiện tham gia Accelerated Tech Pathway, ứng viên phải đủ điều kiện theo quy trình Express Entry của Alberta.

Các ứng viên cũng phải đang làm việc trong một trong 38 ngành nghề công nghệ được AAIP xác định là có nhu cầu, hoặc có lời mời làm việc với nhà tuyển dụng Alberta là một phần của ngành công nghệ đủ điều kiện.

Nghề nghiệp đủ điều kiện:

Mã NOC  Nghề nghiệp
0013 Quản lý cấp cao – tài chính, truyền thông và các dịch vụ kinh doanh khác
0112 Giám đốc nhân sự
0131 Người quản lý các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
0211 Giám đốc kỹ thuật
0212 Nhà quản lý kiến trúc và khoa học

 

Các ngành công nghiệp đủ điều kiện:

 Mã NAICS Ngành
2211 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
3251 Sản xuất hóa chất cơ bản
3254  Sản xuất dược phẩm và thuốc
3333 Công nghiệp Thương mại và Dịch vụ Chế tạo Máy móc
3341 Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi

 

Quy trình nộp đơn Accelerated Tech Pathway

Quy trình Accelerated Tech Pathway liên kết với nhánh Express Entry của Alberta. Để đăng ký Alberta Accelerated Tech Pathway, một công dân nước ngoài phải xác minh rằng họ đáp ứng các yêu cầu của ngành hoặc mã Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) cho một trong 38 nghề nghiệp có nhu cầu. Sau đó bạn phải cung cấp các thông tin sau để được xem xét cho form đăng ký Accelerated Tech Pathway. 

Nếu yêu cầu này được đáp ứng, người đó có thể bắt đầu quy trình đăng ký bằng cách gửi thông tin chi tiết về hồ sơ Express Entry, lời mời làm việc và nhà tuyển dụng của họ cho AAIP. Sau đó, Alberta sẽ đánh giá các thông tin chi tiết được cung cấp và mời các ứng viên đủ điều kiện nộp đơn xin đề cử.

Những người đăng ký Accelerated Tech Pathway sẽ được xử lý đơn đăng ký PNP của họ với tốc độ nhanh hơn. Những người được đề cử thành công sẽ được mời chấp nhận đề cử của tỉnh trong hồ sơ Express Entry của họ.

Khi chấp nhận đề cử, các ứng viên sẽ nhận được 600 điểm vào điểm CRS của mình. Số điểm bổ sung này sẽ cho phép các ứng viên nhận được Thư mời Nộp đơn (ITA) để thường trú thông qua hệ thống Express Entry.

Accelerated Tech Pathway của Alberta Will & Partners
Accelerated Tech Pathway của Alberta – Will & Partners

Nguồn dịch tin tức về chương trình Accelerated Tech Pathway của Albertaalberta.ca

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan