Quyền lợi trẻ em ở B.C

Trợ cấp cơ hội cho trẻ em ở B.C, vốn thay thế chương trình Trợ cấp thuế đầu đời tỉnh B.C có hiệu lực từ ngày 1/10/2020, cung cấp khoản thanh toán hàng tháng miễn thuế cho các gia đình có con dưới 18 tuổi.

Số tiền trợ cấp tối đa của chương trình Trợ cấp cơ hội cho trẻ em ở B.C mà các gia đình có thể nhận được mỗi năm là:

  • 1,600 đô la cho đứa con đầu lòng của gia đình
  • 1.000 đô la cho đứa con thứ hai
  • 800 đô la cho mỗi đứa trẻ tiếp theo dưới 18 tuổi

Nếu thu nhập điều chỉnh ròng của gia đình là hơn 25,000 đô la và ít hơn 80,000 đô la, thì Trợ cấp cơ hội cho trẻ em ở B.C được giảm 4% trong mức dư ra trên 25,000 đô la của thu nhập ròng gia đình đó. Tuy nhiên, Trợ cấp cơ hội cho trẻ em tỉnh B.C dành cho một gia đình có thu nhập điều chỉnh ròng từ 25.000 đến 80.000 đô la không thấp hơn:

  • 700 đô la mỗi năm cho đứa con đầu lòng
  • 680 đô la mỗi năm cho đứa con thứ hai
  • 660 đô lamỗi năm cho mỗi đứa trẻ tiếp theo dưới 18 tuổi

quyền lợi trẻ em ở BC Will and Partners

Đối với các gia đình có thu nhập điều chỉnh ròng từ 80,000 đô la trở lên, Trợ cấp cơ hội cho trẻ em ở B.C bị giảm 4% trong phần thu nhập điều chỉnh ròng của gia đình trên 80,000 đô la cho đến khi nó giảm xuống 0.

Các ngưỡng 25,000 đô la và 80,000 đô la sẽ được lập chỉ mục cho lạm phát trong những năm tới.

Trợ cấp cơ hội cho trẻ em ở B.C được kết hợp với Quyền lợi trẻ em Canada của liên bang thành một khoản thanh toán hàng tháng.

Tính toán trợ cấp hàng năm

Từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2021, các gia đình có thể nhận được 1/12 khoản trợ cấp hàng năm mỗi tháng.

Sử dụng công cụ tính trợ cấp liên bang cho trẻ em và gia đình để giúp bạn ước tính tổng số Trợ cấp cơ hội cho trẻ em tỉnh B.C.

Từ tháng 7 đến tháng 9/2020, phần tồn đọng của Trợ cấp thuế đầu đời tỉnh B.C đã được trả hàng tháng.

Bắt đầu từ tháng 10/2020, Trợ cấp cơ hội cho trẻ em ở B.C đã thay thế Trợ cấp thuế đầu đời tỉnh B.C và được trả hàng tháng.

quyền lợi trẻ em ở BC Will and Partners

Đăng ký trợ cấp

Cơ quan Doanh thu Canada quản lý Trợ cấp cơ hội cho trẻ em ở B.C.

Cơ quan Doanh thu Canada sử dụng thông tin của bạn từ đăng ký Quyền lợi Trẻ em Canada để xác định tính đủ điều kiện tham gia chương trình Trợ cấp cơ hội cho trẻ em ở B.C. Nếu con bạn đã đăng ký Quyền lợi trẻ em Canada, chúng sẽ tự động được đăng ký Trợ cấp cơ hội cho trẻ em ở B.C.

Nếu con bạn chưa đăng ký Quyền lợi trẻ em Canada, bạn sẽ phải đăng ký chương trình này. Cơ quan Doanh thu Canada sẽ sử dụng thông tin từ đơn đăng ký Quyền lợi Trẻ em Canada của bạn để xác định tính đủ điều kiện của bạn cho Trợ cấp cơ hội cho trẻ em ở B.C. Nếu bạn đủ điều kiện, số tiền thanh toán sẽ được Cơ quan Thuế vụ Canada tính toán tự động dựa trên thông tin từ các tờ khai thuế cá nhân mà bạn (và vợ / chồng hoặc đối tác thông luật của bạn) đã nộp.

Nguồn:www2.gov.bc.ca

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan