Công dân đủ điều kiện cho PR sống ở Canada nhưng làm việc ở Mỹ

Một trong những yêu cầu để có quốc tịch Canada, là bạn phải có mặt tại Canada trong vòng 3 đến 5 năm qua. Nhưng nếu bạn phải lái xe đến Hoa Kỳ để làm việc mỗi ngày, thì điều đó có được tính là “cả ngày” không?

Nếu bạn là thường trú nhân Canada làm việc tại Hoa Kỳ, ngày làm việc của bạn không bị tính vào yêu cầu hiện diện để có quốc tịch Canada miễn là bạn có hộ khẩu ở Canada và trở về ít nhất một khoảng thời gian trong ngày.

canada Will & Partners

Đạo luật Quốc tịch xác định thời gian tính hiện diện thực tế khác nhau tùy thuộc vào việc bạn là cư dân tạm thời hay thường trú nhân Canada:

a) Đối với mỗi ngày mà người đó hiện diện thực tế tại Canada với tư cách là cư dân tạm thời hoặc người được bảo vệ theo Đạo luật bảo vệ người tị nạn và nhập cư trước khi trở thành thường trú nhân, người đó tích lũy nửa ngày hiện diện thực tế, tối đa trong 365 ngày.

b) Và mỗi ngày mà người đó đã hiện diện thực tế tại Canada kể từ khi trở thành thường trú nhân, người đó tích lũy một ngày hiện diện thực tế.

“Do đó, nếu một người làm việc ở Hoa Kỳ một phần trong ngày nhưng cư trú ở Canada và dành một phần thời gian trong ngày của họ ở Canada, thì thời gian này có thể được tính theo yêu cầu hiện diện thực tế cho đơn đăng ký quốc tịch của họ” – Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã viết thư cho CIC News.

Nói cách khác, miễn là bạn là thường trú nhân Canada sống ở Canada, thì một phần ngày ở Canada được tính là cả ngày khi xét quốc tịch của bạn.

Yêu cầu về sự hiện diện để có quốc tịch Canada

Để đáp ứng yêu cầu về sự hiện diện thực tế, bạn cần phải là thường trú nhân trong ít nhất hai năm và đã dành ít nhất 1.095 ngày đầy đủ ở Canada trước ngày nộp đơn. IRCC chỉ tính đến năm năm trước ngày nộp đơn của bạn.

Mỗi ngày bạn chi tiêu ở Canada với tư cách là thường trú nhân được tính là một ngày trọn vẹn. Bất kỳ thời gian nào bạn ở Canada theo giấy phép làm việc hoặc học tập được tính là nửa ngày, tối đa 365 ngày.

Vì vậy, phải mất hai năm ở Canada với tư cách là cư dân tạm thời mới bằng một năm để đủ chỉ tiêu đối với yêu cầu hiện diện thực tế của bạn. Những người xin tị nạn có thể bắt đầu tính nửa ngày sau khi họ nhận được quyết định thông qua về yêu cầu của mình, sau đó là cả ngày sau khi nhận được tình trạng thường trú nhân.

Trang web IRCC khuyên bạn nên nộp đơn với nhiều ngày hơn số ngày bạn cần, để phòng hờ nếu tính toán sai. Bộ di trú có thể xác minh việc di chuyển của bạn trong và ngoài Canada thông qua chương trình Nhập cảnh / Xuất cảnh, chương trình này sử dụng để thu thập thông tin khách du lịch từ biên giới.

Các yêu cầu khác về tư cách công dân

Ngoài yêu cầu về sự hiện diện thể chất, để đăng ký quốc tịch Canada:

  • Bạn cần có khả năng nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đủ tốt để giao tiếp trong xã hội Canada. Nếu bạn từ 18 đến 54 tuổi, bạn phải nộp bằng chứng về trình độ ngôn ngữ.
  • Bạn không thể có tiền sử phạm tội cấm cấp quốc tịch, theo quyết định của IRCC.
  • Bạn phải nhận thức được các quyền và trách nhiệm của công dân và có kiến ​​thức cơ bản về địa lý, hệ thống chính trị và lịch sử của Canada.
  • Bạn có thể cần phải nộp thuế ở Canada ít nhất ba năm trong năm năm trước ngày bạn nộp đơn.
  • Ngoài ra, bạn phải nộp đơn chính thức cho IRCC và trả phí xử lý của chính phủ cũng như phí quyền công dân.

Canada Will & Partners

Một khi bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, bạn có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada. Nếu được chấp thuận, những người nộp đơn trong độ tuổi từ 18 đến 54 sẽ phải làm bài kiểm tra quốc tịch. Sau đó, bạn phải tham dự một buổi lễ nhập quốc tịch và nhận giấy chứng nhận quốc tịch Canada, tuyên thệ nhập tịch và chính thức trở thành công dân Canada.

Nguồn: cicnews

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan