Vòng Tech Draw mới: Ontario mời 668 ứng viên nhập cư

Vòng Tech Draw mới nhất của Ontario được tổ chức vào ngày 15 tháng 12 với tổng cộng 668 ứng viên Express Entry được mời đăng ký đề cử tỉnh bang.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (ONIP) đã ban hành thư mời (NOI) dành cho những ứng viên đủ điều kiện tham gia luồng HCP (Express Entry Human Capital Priorities). Các ứng viên này bắt buộc phải có hồ sơ trong hệ thống Express Entry liên bang.

Có 668 ứng viên chính nhận được NOI từ vòng Tech Draw, những ứng viên Express Entry này cần phải đạt điểm CRS trong mức từ 460 đến 468 để có thể nhận được thư mời. Ứng viên không cần phải có lời mời nhận việc, nhưng họ cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại một trong những công việc thuộc ngành công nghệ sau:

  • NOC 0213 Computer and information systems managers (quản lý hệ thống thông tin và máy tính)
  • NOC 2147 Computer engineers (kỹ sư máy tính)
  • NOC 2172 Database analysts and data administrators (nhân viên phân tích cơ sở dữ liệu và quản trị viên dữ liệu)
  • NOC 2173 Software engineers and designers (kỹ sư phần mềm và nhà thiết kế)
  • NOC 2174 Computer programmer and interactive media developers (lập trình viên máy tính và chuyên viên phát triển media)
  • NOC 2175 Web designers and developers (chuyên viên thiết kế và phát triển web)

Những ứng viên nhận được NOI từ Ontario hiện sẽ có 45 ngày để gửi đơn đăng ký đề cử tỉnh bang của họ.

Nếu nhận được đề cử tỉnh bang từ Ontario, ứng viên sẽ tự động được nhận thêm 600 điểm CRS vào điểm CRS ban đầu. Số điểm cộng này có thể hoàn toàn đảm bảo việc họ sẽ nhận thư mời đăng ký cho thường trú nhân trong đợt rút thăm Express Entry kế tiếp. Điều này áp dụng cho tất cả các ứng viên nhận được đề cử thông qua các chương trình PNP tại Canada.

Đây là vòng Tech Draw thứ năm của Ontario trong năm 2020. Vòng Tech Draw tổ chức vào ngày 29 tháng 7 là vòng rút thăm lớn nhất năm, khi có 1,288 ứng viên Express Entry được mời đăng ký đề cử tỉnh bang.

Cho đến năm 2020, Ontario đã ban hành tổng cộng 9,082 thư mời thông qua luồng Human Capital Priorities, French-Speaking Skilled Worker, và Skilled Trades của tỉnh. Tính đến ngày 10 tháng 12, Ontario đã ban hành tổng 7,819 đề cử tỉnh bang trên số thư mời được ban hành.

tech draw

Làm thế nào để nhận được thư mời từ Ontario Tech Draw?

Bước đầu tiên để có thể đủ điều kiện nhận thư mời thông qua OINP Tech Draw là tạo một hồ sơ trong hệ thống Express Entry Canada.

Express Entry là hệ thống quản lý đơn đăng ký cho ba chương trình nhập cư diện kinh tế chính của Canada: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, và Canadian Experience Class. Luồng Ontario’s Human Capital Priority sẽ chọn ra những ứng viên từ hai chương trình: Federal Skilled Worker Program và Canadian Experience Class.

Ứng viên Express Entry sẽ được xếp hạng thông qua CRS, dựa trên trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, độ tuổi, và khả năng ngoại ngữ ở tiếng Anh/ Pháp của họ.

OINP Tech Draw sẽ chọn ứng viên từ danh sách Express Entry, và mời những lao động trong ngành công nghệ đủ điều kiện để nộp đơn đăng ký đề cử tỉnh bang từ Ontario.

Đăng ký đề cử tỉnh bang sẽ không giống như việc đăng ký nhập cư Canada. Nếu những ứng viên nhận được thư mời có thể nhận được đề cử tỉnh bang từ Ontario, họ có thể sử dụng đề cử này để đăng ký thường trú nhân từ chính phủ liên bang.

Sau khi được chính phủ liên bang chấp thuận, những thường trú nhân mới này sẽ bắt đầu công việc – thuộc lĩnh vực công nghệ của họ tại Ontatio.

Theo CIC News.

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email info@willnpartners.vn để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan