Tech Pilot trở thành chương trình chính thức-BC PNP Tech

BC PNP Tech Pilot đã được gia hạn vô thời hạn và đổi tên thành BC PNP Tech để mang lại cho các chủ lao động tại BC khả năng tuyển dụng và giữ chân các tài năng quốc tế khi nguồn lao động có tay nghề tại địa phương không đáp ứng được.

BC PNP Tech đem đến cho những người lao động thuộc 29 ngành nghề công nghệ lộ trình thường trú ưu tiên, và cơ hội để đóng góp vào sự thịnh vượng chung của tỉnh và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp tại BC.

BC đang phát triển nguồn tài năng chất lượng nhất tại địa phương bằng cách giới thiệu công nghệ đến học sinh sớm hơn, mở rộng các buổi đào tạo công nghệ và giáo dục tại các cơ sở giáo dục sau trung học, đồng thời tạo các cơ hội trải nghiệm làm việc.

Ngoài việc tiếp cận các lao động tài năng và có kĩ năng tại BC, các công ty còn cần phải thu hút nguồn lao động có kĩ năng trên thế giới.

Các doanh nghiệp và người lao động thuộc lĩnh vực công nghệ từ các quốc gia khác trên thế giới có thể giúp lĩnh vực công nghệ tại BC phát triển và tạo ra nhiều việc làm cho người dân BC.

Để hỗ trợ những ưu tiên này, BC PNP Tech đã hỗ trợ hơn 6000 người lao động thuộc lĩnh vực công nghệ thông qua việc đề cử thường trú kể từ khi chương trình này được ra mắt vào tháng 5 năm 2017. BC PNP Tech giúp đảm bảo lĩnh vực công nghệ tại BC có thể thu hút và giữ chân nhân tài mà tỉnh cần cho việc duy trì và phát triển lĩnh vực này trong tương lai.

BC PNP Tech giúp các nhà lao động giải quyết nhu cầu về nhân tài của họ bằng cách mang lại một lộ trình nhập cư nhanh chóng và lâu dài cho những lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế hiện đang có nhu cầu.

Những đặc trưng của BC PNP Tech

Đặc trưng chính của thí điểm được xây dựng dựa trên dịch vụ, tính kịp thời, mức độ ưu tiên, và cam kết trong việc đáp ứng nhu cầu của ngành.

  • Dịch vụ: nhân viên hỗ trợ tận tâm cho các nhà tuyển dụng công nghệ thể hiện qua việc cung cấp các thông tin phù hợp và hỗ trợ xuyên suốt những quá trình trong các chương trình.
  • Kịp thời: các thư mời đăng ký được ban hành hàng tuần cho các công nhân công nghệ có tay nghề đủ điều kiện, giảm tối thiểu thời gian cho đợi cho các nhà tuyển dụng và nhân viên tương lai của họ.
  • Sự ưu tiên: các đơn đăng ký cho chương trình này luôn được ưu tiên trong quá trình xử lý nhằm đáp ứng nhu cầu liên tục của ngành.
  • Sự cam kết: các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực này luôn được hỗ trợ liên tục, thông qua các hoạt động gắn kết và tham gia vào các sự kiên quan trọng trong ngành.

Các ngành nghề đủ điều kiện cho BC PNP Tech

Bạn có thể tải xuống danh sách đầy đủ 29 nghề công nghệ đang được yêu cầu tại đây.

Các công ty công nghệ tuyển dụng cho những ngành nghề không đủ điều kiện tham gia BC PNP vẫn có thể liên hệ với các dịch vụ trợ giúp đặc biệt dựa theo nhu cầu cụ thể của họ.

Thư mời làm việc theo BC PNP Tech

Nếu người lao động đăng ký với một thư mời làm việc thuộc một trong 29 ngành nghề đủ điều kiện, thì thư mời làm việc của họ phải có thời hạn ít nhất 1 năm (365 ngày), và thư mời phải còn ít nhất 120 ngày vào thời điểm nộp đơn đăng ký.

Làm việc định cư Canada với BC PNP Tech

Quy trình của BC PNP Tech

1. Thư mời hàng tuần

Người lao động trước nhất phải đăng ký để được xem xét cho BC PNP Tech. Qúa trình đăng ký miễn phí bao gồm việc cung cấp thông tin về công ty của bạn với tư cách là nhà tuyển dụng tại BC.

Chúng tôi ban hành thư mời mỗi tuần cho những người đăng ký đủ điều kiện có thư mời làm việc hợp lệ thuộc 29 ngành nghề công nghệ chính.

Để được ban hành thư mời đăng ký, cả bạn và chủ lao động của bạn cần đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình tại thời điểm đăng ký. Việc đáp ứng các yêu cầu của chương trình không đảm bảo rằng người lao động của bạn sẽ nhận được thư mời.

2. Xử lý ưu tiên

Chúng tôi ưu tiên các đơn đăng ký trong 29 ngành công nghệ chính. Khi người lao động của bạn gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh, hồ sơ của họ sẽ được giao đến nhóm xử lý trong vòng 1 ngày làm việc.

Thời gian xử lý cho 80% các đơn đăng ký BC PNP là từ 2 – 3 tháng kể từ khi nhận được. Các đơn đăng ký BC PNP Tech thường sẽ được xử lý trong thời gian ngắn hơn.

Chúng tôi ưu tiên ứng dụng trong 29 nghề công nghệ mũi nhọn. Sau khi nhân viên của bạn gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh, hồ sơ của họ sẽ được giao trong vòng một ngày làm việc cho một nhóm xử lý chuyên dụng.

3. Cam kết và tiếp cận

Chúng tôi sẽ tiếp sẽ liên tục hỗ trợ các nhà tuyển dụng ngành công nghệ và các bên liên quan trong ngành. Nhân viên thực hiện các hoạt động tiếp cận và cung cấp các dịch vụ phù hợp với mỗi nhà tuyển dụng..

Các dịch vụ của BC PNP Tech ngoài những lợi ích dành cho tất cả người dùng chương trình của chúng tôi, chẳng hạn như:

  • Con đường nhập cư không yêu cầu LMIA
  • Thư hỗ trợ cấp giấy phép lao động cho những người được đề cử để họ có thể đăng ký giấy phép lao động mới hoặc làm mới giấy phép lao động hiện tại và có thể làm việc trong suốt quá trình xử lý đơn đăng ký với chính phủ liên bang
  • Có dịch vụ hỗ trợ qua email và điện thoại

Dịch vụ trợ giúp đặc biệt của BC PNP

Nếu bạn là nhà tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ của B.C., vui lòng liên hệ với nhân viên trợ giúp đặc biệt của BC PNP: PNPConcierge@gov.bc.ca

Để biết thêm thông tin

  • Tham khảo BC PNP Skills Immigration and Express Entry BC Program Guide để biết thông tin về các tiêu chí chương trình.
  • Truy cập trang quy trình của chúng tôi để biết thông tin về quy trình đăng ký.
  • Truy cập trang thư mời của chúng tôi để biết thông tin về thư mời đăng ký, bao gồm ngày bốc thăm, số lượng và tần suất ban hành thư mời.

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan