Những tiêu chí để bạn đủ điều kiện có quốc tịch Canada

Một trong những tiêu chí đủ điều kiện để có quốc tịch Canada là bạn cần phải có mặt tại Canada 3 năm trong 5 năm qua.

Trong số các tiêu chí khác, nếu bạn từ 18 tuổi trở lên, bạn cần phải ở Canada ít nhất 1.095 ngày trong năm năm trước khi nộp đơn xin nhập quốc tịch  Canada.

Điều đầu tiên cần lưu ý khi tính toán tư cách công dân của bạn, là bạn cần phải là thường trú nhân trong ít nhất hai năm để đáp ứng yêu cầu hiện diện thực tế. Sau khi bạn trở thành thường trú nhân, mỗi ngày ở Canada được tính là một ngày đối với đơn đăng ký quốc tịch Canada của bạn.

Mỗi ngày bạn thực sự ở Canada với tư cách là cư dân tạm thời trước khi bạn trở thành thường trú nhân được tính là nửa ngày, tối đa là 365 ngày. Vì vậy, nếu bạn là một cư dân tạm thời không rời Canada trong ba năm, nó sẽ chỉ được tính là 365 ngày. Một lần nữa, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) chỉ xem xét 5 năm ngay trước ngày bạn nộp đơn yêu cầu hiện diện thực tế.

Ví dụ: nếu bạn đã hiện diện tại Canada với tư cách là thường trú nhân trong 5 năm qua, thì thời gian bạn ở Canada với tư cách là cư dân tạm thời sẽ không được tính. Nếu bạn không phải là cư dân tạm thời trước khi bạn có quyền thường trú, thì bạn cần phải dành ít nhất 1.095 ngày, hoặc ba năm, ở Canada.

Các tiêu chí để bạn đủ điều kiện có quốc tịch Canada Will & Partners

Trong bất kỳ trường hợp nào, việc nộp đơn khi có nhiều hơn số ngày bắt buộc tối thiểu đảm bảo bạn sẽ không bị tính toán sai. IRCC thậm chí còn đề xuất đăng ký với nhiều ngày hơn bạn cần trên trang web của mình.

Các tiêu chí đủ điều kiện khác để có quốc tịch Canada

Ngoài yêu cầu về sự hiện diện, đây là một số tiêu chí đủ điều kiện khác để có quốc tịch Canada:

  • Bạn cần có khả năng nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đủ tốt để giao tiếp trong xã hội Canada. Nếu bạn từ 18 đến 54 tuổi, bạn phải nộp bằng chứng về trình độ ngôn ngữ.
  • Bạn không thể có tiền sử phạm tội cấm cấp quốc tịch Canada, theo quyết định của IRCC.
  • Bạn phải nhận thức được các quyền và trách nhiệm của công dân và có kiến ​​thức cơ bản về địa lý, hệ thống chính trị và lịch sử của Canada.
  • Bạn có thể cần phải nộp thuế ở Canada ít nhất ba năm trong năm năm trước ngày bạn nộp đơn.
  • Ngoài ra, bạn phải nộp đơn chính thức cho IRCC và trả phí xử lý của chính phủ cũng như phí quyền công dân.

Một khi bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, bạn có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada. Sau đó, một khi được chấp thuận, những người nộp đơn trong độ tuổi từ 18 đến 54 sẽ phải tham gia một bài kiểm tra quốc tịch Canada. Tiếp theo bạn phải tham dự một buổi lễ nhập quốc tịch và nhận được giấy chứng nhận quốc tịch Canada, và tuyên thệ nhập tịch. Sau đó, bạn chính thức trở thành công dân Canada.

Yêu cầu về sự hiện diện đối với người xin tị nạn và người nộp đơn PRRA

Nếu bạn nhận được giấy phép lao động hoặc học tập trong khi hồ sơ xin tị nạn hoặc PRRA của bạn đang được xem xét, thì những tài liệu này không cấp cho bạn tình trạng thường trú nhân tạm thời. Do đó, bạn không thể sử dụng khoảng thời gian này trong tính toán hiện diện thực tế của mình.

Nếu bạn tính cả thời gian với tư cách là người được bảo vệ, thời gian duy nhất được tính là khoảng thời gian từ khi bạn nhận được quyết định thông qua yêu cầu hoặc đơn PRRA của mình cho đến ngày trước khi bạn trở thành thường trú nhân. Những ngày bạn ở Canada sau khi được chấp thuận và trước khi thường trú nhân được tính là nửa ngày đối với đơn đăng ký quốc tịch của bạn.

Các tiêu chí để bạn đủ điều kiện có quốc tịch Canada Will & Partners

Nếu bạn ở tù ở Canada

Nếu bạn trong bất kỳ khung thời gian nào ở tù, bị quản chế hoặc tạm tha tại Canada, những ngày đó thường không được tính vào thời gian hiện diện thực tế của bạn. Có một số trường hợp ngoại lệ. Thời gian quản chế do xuất ngũ có điều kiện có thể được tính vào thời gian hiện diện thực tế nếu bạn không vi phạm lệnh tạm tha hoặc tuân thủ các điều kiện tạm tha.

Ngoài ra, thời gian ở tù hoặc quản chế không cần phải được kê khai nếu bạn nhận được bản án khi đang trong độ tuổi vị thành niên và đã hoàn thành bản án đó. Nếu thời gian thụ án của bạn vì một tội ở Canada đã xảy ra hơn năm năm trước ngày nộp đơn của bạn, thì bạn không cần phải khai báo vì nó nằm ngoài khoảng thời gian mà IRCC xem xét cho yêu cầu hiện diện thực tế.

Nguồn: Cicnews

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan