Tỷ lệ người định cư tại Canada đạt mức cao nhất trong lịch sử vào năm 2041

Đến năm 2041 tỷ lệ người định cư tại Canada cao nhất trong lịch sử và con cái của họ sinh ra ở Canada sẽ chiếm một nửa dân số của đất nước.

Vào năm 2041, dân số của Canada sẽ là 47,7 triệu người, với 25 triệu người trong số đó là người định cư tại Canada hoặc con của những người định cư Canada sinh ra ở đó, chiếm 52,4% dân số. Nhân khẩu học này, tổng cộng là 14,4 triệu người vào năm 2016, chiếm 40% tổng số người Canada.

Tùy thuộc vào kịch bản dự báo, tỷ lệ ước tính vào năm 2041 có thể dao động từ 49,8% đến 54,3%. 

Các dự đoán dựa trên các kịch bản, tùy thuộc vào xu hướng dân số diễn ra trong những năm trôi qua. Trong một kịch bản, tỷ lệ người định cư tại Canada trong dân số có thể tăng từ 21,9% vào năm 2016 lên lên 34,0% vào năm 2041 – đây sẽ là mức cao nhất được thấy kể từ Liên minh Canada vào năm 1867.

Có một số dự đoán khác biệt mà Trung tâm Nhân khẩu học của Thống kê Canada đã nghiên cứu và đưa ra. Những dự đoán này nói về nhiều loại nhân khẩu học khác nhau như chủng tộc, dân tộc và tuổi tác. Điểm chung của mỗi người trong số đó là dân số di cư đóng một phần quan trọng trong việc đa dạng hóa dân số và phản ánh chính về nhân khẩu học dân số năm 2041 của Canada.

Định cư tại Canada Will & Partners
Định cư tại Canada Will & Partners

Đến năm 2041, 25% người Canada sẽ sinh ra ở Châu Á hoặc Châu Phi

Trong 25 năm qua, các gia đình điển hình ở Canada sẽ bắt đầu trông khác biệt do sự khác biệt về nguồn gốc địa lý của những người định cư tại Canada. Dân số Canada vào năm 2041 được dự đoán bao gồm 9,9 triệu đến 13,9 triệu người sinh ra ở châu Á hoặc châu Phi, tùy thuộc vào kịch bản dự báo.

Trước những xu hướng này và thực tế là sự gia tăng dân số trong những thập kỷ tiếp theo sẽ phụ thuộc phần lớn vào định cư tại Canada quốc tế; vào năm 2041, chỉ riêng những người này có thể chiếm từ 23,1% đến 26,9% tổng số người Canada, tăng từ 13,5% vào năm 2016.

Đến năm 2041, Khoảng 40% người định cư Canada sẽ là Người da màu

Dân số đa chủng tộc ở Canada đã tăng liên tục kể từ năm 1996. Năm 2016, có 8,0 triệu người da màu sống ở Canada. Tùy thuộc vào kịch bản dự báo, dân số chủng tộc vào năm 2041 có thể dao động từ 16,4 triệu đến 22,3 triệu cá thể. Do đó, 38,2% đến 43,0% dân số Canada có thể được phân loại là dân số đa chủng tộc. Tỷ lệ này năm 2016 là 22,2%.

Kể từ Điều tra dân số năm 1996, Cơ quan Thống kê Canada đã thu thập dữ liệu này để thực hiện Đạo luật Công bằng Việc làm, cố gắng chống lại sự phân biệt đối xử trong việc làm của các nhóm cụ thể (phụ nữ, người bản địa, người khuyết tật và người da màu). Mục đích là để đảm bảo rằng cơ hội ở Canada là bình đẳng.

Người ta cũng dự đoán rằng sẽ có nhiều người da màu trẻ hơn. Từ nhóm tuổi này sang nhóm tuổi khác, tỷ lệ phần trăm người da màu và tốc độ phát triển ​​của họ khác nhau. Theo kịch bản dự kiến, dân số đa chủng tộc sẽ chiếm tỷ lệ cao hơn trong giới trẻ, dao động từ 44,0% đến 49,7% ở những người từ 0 đến 14 tuổi.

Tỷ lệ người da màu trong dân số trong độ tuổi lao động (15–64 tuổi), có ý nghĩa đặc biệt đối với việc áp dụng Đạo luật bình đẳng việc làm, sẽ tăng từ 23,3% vào năm 2016, lên từ 42,1% lên 47,3% vào năm 2041.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, vào năm 2041, tỷ trọng này sẽ dao động trong khoảng 25,4% đến 26,7% ở những người từ 65 tuổi trở lên, duy trì dưới mức trung bình của cả nước.

Sự gia tăng dự kiến ​​của số lượng người da màu chủ yếu là do dân số định cư tại Canada ngày càng tăng và con cái của họ sinh ra ở Canada. Sự gia tăng dự đoán này là đáng kể đối với cả dân số Canada được sinh ra từ cha mẹ, những người sinh ra ở Canada và những người được sinh ra ở Canada với ít nhất một cha hoặc mẹ là người định cư tại Canada, thường được gọi là dân số thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba.

Những kết quả dự báo này làm sáng tỏ một động lực nhân khẩu học chính ở Canada: sự gia tăng dân số chủng tộc bị ảnh hưởng đáng kể bởi thế hệ con cái của những người da màu sinh ra ở Canada.

Do đó, bất kể số lượng định cư tại Canada trong tương lai như thế nào, người ta dự đoán rằng sự đa dạng về văn hóa dân tộc của người Canada sẽ mở rộng trong những năm tới.

Dân số Da đen của Canada sẽ vượt qua dân số Trung Quốc

Các cộng đồng đa chủng tộc không đồng nhất, giống như phần còn lại của dân số Canada. Nó bao gồm một số nhóm, như được định nghĩa trong các mục tiêu của Đạo luật Công bằng Việc làm, bản thân chúng rất đa dạng theo nhiều cách.

Theo nhiều kịch bản dự báo được tạo ra, nhóm Nam Á sẽ tiếp tục có số lượng lớn nhất trong số các nhóm đa chủng tộc này vào năm 2041, đạt từ 4,7 triệu đến 6,5 triệu cá thể.

Tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm của người da màu từ năm 2016 đến năm 2041 sẽ là từ 2,9% đến 4,2%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm của dân số Canada, là từ 0,7% đến 1,5%.

Nhân khẩu học và Địa lý của Canada năm 2041

Trung tâm Nhân khẩu học của Canada cũng công bố các dự đoán về nơi mọi người sẽ sống ở Canada dựa trên nhân khẩu học của họ. Nền văn hóa dân tộc khác nhau rất nhiều giữa các quốc gia, và dự kiến ​​rằng sự chênh lệch hiện có sẽ mở rộng trong những năm tiếp theo. Mặt khác, ở Quebec, phần lớn các CMA ở Ontario và các tỉnh khác, các vùng nông thôn trên khắp Canada và miền đông Canada, tỷ lệ dân số da màu sẽ thấp hơn tỷ lệ trung bình trên toàn quốc.

Ngoài ra, họ dự đoán rằng Toronto, Montréal và Vancouver sẽ tiếp tục có một lượng người định cư tại Canada tập trung cao. Năm 2016, phần lớn người nhập cư sống ở các thành phố lớn nhất của Canada. Phần lớn người nhập cư sẽ vẫn sống trong CMA vào năm 2041, với Toronto, Montréal và Vancouver tiếp tục là ba thành phố nơi người nhập cư có nhiều khả năng sinh sống nhất. Cơ hội ở Canada tăng lên, đặc biệt là ở các khu vực thành thị hàng năm, nhờ nhập cư.

Định cư tại Canada Will & Partners
Định cư tại Canada Will & Partners

Điều này cũng có nghĩa là vào năm 2041, 4/5 cư dân của Toronto sẽ là người nước ngoài hoặc con của những người định cư tại Canada. Khu vực đô thị lớn nhất, về dân số và dân số định cư tại Canada, vẫn sẽ là Khu vực Đại Toronto. Theo số liệu thống kê đó, nhóm Nam Á sẽ tiếp tục là nhóm dân số lớn nhất trong số các nhóm dân số đa chủng tộc.

Nhóm chủng tộc này có thể có dân số từ 2,3 triệu đến 3,2 triệu, tăng từ 1,0 triệu vào năm 2016, tùy thuộc vào kịch bản dự kiến. Theo kịch bản tham khảo, nhóm Nam Á sẽ đại diện cho 38,6% tổng dân số đa chủng tộc của Toronto vào năm 2041.

Những số liệu thống kê này khá quan trọng

Dự đoán công khai mới về dân số định cư tại Canada và dân số đa chủng tộc trong các năm từ 2016 đến 2041 được đưa ra trong bản phát hành hôm nay. Họ thu hút sự chú ý đến sự chênh lệch địa lý và chủng tộc nổi bật vẫn tồn tại ở Canada, bất kể một người đến quốc gia này hay sinh ra ở đó.

Những dự báo này cung cấp dữ liệu thích hợp để thể hiện chính xác một số thay đổi đáng kể đang diễn ra và làm thay đổi cấu trúc xã hội của các cộng đồng Canada. Họ chứng minh rằng quá trình đa dạng hóa dân tộc có mối liên hệ chặt chẽ như thế nào với động lực nhân khẩu học của các cộng đồng Canada.

Theo dự báo, sự gia tăng tỷ lệ thuận này trong tỷ lệ người Canada từ các nguồn gốc chủng tộc và sắc tộc khác nhau và ảnh hưởng văn hóa được dự đoán sẽ kéo dài trong một thời gian. Những dự báo này cho thấy sự tận tâm của Cơ quan Thống kê Canada trong việc sử dụng dữ liệu phân tách để vẽ nên một bức tranh toàn cảnh hơn về dân số Canada trong tương lai.

Điều đó có ý nghĩa gì đối với những người định cư tại Canada? Nếu bạn muốn nuôi gia đình của mình ở Canada, bạn có thể mong đợi sự hòa trộn đa dạng của các nền văn hóa, sắc tộc và chủng tộc sẽ tiếp tục phát triển. Cơ hội ở Canada sẽ tiếp tục phát triển khi có nhiều người định cư tại Canada tham gia lực lượng lao động, học tập tại các trường đại học Canada và nuôi gia đình.

Nguồn dịch tin tức về cuộc sống khi định cư Canada: canada.ca

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan