Vì sao người nhập cư Canada lại thích ở lại Vancouver, Toronto và Edmonton

Thống kê Nghiên cứu về sự di chuyển của những người nhập cư Canada, họ gọi Vancouver, Toronto và Edmonton là những thành phố có tỷ lệ lưu giữ người nhập cư đến Canada tốt nhất.

Nghiên cứu nơi người nhập cư Canada thích ở lại là điều quan trọng trong việc phát triển các chính sách thu hút người mới đến một khu vực cụ thể.

Thông qua dữ liệu di chuyển, chúng tôi tìm hiểu những địa điểm mà người nhập cư Canada thấy hấp dẫn và những yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định ở lại hay rời đi của họ.

Thống kê Canada gần đây đã đưa ra một nghiên cứu về những thành phố và tỉnh mà người nhập cư ở lại lâu nhất. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu hồ sơ thuế từ Cơ sở dữ liệu nhập cư theo chiều dọc năm 2020, thường được sử dụng để theo dõi kết quả kinh tế của những người nhập cư Canada. Họ chủ yếu kiểm tra những người nhập cư đến Canada vào năm 2014 cho nghiên cứu này.

Vì sao nhiều người nhập cư Canada lại thích ở lại Vancouver, Toronto và Edmonton Will & Partners

Vancouver, Toronto và Edmonton

Ở cấp thành phố, những người nhập cư chuyển đến Vancouver vào năm 2014 có tỷ lệ lưu trú cao nhất, hơn 86% một chút trong vòng 5 năm sau khi kết thúc ổn định. Nói cách khác, nếu 100 người chuyển đến Vancouver vào năm 2014, thì 86 người trong số họ vẫn đang nộp thuế tại thành phố này vào năm 2019.

Toronto có tỷ lệ giữ chân cao thứ hai cho những người mới đến năm 2014 này với khoảng 86% ở lại thành phố năm năm sau đó. Edmonton đứng ở vị trí thứ ba với gần 85%.

Những người nhập cư Canada được gia đình bảo trợ có nhiều khả năng nhất sẽ ở lại thành phố dự định tiếp nhận của họ so với bất kỳ lớp người nhập cư nào khác. Trong định cư Canada, có ba hạng người nhập cư: người nhập cư thuộc hạng kinh tế nộp đơn dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp của họ; những người tị nạn nộp đơn chủ yếu dựa trên các mục tiêu an ninh hoặc nhân đạo; và những người nhập cư hạng gia đình được bảo lãnh bởi một người Canada, thường là vợ / chồng của họ.

Tại Đại Tây Dương Canada, Halifax có tỷ lệ giữ chân cao nhất với gần 58%. Atlantic Canada trước đây có tỷ lệ lưu trú thấp, đây là một trong những lý do để tạo ra Thí điểm Nhập cư Đại Tây Dương. Tỉnh Nova Scotia có tỷ lệ giữ chân cao nhất trong vùng với gần 63%.

Những người nhập cư Canada thường ở lại tỉnh nơi họ làm việc trước khi có được PR

Có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Canada đóng một vai trò trong quyết định di chuyển giữa các khu vực của người nhập cư Canada.

Việc làm dường như là một yếu tố quan trọng để giữ chân. Trong số những người nhập cư đã trở thành thường trú nhân vào năm 2014, những người có kinh nghiệm làm việc thường ở lại tỉnh hoặc vùng lãnh thổ nơi họ được nhận.

Những người tị nạn có kinh nghiệm làm việc trước đây có nhiều khả năng ở lại tỉnh nhập cư của họ nhất, với tỷ lệ ở lại là 93%. Những người chỉ có giấy phép lao động trước khi trở thành thường trú nhân có tỷ lệ ở lại hơn 90% một chút.

Vì sao nhiều người nhập cư Canada lại thích ở lại Vancouver, Toronto và Edmonton Will & Partners

Những người mới có kinh nghiệm làm việc và học tập có tỷ lệ duy trì khoảng 81%. Những người nhập cư Canada chỉ có giấy phép học tập trước khi được thường trú có tỷ lệ lưu trú thấp nhất vào khoảng 79%. Sinh viên có thể di chuyển thường xuyên hơn để tìm kiếm việc làm, nhưng nghiên cứu này không tập trung vào các lý do cụ thể đằng sau lý do tại sao người nhập cư quyết định chuyển chỗ ở.

Hầu hết người nhập cư Canada đều ở tỉnh hoặc vùng lãnh thổ nơi họ được nhận

Năm năm sau khi được nhận, gần 86% người nhập cư Canada trong nghiên cứu đã ở lại tỉnh hoặc vùng lãnh thổ ban đầu của họ. Ontario có tỷ lệ giữ chân cao nhất nói chung là gần 94%, tiếp theo là British Columbia với gần 90% và Alberta là 89%.

Những người nhập cư Canada có gia đình ở tỉnh hoặc vùng lãnh thổ nơi họ được nhận có nhiều khả năng ở lại hơn. Những người nhập cư được gia đình bảo lãnh có tỷ lệ lưu trú trong 5 năm là hơn 93%. Những người tị nạn có tỷ lệ lưu trú khoảng 86%, và những người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế ở lại với tỷ lệ khoảng 82%.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy rằng những người nhập cư có nhiều khả năng di chuyển hơn trong những năm đầu sau khi được nhận. Tỷ lệ lưu trú của những người nhập cư đã ở Canada trong 10 năm là gần 86%, so với tỷ lệ lưu trú trong 5 năm là khoảng 88%. Sự khác biệt chỉ 2% giữa hai khung thời gian cho thấy rằng năm năm đầu tiên có nhiều biến động.

Tỷ lệ lưu trú theo tỉnh và tầng lớp nhập cư vào thời điểm 10 năm tương tự như tỷ lệ quan sát được vào năm năm. Các tỉnh có tỷ lệ lưu trú 10 năm cao nhất đã từng là Ontario (91,5%), British Columbia (87,3%) và Alberta (86,1%). Trong số các tỉnh thuộc Đại Tây Dương, Nova Scotia có tỷ lệ lưu trú trong 10 năm cao nhất với 58,0%. Người tị nạn (92%) và những người chỉ có giấy phép lao động trước khi nhập cư (88,3%) thường ở lại tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của họ nhất khi nhập cư.

Vì sao nhiều người nhập cư Canada lại thích ở lại Vancouver, Toronto và Edmonton Will & Partners

Nguồn: Cicnews

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan