Các xét nghiệm nhanh có sẵn cho những người từ 40 tuổi trở lên tại các hiệu thuốc

Bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 15 tháng 3 năm 2022, bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh sẽ được cung cấp tại các hiệu thuốc cộng đồng cho những người từ 40 tuổi trở lên.

Những cá nhân đủ điều kiện có thể nhận một bộ dụng cụ gồm 5 lần xét nghiệm nhanh miễn phí cứ mỗi 28 ngày từ các hiệu thuốc tham gia chương trình. Những người đến nhận phải xuất trình số sức khỏe cá nhân của họ khi phát bộ dụng cụ hoặc, nếu người khác lấy bộ dụng cụ thay mặt họ, ngoài tên và số sức khỏe cá nhân của người đó, ngày sinh cũng phải được cung cấp.

Các cá nhân nên đến nhận một bộ dụng cụ khi sức khỏe bình thường để sử dụng khi họ bắt đầu có triệu chứng. Các hướng dẫn của bộ y tế tiếp tục chỉ ra rằng xét nghiệm nhanh nên được sử dụng đối với những người có triệu chứng.

Bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 có sẵn cho người từ 40 tuổi trở lên tại các hiệu thuốc BC Will & Partners

Tính đến ngày 15 tháng 3, bảy triệu bộ xét nghiệm nhanh đã được chuyển đến các nhà phân phối thuốc với 1,86 triệu bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 được phân phối thông qua hơn 1.300 nhà thuốc tham gia. Tính đến ngày 10 tháng 3, bốn triệu bộ đã được chuyển đến các hiệu thuốc cộng đồng trên toàn tỉnh.

B.C dự kiến ​​sẽ nhận được hơn bốn triệu bộ xét nghiệm từ chính phủ liên bang trong ba tuần tới, điều này sẽ hỗ trợ chiến lược của Tỉnh để phân phối thêm các bộ xét nghiệm đến tay các thành viên của cộng đồng rộng lớn hơn.

Nguồn: news.gov.bc

Để biết thêm thông tin về các chương trình và cơ hội định cư tại Canada, hãy liên hệ ngay cho Will & Partners qua số hotline 024 36 888 833 hoặc email willandpartners.vn@gmail.com để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Tin tức liên quan